KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020 TỔ GIÁO DỤC CÔNG DÂN – GIÁO DỤC THỂ CHẤT

       Trường THPT Lê Quý Đôn                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Tổ GDCD – GDTC                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      *******                                                   *************************          

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020

TỔ GIÁO DỤC CÔNG DÂN – GIÁO DỤC THỂ CHẤT  

 

 • Căn cứ vào hướng dẫn, kế hoạch, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 
  của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Long An và Phương hướng nhiệm vụ năm học
  2019 - 2020  của trườngTHPT Lê Quý Đôn;
 • Căn cứ việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ chuyên môn, giáo viên đã quy định theo Điều lệ trường THCS, THPT, trường phổ thông nhiều cấp học ban hành theo thông tư số 12/2011/TT/ BGD& ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
 • Căn cứ tình hình thực tế giảng dạy của giáo viên trong năm học 2019 - 2020  ;

Nay tổ Giáo dục Công dân – Giáo dục Thể chất xây dựng kế hoạch hoạt động, quy định chung của tổ chuyên môn trong năm học 2019 - 2020  như sau:

 

      I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

Năm học 2019 - 2020  toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn:
“ Học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức. phong cách  Hồ Chí Minh” , cuộc vận động
 “hai không” và phong trào thi đua “trường học thân thiện, học sinh tích cực” ; “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm học qua và yêu cầu của năm học mới
các thành viên trong tổ xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020
 như sau:

 1. Thuận lợi:
 • Tổ được sự quan tâm của Ban lãnh đạo nhà trường.
 • Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bộ môn tương đối đầy đủ để phục vụ cho việc dạy và học.
 • Đội ngũ GV đa số còn trẻ, trình độ khá đồng đều, phân công chuyên môn hợp lí phù hợp với năng lực thực tế của từng giáo viên.
 1. Khó khăn:

Trình độ ứng dụng CNTT của một vài giáo viên còn hạn chế.

 1. Tình hình đội ngũ:
 • Số lượng giáo viên:

Tổ chuyên môn có 13 giáo viên ( 4 nữ, 9 nam ); bố trí ở 2 bộ môn GDCD và GDTC-QP

 • Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn. Trong đó có 01 giáo viên trên chuẩn.

II. CÁC MỤC TIÊU CƠ BẢN.

      Mục tiêu thứ 1: Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn do Nhà trường tổ chức thực hiện: “ Học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức. phong cách  Hồ Chí Minh” ; cuộc vận động “Hai Không” và phong trào thi đua xây dựng “Trường Học Thân Thiện, Học Sinh Tích Cực”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

      Mục tiêu thứ 2: Nâng cao chất lượng giáo dục bộ môn GDCD và GDTC,QPAN.
Thực hiện dạy học, kiểm tra đánh giá theo đúng chuẩn kiến thức kỹ năng và yêu cầu trong đổi mới nội dung dạy học.

      Mục tiêu thứ 3: Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt, quản lý tổ chuyên môn qua việc tăng cường thảo luận giữa các thành viên trong từng nhóm chuyên môn, triển khai thực hiện các chuyên đề chuyên môn, thao giảng, ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và triển khai kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn.

      Mục tiêu thứ 4: Tăng cường ứng dụng CNTT vào giảng dạy, đổi mới phương pháp,
sử dụng hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học,…nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

      Mục tiêu thứ 5: Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV qua các đợt tập huấn,
bồi dưỡng bộ môn.

      Mục tiêu thứ 6: Rèn luyện ý thức tự học, tự tìm hiểu tạo niềm đam mê trong giảng dạy 
và học tập bộ môn.

III.NHIỆM VỤ - CHỈ TIÊU – BIỆN PHÁP CỤ THỂ.

 1. Chính trị, tư tưởng.
 • Tích cực hưởng ứng  và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức. phong cách  Hồ Chí Minh” , “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”, phong trào thi đua xây dựng  “Trường học thân thiện , Học sinh tích cực ”.

Chỉ tiêu:

  • 100% giáo viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
  • 100% giáo viên đăng ký danh hiệu thi đua trong năm học 2019 - 2020.
  • 100% giáo viên cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo.

