Kế Hoạch Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Tiếng Anh Năm 2019 - 2020

Trường THPT Lê Quý Đôn              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Tồ Tiếng Anh                                               ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

         Tân An, ngày 12 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TIẾNG ANH NĂM 2019-2020

QUY ĐỊNH CHUNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 - 2020

 • Căn cứ kế hoạch, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của trườngTHPT Lê Quý Đôn.
 • Căn cứ kết quả đạt được của Tổ chuyên môn trong năm 2019 – 2020 và tình hình thực tế giảng dạy của giáo viên trong năm học 2019– 2020.
 • Căn cứ việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ chuyên môn, Giáo viên quy định theo điều lệ trường THCS, THPT, trường phổ thông nhiều cấp học ban hành theo thông tư số 12/2011/TT – BGD – ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD. Nay tổ Anh Văn xây dựng kế hoạch hoạt động, quy định chung của tổ chuyên môn trong năm học 2019 – 2020 như sau:

 

PHẦN THỨ NHẤT: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2019 – 2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

   1. Bối cảnh:

Năm học 2019 – 2020 toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “hai không” và phong trào thi đua “trường học thân thiện, học sinh tích cực” ; “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”.

Năm học 2019 – 2020 cũng là năm học tiếp tục với chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới công tác quản lí, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm học qua và yêu cầu của năm học mới các thành viên trong tổ tiếp tục cố gắng phấn đấu đạt thành tích cao trong năm học tới.

 1. Thuận lợi:
 • Tổ Anh Văn luôn được sự quan tâm sâu sắc của Ban lãnh đạo nhà trường.
 • Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bộ môn tương đối đầy đủ để phục vụ cho việc dạy và học.
 • Đội ngũ GV đa số còn trẻ, đều có trình độ C1và hiện có 7 giáo viên đang học lớp sau đại học .  Phân công chuyên môn hợp lí phù hợp với năng lực thực tế của từng giáo viên.
 1. Khó khăn:
 • TTCM chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lí.
 • Phương pháp dạy học theo đề án dạy ngoại ngữ 2020 và một số thay đổi qua các hình thức thi cử gây bối rối trong đội ngũ giáo viên .
 • Thái độ học tập của học sinh lơ là vì cho rằng môn Tiếng Anh khó học .
 • Phương pháp giảng dạy, kỹ năng sư phạm, công tác giáo dục đạo đức học sinh của một số giáo viên còn hạn chế.
 1. Tình hình đội ngũ:
 • Số lượng giáo viên:

  Toàn tổ có 12 giáo viên ( 10 nữ, 2 nam )

 • Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, có 7 GV tham gia lớp học trên chuẩn, 12giáo viên đạt chuẩn C1
 • Phân công chuyên môn của tổ:

Cô Yến Anh:                   K10,11,12                             Cô Phương:                    K11, K12

Cô Nhung:                      K11, 12                                  Cô Huệ:                           K10, 11, K12

Cô Kim Anh:                  K10,11,12                             Thầy Hòa:                      K11, K12

Cô Cúc:                           K10,12                                   Thầy Thọ:                       K11, K12

Cô Anh Đào:                  K11, 12                                  Cô Sang :                        K11, K12

Cô Soa:                            K10, 12                                  Cô Rin :                           K10, K12                        

II. CÁC MỤC TIÊU CƠ BẢN.

Mục tiêu thứ 1: Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn do Nhà trường tổ chức thực hiện: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Hai Không” và phong trào thi đua “Trường Học Thân Thiện, Học Sinh Tích Cực”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Mục tiêu thứ 2: Nâng cao chất lượng giáo dục bộ môn Tiếng Anh , áp dụng các biện pháp giáo dục nhằm hạn chế tỷ lệ HS yếu, kém của bộ môn. Thực hiện dạy học, kiểm tra đánh giá theo đúng chuẩn kiến thức kỹ năng và yêu cầu trong đổi mới nội dung dạy học.

Mục tiêu thứ 3: Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt, quản lý tổ chuyên môn qua việc tăng cường thảo luận giữa các thành viên trong từng nhóm chuyên môn, triển khai thực hiện các chuyên đề chuyên môn, thao giảng, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém và ôn thi tốt nghiệp cho học sinh 12… trong suốt năm học, ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và triển khai kế hoạch hoạt động giữa TTCM và tổ viên thông qua hệ thống mail cá nhân.

Mục tiêu thứ 4: Tăng cường ứng dụng CNTT vào giảng dạy, đổi mới phương pháp, sử dụng hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học,…nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

Mục tiêu thứ 5: Tiến hành bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV qua các đợt tập huấn, bồi dưỡng bộ môn.

