Kế Hoạch Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Công Nghệ - Tin Học Năm 2018-2019
 • Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trườngTHPT Lê Quý Đôn;
 • Căn cứ kết quả đạt được của Tổ chuyên môn trong năm 2017 – 2018 và tình hình thực tế giảng dạy của giáo viên trong năm học 2018 – 2019;
 • Căn cứ việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ chuyên môn, giáo viên đã quy định theo Điều lệ trường THCS, THPT, trường phổ thông nhiều cấp học ban hành theo thông tư số 12/2011/TT – BGD – ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD.
 • Nay tổ Công nghệ – Tin học xây dựng kế hoạch hoạt động, quy định chung của tổ chuyên môn trong năm học 2018 – 2019 như sau:
 • PHẦN THỨ NHẤT: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN

  NĂM HỌC 2018 – 2019

        I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

            1. Bối cảnh:

  Năm học 2018 – 2019 toàn ngành giáo dục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”.

  Năm học 2018 – 2019 cũng là năm học tiếp tục với chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới công tác quản lí, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”.

  Năm học 2018 – 2019 trường giữ vững “trường trung học đạt chuẩn quốc gia” và thực hiện tốt đề án định hướng dạy học 2 buổi/1 ngày của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua Đề án xây dựng trường trung học phổ thông phát triển theo định hướng chất lượng cao giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Long An theo Nghị quyết số 265/2016/NQ-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2016.

  Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm học qua và yêu cầu của năm học mới các thành viên trong tổ tiếp tục cố gắng phấn đấu đạt thành tích cao trong năm học tới.

   

  2. Thuận lợi:

 • Tổ Công nghệ – Tin học luôn được sự quan tâm sâu sắc của Ban lãnh đạo nhà trường.
 • Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bộ môn tương đối đầy đủ để phục vụ cho việc dạy và học.
 • Đội ngũ GV đa số còn trẻ, trình độ khá đồng đều, phân công chuyên môn hợp lí phù hợp với năng lực thực tế của từng giáo viên.
 • 3. Khó khăn:

  Do trong tổ đa số là giáo viên trẻ nên phương pháp giảng dạy, công tác giáo dục đạo đức học sinh của một số giáo viên còn hạn chế.

  Học sinh còn chưa coi trọng vào việc học môn công nghệ - tin học.

  4. Tình hình đội ngũ:

 • Số lượng giáo viên:
 • Toàn tổ có 9 giáo viên (4 nữ, 5 nam)

 • Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn. Có một GV đang theo học chương trình sau Đại học.
 • II. CÁC MỤC TIÊU CƠ BẢN.

            Mục tiêu thứ 1: Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn do Nhà trường tổ chức thực hiện: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Hai không” và phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

            Mục tiêu thứ 2: Nâng cao chất lượng giáo dục bộ môn CN - Tin, áp dụng các biện pháp giáo dục nhằm nâng cao tỷ lệ học sinh khá giỏi, hạn chế tỷ lệ HS yếu, kém của bộ môn. Thực hiện dạy học, kiểm tra đánh giá theo đúng chuẩn kiến thức kỹ năng và yêu cầu trong đổi mới nội dung dạy học.

            Mục tiêu thứ 3: Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt, quản lý tổ chuyên môn qua việc tăng cường thảo luận giữa các thành viên trong từng nhóm chuyên môn, triển khai thực hiện các chuyên đề chuyên môn, thao giảng, bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy nghề cho học sinh PT trong suốt năm học; ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và triển khai kế hoạch hoạt động giữa TTCM và tổ viên thông qua hệ thống mail cá nhân.

            Mục tiêu thứ 4: Tăng cường ứng dụng CNTT vào giảng dạy, đổi mới phương pháp, sử dụng hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học… nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

            Mục tiêu thứ 5: Rèn luyện ý thức tự học, tự tìm hiểu tạo niềm đam mê trong học tập bộ môn.       

                 Mục tiêu thứ 6: Toàn thể giáo viên tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn gớp phần giữ vững “trường trung học đạt chuẩn quốc gia” và thực hiện tốt đề án định hướng dạy học 2 buổi/1 ngày của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua Đề án xây dựng trường trung học phổ thông phát triển theo định hướng chất lượng cao giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Long An theo Nghị quyết số 265/2016/NQ-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2016.

PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THEO THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Tháng 8

Chuẩn bị hồ sơ sổ sách, thực hiện giảng dạy theo nội dung điều chỉnh PPCT.

Toàn tổ

 

Tiếp tục bồi dưỡng HSG (Môn TIN).

Tổ phó

 

Quản lý kế hoạch cá nhân tổ

Tổ trưởng

 

Lập lý lịch học sinh, cập nhật lên VNPT

GVCN

 

Lập danh mục thiết bị năm học

Tổ trưởng – Tổ phó

 

Lập dự trù mua thiết bị dùng cho thực hành tin học, điện – làm vườn.

Tổ trưởng – Tổ phó

 

Chấm thi HSG cấp trường.

GV được phân công

 

Đăng ký tham dự các cuộc thi cấp trường

GV tổ

 

Dự ĐH Công đoàn

GV tổ

 

Góp ý các dự thảo của trường.

Toàn tổ

 

Tháng 9

Chuẩn bị nội dung góp ý trong đại hội viên chức.

Toàn tổ

 

Đăng kí đề tài SKKN.

Toàn tổ

 

Đăng ký các tiết thao giảng.

Toàn tổ

 

Dự giờ đúng theo lịch.

Toàn tổ

 

Dự Đại hội Đoàn trường

ĐTN

 

Đăng ký thi đua tổ, cá nhân, đề tài đổi mới.