Biện pháp:

  • Tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị, các buổi tuyên truyền do nhà trường và các đoàn thể tổ chức.
  • Thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường
  • Mỗi giáo viên tự tìm tòi, nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế của bản thân để viết đề tài về đổi mới PPGD, tổ chuyên môn thảo luận, góp ý cho bài viết của từng giáo viên về nội dung, hình thức ở cuối năm học và đưa ra kết luận đạt hay không đạt.
 1. Chuyên môn.
 • Thực hiện dạy đúng, đủ theo phân phối chương trình theo đúng văn bản số  1934/SGDĐT-GDTrH ngày31/7/2019 của phòng Giáo dục trung học Sở GD&ĐT Long An về việc hướng dẫn kế hoạch thời gian năm học 2019-2020, đảm bảo soạn giảng theo chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng.
 • Thực hiện kế hoạch dạy học theo văn bản 1277/SGDĐT-GDtrH  ngày 13/3/2012 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn quy chế chuyên môn cấp trung học, công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.
 • Các nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
 • Chỉ tiêu:
  • Cuối năm các thành viên phấn đấu đạt danh hiệu tổ lao động tiên tiến.
  • Phấn đấu đạt 2 giáo viên đạt CSTĐ cơ sở
  • Các giáo viên còn lại phấn đấu đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong năm học.
  • Phấn đấu đạt 2 giáo viên đạt danh hiệu GVCN giỏi cấp trường.
  • Phấn đấu đạt 6 giáo viên đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp trường.
  • Phấn đấu có giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
  • 100% GV soạn giảng theo yêu cầu dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.
  • 100% GV thao giảng, dự giờ đúng quy định.
  • 100% GV dự sinh hoạt cụm theo kế hoạch.
  • 100% GV vận dụng các hình thức dạy học mới và UDCNTT vào việc dạy học.
 • Biện pháp:
  • Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng giai đoạn trong năm học: năm, kỳ, tháng, tuần. Xây dựng các kế hoạch thực hiện các chuyên đề chuyên môn, hoạt động ngoại khóa thiết thực và kịp thời có hiệu quả cao trong giảng dạy và giáo dục.
  • Giáo viên nghiêm túc thực hiện quy định về soạn giảng, về đổi mới PPDH, sử dụng đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định; làm hồ sơ chuyên môn và cập nhật điểm số đúng quy định.
  • Giáo viên nghiêm túc thực hiện phân phối chương trình, công khai phân phối chương trình môn học cho HS; thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy tích hợp, lồng ghép, dạy lịch sử địa phương và thực hành, thí nghiệm đúng quy định.
  • Tổ / nhóm chuyên môn lên kế hoạch dự giờ, thao giảng, rút kinh nghiệm các tiết thao giảng trong các cuộc họp chuyên môn.
  •  Tổ chức nghiên cứu chuyên đề; thảo luận các bài học khó, kiến thức trọng tâm của tiết, chương, các phương pháp dạy học mới được áp dụng, tham gia xây dựng nội dung cho các buổi sinh hoạt cụm chuyên môn.
  • Tăng cường kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên theo kế hoạch chung của toàn trường và của tổ chuyên môn: dự giờ, kiểm tra HS,…
  • Tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn hướng vào việc trao đổi chuyên môn giữa các nhóm bộ môn nhằm nâng cao trình độ tay nghề và chất lượng bộ môn cho mỗi giáo viên.
  • Tổ / nhóm chuyên môn tổ chức triển khai và thực hiện các chủ đề bồi dưỡng trong hè.
 1. Tham gia các hoạt động, các cuộc thi phong trào.
 • Tổ chức cho giáo viên tham gia đầy đủ, tích cực mọi hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT do Nhà trường và Công đoàn, Đoàn trường tổ chức.
 • Tổ chức cho giáo viên đăng ký dự thi đổi mới PPDH, dự  thi GV dạy giỏi, GVCN giỏi, 
  dự thi sáng tạo ĐDDH cấp trường và qua đó tham dự các Hội thi cấp tỉnh .
 • Chỉ tiêu:
  • Phấn đấu có giải trong kỳ thi ĐDDH cấp trường.
  • Phấn đấu có giải trong kỳ thi GATT cấp trường.
  • Phấn đấu đạt từ 2 giải trở lên của mỗi kỳ Hội thao Quốc phòng, Hội khỏe
   Phù Đổng.(nếu có )
  • Phấn đấu có giải trong các kỳ tham gia phong trào TDTT, VN do ngành, công đoàn trường tổ chức.

 

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THEO THÁNG

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Ghi chú

Tháng 8

Ổn định tổ chức, phân công chuyên môn

TTCM

 

Ổn định hoạt động và dạy học

Các thành viên

 

Chuẩn bị lễ khai giảng 5/9

Các thành viên

 

Lập kế hoạch cá nhân, kế hoạch giảng dạy

Các thành viên

 

Lập kế hoạch chủ nhiệm

GV có chủ nhiệm

 

Chọn đội tuyển hs dự thi HKPĐ, HTQP

Nhóm GDTC

 

Góp ý các dự thảo của trường.