Mục tiêu thứ 6: Rèn luyện ý thức tự học, tự tìm hiểu tạo niềm đam mê trong học tập bộ môn.

III.NHIỆM VỤ - CHỈ TIÊU – BIỆN PHÁP CỤ THỂ.

 1. Chính trị, tư tưởng.

Hưởng ứng tích cực và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn trong năm học: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai Không” và phong trào thi đua “Trường Học Thân Thiện, Học Sinh Tích Cực”.

2.Chỉ tiêu:

- 100% GV soạn giảng theo yêu cầu dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.

- 100% GV thao giảng, dự giờ đúng quy định.

- 100% GV dự sinh hoạt cụm theo kế hoạch.

- 100% GV vận dụng các hình thức dạy học mới và UDCNTT vào việc dạy học.

- Mỗi tổ  đăng ký 30% giáo viên giỏi cấp trường cũng như đăng ký các danh hiệu thi đua trong năm học 2018 – 2019.

Về Tiếng Anh:

- Đạt trình độ A2: khối 10 trên 80%( Tổ trưởng, tổ phó ra đề khảo sát)

- Đạt trình độ B1: trên 20% cho khối 12  (trong đó ban KHTN 1 là 10% (khoảng 14 học sinh / 4 lớp ) và ban KHTN 2 là 40% (khoảng 28 học sinh / 2 lớp)) (Theo chứng chỉ IIG).

Lớp

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Tổng

Chỉ tiêu HS đạt B1

3.5

3.5

3.5

3.5

14

14

42 /210( 20%)

 

- Đạt trình độ B1: trên 25% cho khối 11  (trong đó ban KHTN 1 là 20% (khoảng

26 học sinh / 5 lớp) và ban KHTN 2 là 60% ( khoảng 38 học sinh / 2 lớp ).(Theo chứng chỉ IIG).

Lớp

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Tổng

Chỉ tiêu HS đạt B1

5

5

5

5

5

19

19

63/245( 25.7%)

 

Chuyên môn.

1. Tổ chuyên môn.

 • Chỉ tiêu:
 • Tổ có trên 30% GV đăng ký dạy giỏi hoặc chiến sĩ thi đua từ cấp cơ sở trở lên; trong tổ phải có HSG cấp tỉnh mới được công nhận chiến sĩ thi đua.
 • Tổ có 12 giáo viên tham gia thao giảng dạy giáo án tương tác .
 • Tổ có ít nhất hai chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy- học của trường có tổng kết trước hội đồng sư phạm.
 • Tổ có 02 giáo viên tham gia thi đồ dùng dạy học.
 • Tổ có 01 giáo viên thi giáo viên chủ nhiệm giỏi
 • Tổ có 02 giáo viên hướng dẫn học sinh giỏi
 • Tổ xây dựng  được câu lạc bộ Tiếng Anh
 • 100% GV được xếp loại từ Khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.
 • 100% HS lớp 12 đủ điều kiện thi THPT Quốc gia.
 • Trên 99% HS lớp 11,10 được lên lớp.
 • 100% CB,GV hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy.
 • 85% HS có học lực khá giỏi.
 • Học sinh yếu kém dưới 3%.
 • 100% CB,GV,NV tham gia tốt phong trào thi đua; nhiệt tình tham gia các Hội thi do trường và Sở tổ chức ;
 • Hoàn thành các nhiệm vụ được giao của Trường đạt danh hiệu trường Chuẩn Quốc Gia.
 • Cuối năm toàn tổ phấn đấu đạt danh hiệu tổ lao động tiên tiến.
 • Biện pháp:
 • Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng giai đoạn trong năm học: năm, kỳ, tháng, tuần. Xây dựng các kế hoạch thực hiện các chuyên đề chuyên môn, hoạt động ngoại khóa thiết thực và kịp thời có hiệu quả cao trong giảng dạy và giáo dục.
 • Tăng cường kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên theo kế hoạch chung của toàn trường và của tổ chuyên môn: dự giờ, kiểm tra HS,…
 • Tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn hướng vào việc trao đổi chuyên môn giữa các nhóm bộ môn nhằm nâng cao trình độ tay nghề và chất lượng bộ môn cho mỗi giáo viên đặc biệt là nâng cao tỷ lệ đậu tốt nghiệp cho học sinh khối 12.
 • Trong mỗi buổi sinh hoạt nhóm chuyên môn cần có kế hoạch cụ thể(do nhóm trưởng chuyên môn thực hiện ) và biên bản kèm theo.

