Khuyến nghị chính thức của WHO về cách phòng tránh lây nhiễm virus Corona

Các khuyến nghị tiêu chuẩn của WHO cho cộng đồng bao gồm vệ sinh tay và hệ hô hấp, đảm bảo an toàn thực phẩm, tránh tiếp xúc với người bị sốt và ho, tránh ăn hoặc tiếp xúc với động vật sống nếu không có biện pháp bảo vệ và xử lý phù hợp...

Dưới đây là khuyến nghị trong những tình huống cụ thể:

Khuyến nghị chính thức của WHO về cách phòng tránh lây nhiễm virus Corona - 1

Khuyến nghị chính thức của WHO về cách phòng tránh lây nhiễm virus Corona - 2

Khuyến nghị chính thức của WHO về cách phòng tránh lây nhiễm virus Corona - 3

Khuyến nghị chính thức của WHO về cách phòng tránh lây nhiễm virus Corona - 4

Khuyến nghị chính thức của WHO về cách phòng tránh lây nhiễm virus Corona - 5

Khuyến nghị chính thức của WHO về cách phòng tránh lây nhiễm virus Corona - 6

Khuyến nghị chính thức của WHO về cách phòng tránh lây nhiễm virus Corona - 7

Khuyến nghị chính thức của WHO về cách phòng tránh lây nhiễm virus Corona - 8

Khuyến nghị chính thức của WHO về cách phòng tránh lây nhiễm virus Corona - 9

Khuyến nghị chính thức của WHO về cách phòng tránh lây nhiễm virus Corona - 10

Khuyến nghị chính thức của WHO về cách phòng tránh lây nhiễm virus Corona - 11

Khuyến nghị chính thức của WHO về cách phòng tránh lây nhiễm virus Corona - 12

Khuyến nghị chính thức của WHO về cách phòng tránh lây nhiễm virus Corona - 13

Khuyến nghị chính thức của WHO về cách phòng tránh lây nhiễm virus Corona - 14

Khuyến nghị chính thức của WHO về cách phòng tránh lây nhiễm virus Corona - 15

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0181170
Hôm qua 0492
Hôm nay 0373
Tuần này 0865
Tháng này 19187