Các thành viên

 

Tháng 9

Chuẩn bị nội dung góp ý trong hội nghị công chức.

Tổ trưởng

 

Khai giảng năm học

Các thành viên

 

Thực hiện hướng dẫn điều chỉnh nội  dung dạy học của BGD. ( Nếu có )

Các thành viên

 

Đăng ký các hoạt động  thi đua. Đăng kí đề tài SKKN.

Các thành viên

 

Đăng ký các tiết thao giảng.

Các thành viên

 

Kiểm tra hồ sơ đầu năm

Các thành viên

 

Dạy học theo thời khóa biểu

Các thành viên

 

Đăng ký thi đua tổ, cá nhân, đề tài đổi mới.

Các thành viên

 

Kiểm tra hồ sơ chuyên môn

TT và TP CM

 

Tháng10

Đăng ký các tiết thao giảng.

Các thành viên

 

Dạy và học theo thời khóa biểu

Các thành viên

 

Chuẩn bị thao giảng dự giờ.

Các thành viên

 

Tuyên truyền GDPL

Nhóm GDCD

 

Thi GV dạy giỏi cấp trường. ( Năng lực )

Các thành viên ĐK

 

Kiểm tra hồ sơ chuyên môn

Tổ trưởng & Tổ phó

 

Tồng kết các tiết dự giờ, thao giảng.

Các thành viên

 

Thi GVCN giỏi cấp trường. ( Năng lực )

Các thành viên ĐK

 

Tổ chức Hội thao quốc phòng cấp trường ( Nếu có )

Nhóm TD QP

 

Tham gia các hoạt động hướng tới ngày nhà giáo VN

Các thành viên

 

Tháng11

Kiêm tra chuyên môn TDQP

Các thành viên

 

Thao giảng dự giờ - rút kinh nghiệm

GV bộ môn của tổ

 

Cùng nhà trường tổ chức, tham dự lễ 20/11

Các thành viên

 

Tồng kết các tiết dự giờ, thao giảng.

Các thành viên

 

Tuyên truyền GDPL

Nhóm GDCD

 

Thi GVG cấp trường tiết 1,2 + Nộp SKKN

Các thành viên ĐK

 

Thi GVCN giỏi câp trường ( Ứng xử ) + Nộp SKKN

Các thành viên ĐK

 

Tham dự Hội thao quốc phòng

Nhóm  TDQP

 

Triển khai kế hoạch ôn tập HK 1 K12

Các thành viên

 

 

Tổ trưởng & Tổ phó

 

Tháng12

Hội thi ĐDDH cấp trường

Các thành viên ĐK

 

Nộp bảng kê số tiết giảng dạy + kiêm nhiệm HKI.

Các thành viên

 

Kiểm tra hồ sơ chuyên môn .

Tổ trưởng và tổ phó

 

Ôn tập theo đề cương học kì 1

Các thành viên

 

Tuyên truyền GDPL

Nhóm GDCD

 

Ra đề thi học kì 1 & coi thi học kì 1

Các thành viên

 

Chấm thi HKI và hoàn thành điểm bộ môn tổng kết HKI.

Các thành viên

 

Gởi điểm số vào tổ CNTT.

Các thành viên

 

Tháng 1

Dạy và học theo thời khóa biểu

Các thành viên

 

Hoàn thành học bạ chủ nhiệm của học kì 1.

Các thành viên

 

Xét kết quả thi đua học kì 1

Các thành viên

 

Sơ kết học kì 1

Các thành viên

 

Thi thiết kế Giáo án tương tác cấp trường

Các thành viên ĐK

 

Xét đánh giá công chức của GV HKI.

Các thành viên

 

Tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân

Các thành viên

 

Tham gia đánh giá chuẩn Hiệu trưởng

Các thành viên

 

Kiểm tra chuyên môn GDCD

Các thành viên

 

Tháng 2

Tham gia trại xuân, trực Tết.

Các thành viên

 

Nghỉ Tết Nguyên Đán.

Các thành viên

 

Đăng ký thao giảng HKII.

Các thành viên

 

Thi GVdạy giỏi cấp Tỉnh

Các thành viên ĐK

 

Nghiệm thu các đề tài đã đăng ký.