-  KT 15’: giáo viên phải thông báo đề cương cụ thể cho học sinh ít nhất 1 tuần trước khi kiểm tra: giáo viên phải đảm bảo cho KT đúng tuần qui định trong PPCT của Sở và phải đưa TTCM ký duyệt trước khi photo cho học sinh làm bài.

 • KT tập trung: TCM hợp thống nhất đề cương 2 tuần trước khi KT và TTCM sẽ phân công các  giáo viên  của khối ra đề .  Các GV được phân công phải đảm bảo ra đề đúng theo ma trận đề , hạn chế tối đa sai sót và phải chịu trách nhiệm trước BGH và TBM về độ bảo mật của đề.
 • Thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn. Chấm, chữa điểm kịp thời, cập nhật điểm đúng tiến độ. Không chậm giờ, chậm tiết. Soạn giảng và lên lớp nghiêm túc.
 • Lên kế hoạch thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy cũng như kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng.
 • Tăng cường thời gian cho việc soạn bài, tham khảo thêm tài liệu để nâng cao kiến thức trong mỗi bài dạy đặc biệt chú trọng việc hướng dẫn học sinh học bài và soạn bài trước khi đến lớp.
 • Tăng cường rèn luyện kỹ năng cho học sinh qua các bài thực hành, phụ đạo, hoạt động ngoại khóa, chuyên đề chuyên môn.
 • Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng đồ dùng và thiết bị dạy học vào giảng dạy các bộ môn.
 • Hoàn thành ma trận chung cho các tiết kiểm tra cả 3 khối
 • Nhiệm vụ cụ thể :
 • TTBM phân công các  giáo viên bồi dưỡng HSG theo sát cấu trúc đề thi cấp tỉnh ở vòng một và vòng hai
 • Thành lập ngân hàng các đề KT 1 tiết .
 • Tăng cường học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp cùng phân môn và giáo viên các trường bạn.
 • Tăng cường kiểm tra thường xuyên nhất là việc kiểm bài học sinh trong mỗi tiết học.
 • Tăng cường giáo dục ý thức tự học, tự rèn luyện cho các em, đặc biệt nâng cao chất lượng bộ môn qua việc chú trọng nhiều hơn đến đối tượng học sinh yếu kém.
 • Các giáo viên dạy K12 xây dựng tài liệu ôn thi tốt nghiệp có hiệu quả hơn đối với học sinh K12 giữa tháng 12.

2. Công tác kiểm tra đánh giá.

 • Chỉ tiêu:
 • Kiểm tra đánh giá học sinh theo đúng yêu cầu của chuẩn kiến thức kỹ năng, chấm trả bài theo đúng thời gian quy định.
 • Mỗi tháng TTCM kiểm tra hồ sơ sổ sách 1 lần vào ngày 29,30 :
 • Kiểm tra chéo sổ đầu bài các lớp theo khối vào HKI, HKII
 • TTCM, TP dự giờ mỗi giáo viên 1 tiết 1 HK, việc dự giờ có thể có kế hoạch trước hoặc đột xuất.
 • Biện pháp:
 • Các nhóm chuyên môn đặc biệt chú trọng trong việc tìm ra phương pháp dạy các bài mới, khó. Thảo luận kỹ việc ra đề thi, đề cương ôn tập cho học sinh theo từng phân môn và khối lớp.
 • Tập huấn qui trình và phương pháp thành lập ma trận và hình thành 1 đề thi cho bộ môn.
 • Tiến hành chấm chéo và kiểm tra cách thức chấm bài của giáo viên qua bài làm của học sinh sau mỗi bài kiểm tra học kỳ.

3.Công tác khác.

 • Tham gia đầy đủ, tích cực mọi hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT do Nhà trường và Công đoàn, Đoàn trường tổ chức.
 • Hoàn thành tốt các công việc khác được phân công.

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THEO THÁNG

 

   Thời gian                          

Nội dung công việc

Người phụ trách

 

 

 

 

 

THÁNG 8

- Hoàn chỉnh tài liệu bám sát HKI K 12.

- Tổ trưởng

- Hoàn chỉnh tài liệu bám sát HKI K 11.

- Tổ trưởng

- Hoàn chỉnh tài liệu bám sát HKI K 10.

- Tổ trưởng

 • Hoàn chỉnh tài liệu Toefl  HKI K 10, K11, K12

- Tổ trưởng

 • Nộp PPCT 3 khối cho BGH.

- Tổ trưởng

- Nộp PPCT phụ đạo 2 ôn tập tuần đầu năm cho BGH.

