KẾ HOẠCH Tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa năm học 2019 - 2020

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

TỔ HÓA SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …./KH-THS

                  Tân An, ngày  9  tháng 12  năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa năm học 2019 - 2020

 Thực hiện kế hoạch năm học của trường THPT Lê Quý Đôn;Tổ Hóa Sinh xây dựng kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2019 - 2020 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Bồi dưỡng, bổ sung và nâng cao kiến thức cho học sinh giỏi môn hóa của trường, phát huy tinh thần sáng tạo và tự học, tự rèn luyện của các em.

- Chuẩn bị tốt cho kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi Olympic 30/4 cấp khu vực và học sinh giỏi Lê Quý Đôn,trại hè phương nam… năm học 2019 – 2020.

- Đẩy mạnh hoạt động dạy, tăng tỷ lệ học sinh giỏi của trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

2. Yêu cầu:

- Các thầy cô nhóm hóa giảng dạy nhiệt tình có trách nhiệm, học sinh nghiêm túc học tập, cố gắng phấn đấu để nâng cao tỷ lệ học sinh giỏi của trường. Giáo viên được phân công lên lớp phải có kế hoạch giảng dạy, bài soạn, sách tham khảo, đảm bảo chất lượng dạy và học.

- Việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa trong nhà trường cần phải mang tính lâu dài, tính kế thừa để đạt kết quả cao.

           - Giáo viên bộ môn hóa và học sinh thực hiện nghiêm túc, thống nhất kế hoạch đã được xây dựng.

 II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1/Cách thức chọn học sinh giỏi:

     - Bồi dưỡng học sinh giỏi cũng là biện pháp khích lệ HS học tập bộ môn được tốt hơn.

     - Để chọn được học sinh giỏi bộ môn theo môn Hóa có một số biện pháp sau:

     - Căn cứ vào kết quả dự thi học sinh giỏi, học tập của học sinh ở năm học trước khi các em vào lớp 10.

  • Chọn đội tuyển khoảng 15 học sinh theo kết quả thi học sinh giỏi cấp trường.

     - Trong quá trình dạy cũng tổ chức cho các em làm bài thi thử để xem kết quả học của các em như thế nào để có hướng rèn thêm cho các em học còn kém

      - Tổ sẽ phân công GV cụ thể để bồi dưỡng học sinh, thống nhất chương trình dạy theo quy định của Sở-GD

 

     - Giáo viên dạy bồi dưỡng nên cho học sinh tự nguyện đăng ký bồi dưỡng bộ môn(Phù hợp với điểm số,siêng năng,chịu khó…) Vì học sinh yêu thích bộ môn nên dễ phát huy tính tích cực, lòng ham mê học tập của các em.

     - Ngoài ra giáo viên có thể chọn những em có tính cần cù siêng năng:Thường xuyên kiểm tra vở ghi chép của học sinh . Kiểm tra vở bài tập, bài soạn của học sinh.Theo dõi quá trình nhận thức bộ môn của em trong tiết học 

2/ Nội dung – Giáo viên dạy:

2.1. Phần Vô Cơ

TT

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Gv dạy

1

Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Cô hà

2

Liên kết hóa học, tinh thể, các loại phản ứng hóa học.

3

Nhiệt động hóa học, động hóa học, điện hóa học.

Thầy Thẩm

4

Nguyên tố hóa học và các hợp chất của chúng: Nhóm halogen, oxi- lưu huỳnh, cacbon-silic, nitơ-photpho, kim loại các phân nhóm IA, IIA, Al, Sn, Pd, Fe, Ni, Cu, Ag, Zn, Hg, Cr, Mn.

Cô Linh

5

Dung dịch và sự điện li, các phản ứng xảy ra trong dung dịch, pH của dung dịch.

Cô Lê Thoa

6

Phân biệt một số chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch

2. Phần Hữu Cơ

 

TT

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Gv dạy

1

Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, hóa học lập thể, tích chất vật lí, tính axit-bazơ của các chất hữu cơ.

Thầy Thẩm

2

Phản ứng hóa hữu cơ và cơ chế phản ứng. Nhận biết và tách chất.

Thầy Thẩm

3

Xác định cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, tổng hợp hợp chất hữu cơ.

Thầy Thẩm

4

Hidrocacbon, dẫn xuất của hidrocacbon (dẫn xuất halogen, ancol, phenol, andehit, xeton, axit cacboxylic, este, amin, …), hợp chất dị vòng.

Cô Vân

5

Lipit, amino axit, amoni, anino axit, amit, peptit, protein, ….), cacbohidrat, polime, vật liệu polime

Cô Đỗ Thoa

 

  Duyệt của BGH                                                                                       Tổ trưởng

  Phó hiệu trưởng

 

 

 

Huỳnh Ngọc Linh Phượng                                                              Nguyễn Thị Thanh Vân

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0559221
Hôm qua 0583
Hôm nay 0175
Tuần này 0758
Tháng này 1779