Tổ trưởng

 

Kiểm tra hồ sơ chuyên môn

Tổ trưởng & Tổ phó

 

Tổng kết các tiết dự giờ, thao giảng

Các thành viên

 

Tháng 3

Dạy và học theo thời khóa biểu

Các thành viên

 

Thao giảng dự giờ - rút kinh nghiệm

Các thành viên

 

Ra đề cương ôn tập học kì 2 (khối 12)

Các thành viên

 

Nhận xét các tiết thao giảng dự giờ.

Các thành viên

 

Tham gia phong trào chào mừng 8/3 và 26/3

Các thành viên

 

Kiểm tra hồ sơ chuyên môn

Tổ trưởng và tổ phó

 

Tháng 4

Làm sáng kiến kinh nghiệm.

GV giỏi cơ sở

 

Coi và chấm thi HKII, K12.

Các thành viên

 

Góp ý các tiết thao giảng dự giờ.

Các thành viên

 

Thi thiết kế Giáo án tương tác Activsprie

Nhóm GDCD

 

Thi thiết kế Giáo án diện tử E-Learning

Nhóm GDCD

 

Kiểm tra hồ sơ chuyên môn

Tổ trưởng và tổ phó

 

Tháng 5

Hoàn tất hồ sơ thanh tra toàn diện GV.

GV được thanh tra

 

Phân công ra đề thi HKII K10, 11.

GV dạy khối 10, 11

 

Coi và chấm thi K10, 11.

Các thành viên

 

Hoàn tất điểm số HKII và cả năm.

Các thành viên

 

Nộp bảng kê số tiết giảng dạy + kiêm nhiệm HKII.

Các thành viên

 

Họp xét thi đua HKII và cả năm.

Các thành viên

 

Xem lịch trực hè.

Các thành viên

 

 

 

 

 

V. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG TRONG HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN.

 1. Tổ trưởng chuyên môn:
 • Giúp hiệu trưởng quản lí, lãnh đạo, chỉ đạo các thành viên trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
 • Chủ trì việc xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các thành viên trong tổ.
 • Lập các sổ quản lý tổ chuyên môn.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch năm học của tổ chuyên môn.
 • Tổ chức quản lý hoạt động dạy học của giáo viên:
 • Dự giờ, đánh giá xếp loại GV theo quy định chung, đề nghị khen thưởng, đề xuất tổ chức các biện pháp thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục.
 • KT việc thực hiện quy chế chuyên môn của tổ viên  hồ sơ, giáo án, thực hiện chuẩn, tính điểm, vào điểm, xây dựng đề KT,…)
 • Quản lý GV trong tổ chuyên môn: nắm được kết quả học tập của các phân môn qua từng kì học và cuối năm từ đó đưa ra biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn.
 • Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn: dự giờ thao giảng, tiến độ chấm trả bài KT,…

2.   Tổ phó:

     -     Cùng với TTCM tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động cho tổ chuyên môn.

-     Phối hợp với TTCM đôn đốc, KT đánh giá hoạt động giảng dạy của GV trong tổ.

-     Tham gia vào các phong trào và hoạt động GD khác.

-     Dự giờ thăm lớp, đánh giá rút kinh nghiệm các tổ viên trong tổ.

-     Thực hiện công việc khác theo sự phân công của tổ trưởng.

3.   Giáo viên:

-     Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn dưới sự phân công và chỉ đạo của nhà trường.

-     Dự giờ học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

-     Thực hiện các công tác khác theo sự chỉ đạo của Nhà trường và các Đoàn thể.

-     Tham gia nhiệt tình các công tác khác khi được giao phó.

-     Chịu sự quản lý trực tiếp của TTCM.

4.   Hồ sơ sổ sách:

      Tất cả GV đảm bảo đủ các loại hồ sơ sau theo đúng quy định:

  • Giáo án.
  • Sổ dự giờ.
  • Sổ chủ nhiệm ( đối với GV làm công tác chủ nhiệm lớp ).
  • Sổ điểm cá nhân.
  • Sổ hội họp.
  • Sổ ghi lịch báo giảng.
  • Phân phối chương trình bộ môn và khối lớp giảng dạy theo yêu cầu mới.
  • Điều chỉnh nội dung dạy học năm học 2018 - 2019( nếu có )             

                                                                                                Tân an , ngày 09 tháng 9 năm 2019

                                                                                                Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

                                                                                                                                    Nguyễn Hồng Dũng

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0588116
Hôm qua 0000
Hôm nay 0035
Tuần này 0035
Tháng này 0035