- Tổ trưởng

- Nộp PPCT tăng tiết các lớp CLC cho BGH.

- Tổ trưởng

 • Nộp kế hoạch KT chung và số tiết coi kt của các GV.

- Tổ trưởng

 • Chọn đội tuyển hsg văn hóa khối 10,11(2020-2021)

-  Toàn tổ

 • Bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa K11,12cấp tỉnh vòng 2

-  Toàn tổ

 • Luyện thi chứng chỉ B1 .

- GV dạy lớp CLC

 • Góp ý các dự thảo của trường.

-  Toàn tổ

 • Lên kế hoạch tổ hàng tuần

- Tổ trưởng

 • Lên kế hoạch dự giờ thao giảng

- Tổ trưởng

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 9

 • Bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh vòng 2
 • Cả tổ
 • Thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh vòng 2( 25,26/9)
 • GV được phân công
 • Chuẩn bị nội dung góp ý trong đại hội viên chức.
 • Tổ trưởng

- Thực hiện hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và hình thức KT của BGH.

- Toàn tổ

 • Tổ chức đăng kí đề tài SKKN.

- Toàn tổ

 • Đăng ký các tiết thao giảng.

- Toàn tổ

-  Đăng ký thi giáo viên giỏi cấp trường.

- Toàn tổ

 • Dự giờ đúng theo quy định

- Toàn tổ

 • Đăng ký thi đua tổ, cá nhân, đề tài đổi mới.

- Toàn tổ

 • Thảo luận đề cương KT 1 tiết K10, 11, 12 lần 1.

- Toàn tổ

 • Phân công ra đề KT 1 tiết : K12

- Các GV dạy khối 12

 • Phân công ra đề KT 1 tiết : K11

- Các GV dạy khối 11

 • Phân công ra đề KT 1 tiết : K10

- Các GV dạy khối 10

 • Hướng dẫn GV sử dụng phòng Hi-Class

- Thầy Thọ

 

 

THÁNG 10

- Lập danh sách học sinh thi hùng biện  Tiếng Anh

 • Cô Soa
 • Luyện thi chứng chỉ B1 .
 • GV dạy lớp CLC
 • Tiếp tục hướng dẫn cách sử dụng phòng Hi-Class
 •  Thầy Thọ
 • Đăng ký các tiết thao giảng.
 • Toàn tổ
 • Dự giờ theo quy định.
 • Toàn tổ
 • Thảo luận đề cương KT 1 tiết K12 lần 2.

- Giáo viên dạy khối 12

 • Phân công ra đề KT 1 tiết K12 lần 2

- Giáo viên dạy khối 12

 • KT hồ sơ sổ sách

- Tổ trưởng

 

 

 

THÁNG 11

 • Dự giờ theo quy định.

- Toàn tổ

 • Tổ chức hội thi sáng tạo ĐDDH cấp trường

- Toàn tổ

 • Tham gia các hoạt động vào ngày nhà giáo Việt Nam.

- Toàn tổ

 • Phân công ra đề KT 1 tiết K11 lần 2.

- Các GV dạy khối 11

 • Phân công ra đề KT 1 tiết K10 lần 2.

- Các GV dạy khối 10

 • Gởi điểm số vào VNPT.

-  GV dạy các khối

 • KT hồ sơ sổ sách + sổ đầu bài.

- Tổ trưởng

 • Tồng kết các tiết dự giờ, thao giảng.

- Toàn tổ

 • Coi và chấm thi HKI.
 • Toàn tổ
 • KT hồ sơ sổ sách

- Tổ trưởng

 • Nộp phân công HKII, tuần KTC, số tiết coi KT của GV.
 • Tổ trưởng

 

 

 

 

 

THÁNG 12

 • Tiếp tục hướng dẫn cách sử dụng Hi-Class
 • Thầy Thọ
 • Soạn PPCT HKII: K10, 11, 12.
 • Tổ trưởng
 • Nộp bảng kê số tiết giảng dạy + kiêm nhiệm HKI.
 • Toàn tổ
 • KT hồ sơ sổ sách

- Tổ trưởng

-  Hoàn thành điểm số, tổng kết HKI.

- Toàn tổ

-  Thi Hùng Biện Tiếng Anh các khối

- Cô Soa + Gv dạy lớp

-   Soạn  tài liệu phụ đạo K12 – HKII.

- Tổ trưởng

-   Soạn tài liệu BS K11- HKII.

- Tổ trưởng

 •  Soạn tài liệu BS K 10- HKII.

