Kế Hoạch Hoạt Động Y Tế

SỞ GD VÀ ĐT LONG AN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 145/KH-LQĐ                              Long An, ngày 01 tháng 9 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA Y TẾ TRƯỜNG HỌC

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Năm học 2018 – 2019

 

Căn cứ quyết định số 73/2007/QĐ-BGD và ĐT ngày 04/12/2007 về quy định hoạt động y tế trường học.

Căn cứ vào tình hình thực tế công tác y tế trường học, nhằm tạo điều kiện cho học sinh có sức khỏe tốt để học tập và tham gia các phong trào của nhà trường, bộ phận y tế trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch hoạt động y tế năm học 2018 - 2019 với những nội dung như sau:

I/ MỤC ĐÍCH:

Hoạt động của y tế trường học nhằm bảo vệ giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cho học sinh, giáo viên và công nhân viên của trường.

II/ NỘI DUNG THỰC HIỆN:

Quản lý và chăm sóc sức khoẻ trong nhà trường:

Tổ chức khám sức khoẻ định kì và phân loại sức khoẻ cho học sinh.

Quản lý và lưu hồ sơ khám sức khoẻ cho học sinh.

Khám sức khoẻ định kì cho cán bộ, giáo viên công nhân viên.

Mua và bảo quản thuốc, cấp phát thuốc theo quy định.

Sơ cấp cứu ban đầu chuyển bệnh nhân đến bệnh viện khi cần thiết.

Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan tới sức khoẻ cho học sinh, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường và cha mẹ học sinh, vận động học sinh tham gia bảo hiểm tự nguyện.

Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh, tật học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích.

Phối hợp với cơ sở y tế, các đơn vị liên quan tại địa phương, các đơn vị tổ chức đoàn thể trong trường triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học.

Báo cáo kết quả công tác y tế trường học theo quy định.

III/ BIỆN PHÁP:

- Tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường thực hiện tăng cường trang thiết bị cho phòng y tế.

- Phối hợp với Trung tâm y tế thành phố, Trạm y tế phường 4 để thực hiện.

IV/  THỜI GIAN:

* Tháng 08/2018

- Kiểm tra lại thuốc.

- Lập dự trù mua thuốc.

- Vệ sinh phòng y tế.

- Phối hợp với Công đoàn, Tổ văn phòng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thực hiện về kiểm tra vệ sinh trường lớp.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường theo mùa( nếu có).

- Phối hợp với Đoàn thanh niên tăng cường công tác tư vấn, tuyên truyền chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học sinh.

* Tháng 09/2018

- Lập dự trù mua thuốc.(nếu có)

- Làm hồ sơ bệnh án cho học sinh lớp 10.

- Tham mưu với Hiệu Trưởng bổ sung thiết bị y tế, thuốc thiết yếu cho phòng y tế.

- Kiểm tra lưu mẫu thức ăn căn tin

- Kiểm tra sắp xếp hồ sơ học sinh.

- Xử lí bệnh đột xuất xảy ra tại trường.

* Tháng 10/2018

- Lập dự trù mua thuốc.(nếu có)

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, Giám thị để kiểm tra vệ sinh trường lớp.

- Lưu mẫu hàng ngày đúng quy định.

- Phối hợp với Công đoàn, Tổ văn phòng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường theo mùa( nếu có).

- Xử lí bệnh đột xuất xảy ra tại trường.

* Tháng 11/2018

- Lập dự trù mua thuốc.(nếu có)

- Lưu mẫu hàng ngày đúng quy định.

- Khám sức khoẻ định kì cho học sinh và cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường.

- Phối hợp với Công đoàn, Tổ văn phòng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Phối hợp với nhà trường tổng vệ sinh trường lớp chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.

- Quản lý theo dõi bệnh tật cho học sinh.

- Tiến hành phân loại sức khoẻ, hoàn thành hồ sơ khám sức khoẻ cho học sinh.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường theo mùa( nếu có).

- Xử lí bệnh đột xuất xảy ra tại trường.

* Tháng 12/2018

- Lập dự trù mua thuốc.(nếu có)

- Lưu mẫu hàng ngày đúng quy định.

- Lấy mẫu xét nghiệm nước uống 6 tháng của năm.

- Phối hợp với Công đoàn, Tổ văn phòng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Xử lí bệnh đột xuất xảy ra tại trường.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, Giám thị để kiểm tra vệ sinh trường lớp.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường theo mùa (nếu có).

- Báo cáo sơ kết công tác y tế trường học về SGD & ĐT; Trạm Y tế.

- Vệ sinh phòng y tế.

* Tháng 01/2019

- Lập dự trù mua thuốc (nếu có)

- Mua bổ sung các thiết bị y tế.

- Thực hiện về kiểm tra vệ sinh trường lớp.

- Phối hợp với Công đoàn, Tổ văn phòng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Lưu mẫu hàng ngày đúng quy định.

- Tăng cường tuyên truyền về phòng chống bệnh tật, công tác bảo vệ môi trường, xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

- Xử lí bệnh đột xuất xảy ra tại trường.

* Tháng 02/2019

- Lập dự trù mua thuốc.(nếu có)

- Lưu mẫu hàng ngày đúng quy định.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên để kiểm tra vệ sinh trường lớp.

- Phối hợp với GVCN thông báo về tình trạng sức khỏe của học sinh cho gia đình hoặc người giám hộ.

- Phối hợp với Tổ văn phòng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường theo mùa( nếu có).

- Xử lí bệnh đột xuất xảy ra tại trường.

- Vệ sinh phòng y tế.

* Tháng 03/2019

- Lập dự trù mua thuốc.(nếu có)

- Phối hợp với Công đoàn, Tổ văn phòng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Lưu mẫu hàng ngày đúng quy định.

- Thực hiện về kiểm tra vệ sinh trường lớp.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong nhà trường theo mùa( nếu có).

- Xử lí bệnh đột xuất xảy ra tại trường.

* Tháng 04/2019

- Lưu mẫu hàng ngày đúng quy dịnh.

- Lập dự trù mua thuốc.(nếu có)

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, Giám thị, Tổ văn phòng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Giáo dục học sinh phòng chống các bệnh vào mùa hè, tổng vệ sinh trường lớp.

- Xử lí bệnh đột xuất xảy ra tại trường.

* Tháng 05/2019

- Rà soát lại số thuốc tồn và những dụng cụ y tế phục vụ cho công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, Giám thị, kiểm tra vệ sinh trường lớp.

- Vệ sinh phòng y tế.

- Báo cáo tổng kết công tác y tế trường học về SGD & ĐT; Trạm Y tế.

 

 

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0721338
Hôm qua 0382
Hôm nay 0479
Tuần này 2010
Tháng này 8636