Toàn tổ

 

Thảo luận đề cương KT 15’, 1 tiết K10, 11, 12. Lập ma trận đề

Toàn tổ

 

KT hồ sơ sổ sách+ sổ đầu bài

Tổ trưởng & Tổ phó

 

Dự Đại hội CNVC

Toàn tổ

 

Lập câu lạc bộ (CN)

GV Công nghệ

 

Tiếp tục bồi dưỡng HSG K10, K11

Nhóm GV TH

 

Triển khai hướng dẫn thi KHKT dành cho HS, thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn và dạy học theo chủ đề tích hợp.

Toàn tổ

Điều chỉnh theo kế hoạch Sở.

Tháng10

Tổng kết các tiết dự giờ, thao giảng.

Toàn tổ

 

Tham gia các hoạt động hướng tới ngày nhà giáo Việt Nam.

Toàn tổ

 

Gởi điểm số vào VNPT.

GV dạy các khối

Nếu có

KT hồ sơ sổ sách.

Tổ trưởng & Tổ phó

 

Đăng ký các tiết thao giảng.

Toàn tổ

 

Dự giờ theo lịch.

Toàn tổ

 

Tiếp tục BD HSG.

GV được phân công

 

Thi GVG cấp trường

GV đăng ký

 

Khám sức khoẻ cho giáo viên

BGH Trường

 

Tiếp tục bồi dưỡng HSG k10, k11

Nhóm GV TH

 

Tham gia kì thi KHKT dành cho HS (trường tổ chức).

Kiểm tra

GV được phân công

 

Tháng11

Tiếp tục bồi dưỡng HSG k10, k11

Nhóm GV TH

 

Tổng kết các tiết dự giờ, thao giảng.

Toàn tổ

 

Nộp bảng kê số tiết giảng dạy + kiêm nhiệm HKI.

Toàn tổ

 

KT hồ sơ sổ sách.

Tổ trưởng và tổ phó

 

Đăng ký các tiết thao giảng.

Toàn tổ

 

Dự giờ theo lịch.

Toàn tổ

 

Kiểm tra

Các GV dạy khối

 

Tháng12

Tiếp tục bồi dưỡng HSG K10, K11

Nhóm GV TH

 

Tham gia hội thi sáng tạo ĐDDH (do trường tổ chức)

GV được phân công

 

Ra đề và chấm thi HKI khối 10, 11, 12 theo phân môn.

Các GV dạy khối

 

Coi kiểm tra HK I

GV được phân công

 

Hoàn thành điểm số, tổng kết HKI.

Toàn tổ

 

Xét đánh giá công chức của GV HKI.

Toàn tổ

 

Tháng 1

Tham gia kì thi KHKT dành cho HS cấp tỉnh (nếu có HS tham dự)

GV được phân công

 

Nghỉ giữa hai HK

Toàn tổ

 

Tham gia trại xuân

Toàn tổ

 

Đăng ký thao giảng HKII.

Toàn tổ

 

Dự giờ đúng quy định.

Toàn tổ

 

Tiếp tục bồi dưỡng HSG K10, K11

Nhóm GV TH

 

Tổng kết thao giảng

Tổ

 

Tháng 2

Tiếp tục bồi dưỡng HSG K10, K11

Nhóm GV TH

 

Thống nhất đề cương KT15’, 1 tiết HKII. Lập ma trận đề

Toàn tổ

 

Nghỉ tết âm lịch

Toàn tổ

 

Thực hiện trực tết nguyên đán

Toàn tổ

 

Đăng ký thao giảng HKII.

Toàn tổ

 

Dự giờ đúng quy định.

Toàn tổ

Nếu có

Ra đề KT 1 tiết K10, 11,12 HKII

Các GV dạy khối

 

Tháng 3

Tham gia kỳ thi HSG giải thưởng LQĐ

Nhóm GV TH

 

Tiếp tục bồi dưỡng HSG K10, K11

Nhóm GV TH

 

KT hồ sơ sổ sách + sổ đầu bài

Tổ trưởng và tổ phó

 

Tổng kết các tiết dự giờ, thao giảng.

Toàn tổ

 

Tham gia phong trào chào mừng 8/3.

Toàn tổ

 

KT hồ sơ sổ sách + sổ đầu bài

Tổ trưởng và tổ phó

 

Tháng 4

Làm sáng kiến kinh nghiệm.

05 GV giỏi cơ sở

 

Tổng kết tiết thao giảng dự giờ.

Toàn tổ

 

Tham gia hội thi sáng tạo ĐDDH cấp tỉnh (nếu có đồ dùng tham dự)

GV được phân công

 

Nhập thông tin thi THPT Quốc gia K12

Nhóm tin học

 

Thống nhất đề cương thi HKII

GV lớp

 

Tháng 5

Ra đề thi HKII K10, 11,12.

GV dạy khối

 

Hoàn tất hồ sơ HS thi nghề PT

GV được phân công

 

Thi nghề PT

GV được phân công

 

Coi và chấm thi K10, 11,12

Toàn tổ

 

Hoàn tất điểm số HKII và cả năm.

Toàn tổ

 

Nộp bảng kê số tiết giảng dạy + kiêm nhiệm HKII.

Toàn tổ

 

Họp xét thi đua HKII và cả năm.

Toàn tổ

 

Xem lịch trực hè.

Toàn tổ

 

Tham gia công tác tuyển sinh 10

Nhóm tin học

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0060122
Hôm qua 0237
Hôm nay 0212
Tuần này 1886
Tháng này 5995