- Tổ trưởng

 • Tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ B1

- GV dạy lớp CLC

 

 

 

 

THÁNG 1

 • Góp ý đề thi HKI.

- Toàn tổ

 • Xét đánh giá công chức của GV HKI.

- Toàn tổ

 • Thi  đồ dùng dạy học.

- GVđăng ký

 • Tiếp tục hướng dẫn cách sử dụng bảng Hi-Class

- Thầy Thọ

 • Tham gia trại xuân, trực Tết.

- Toàn tổ

 • Nghỉ Tết Nguyên Đáng.

- Toàn tổ

 • Tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ B1

- Toàn tổ

 

 

 

 

 

THÁNG 2

 • Thi GVCN giỏi

- GV đăng ký

 • Đăng ký thao giảng HKII.

- Toàn tổ

 • Dự giờ đúng quy định.

- Toàn tổ

-  Soạn chương trình phụ đạo HS yếu.

- Toàn tổ

 • Bồi dưỡng HSG Lê Quý Đôn.

- GV được phân công

- Ra đề thi thử cho HS giỏi LQĐ

- GV được phân công

 • Nghiệm thu các đề tài đã đăng ký.

- Tổ trưởng

 • Thống nhất đề cương KT 1 tiết lần 1 HKII

- Toàn tổ

 • Phân công ra đề KT 1 tiết lần 1 K12 HKII

- Các GV dạy khối 12

 • Phân công ra đề KT 1 tiết lần 1 K11 HKII

- Các GV dạy khối 11

 • Phân công ra đề KT 1 tiết lần 1 K10 HKII

- Các GV dạy khối 10

 • KT hồ sơ sổ sách

- Tổ trưởng

 • Tổng kết các tiết dự giờ, thao giảng.

- Toàn tổ

 

 

 

THÁNG 3

-  Tiếp tục hoàn thành nhiêm vụ B1

- Toàn tổ

 • Phổ biến tài liệu ôn TNTHPT.

- Tổ trưởng

 • Lập danh sách HSG LQĐ và gửi tổ trưởng.

- Toàn tổ

 • Nhận xét các tiết thao giảng dự giờ.

- Toàn tổ

 • Tham gia phong trào chào mừng 8/3.

- GV đăng ký

 • Thống nhất đề cương KT 1 tiết lần 2.

- Toàn tổ

 • Phân công ra đề KT 1 tiết lần 2 K12 HKII

- Các GV dạy khối 12

-  Tiếp tục hoàn thành nhiêm vụ B1

- Toàn tổ

 • Phổ biến tài liệu ôn TNTHPT.

- Tổ trưởng

 

 

 

THÁNG 4

 • Làm sáng kiến kinh nghiệm.

- GV giỏi cơ sở

 • Chọn HS yếu môn AV K12.

- GV TA lớp 12

 • Thống nhất đề cương thi HKII K12.

- GV TA lớp 12

 • Coi và chấm thi HKII, K12.

- Toàn tổ

 • Góp ý các tiết thao giảng dự giờ.

- Toàn tổ

 • KT hồ sơ sổ sách& Sổ đầu bài

- Tổ trưởng

 • Hoàn tất hồ sơ thanh tra toàn diện GV.

- GV được thanh tra

 • Tiếp tục hoàn thành nhiêm vụ B1

- GV dạy lớp CLC

 

 • KT hồ sơ sổ sách

- Tổ trưởng

 

 

 

 

 

THÁNG 5

 • Phân công ra đề thi HKII K10, 11.

- GV dạy khối 10, 11

 • Coi và chấm thi K10, 11.

- Toàn tổ

 • Hoàn tất điểm số HKII và cả năm.

- Toàn tổ

 • Ôn thi TN.

- GV dạy khối 12

 • Nộp bảng kê số tiết giảng dạy + kiêm nhiệm HKII.

- Toàn tổ

 • Họp xét thi đua HKII và cả năm.

- Toàn tổ

 • Phân công ôn tập và chấm thi lại.

- Tổ trưởng

 • Xem lịch trực hè.

- Toàn tổ

 

  Đề xuất :

 • Giảm bớt các hoạt động phong trào, tập trung vào hoạt động chuyên môn .
 • Có lịch dạy bù chung cho các trường hợp nghỉ lễ bị mất tiết.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Tổ Tiếng Anh trường THPT Lê Quý Đôn.

 •  

 PHÊ DUYỆT CỦA BGH                                                                                    TTCM

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                   VÕ THỊ CÚC

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0559188
Hôm qua 0583
Hôm nay 0142
Tuần này 0725
Tháng này 1746