GIỚI THIỆU SÁCH" DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MÔN TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG"

    Công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đòi hỏi giáo dục phổ thông phải có “chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực”.

   Ở trường phổ thông môn Toán có vai trò, vị trí quan trọng trong việc góp phần hình thành và phát triển toàn diện kể cả phẩm chất và năng lực người học. Tuy nhiên nội dung môn Toán thường mang tính logic, trừu tượng, khái quát. Do đó để hình thành và phát triển năng lực Toán học, cần cung cấp kiến thức, kỹ năng then chốt, tạo cơ hội để học sinh trải nghiệm, áp dụng toán học vào thực tiển; tạo dựng sự kết nối giữa các ý tưởng toán học, giữa toán học với thực tiễn, giữa toán học với các môn khác, đặc biệt với các môn học thuộc lĩnh vực giáo dục STEM.

    Nhưng ngay lập tức nảy sinh những câu hỏi: Năng lực Toán học là gì? Đặc điểm và yêu cầu của dạy học môn toán theo định hướng phát triển năng lực là gì? Làm thế nào để đạt các yêu cầu đó cho người học? Cần phải tổ chức những dạng hoạt động học tập nào để đạt được mục tiêu phát triển năng lực toán học? Trả lời các câu hỏi đó ta mới xây dựng được một mô hình tốt cho việc tổ chức các hoạt động dạy học môn toán theo định hướng phát triển năng lực người học.

    Mặt khác, người giáo viên chỉ có thể triển khai thực hiện được một phương thức dạy học mới nếu họ có hiểu biết cụ thể về mô hình dạy học dựa trên phương thức đó. Vì vậy, việc trả lời những câu hỏi trên và giới thiệu mô hình dạy học môn toán theo định hướng phát triển năng lực là một trong những mục tiêu ưu tiên của quyển sách Dạy học phát triển năng lực môn Toán trung học phổ thông. Với mục đích trên, nội dung cuốn sách được trình bày như sau:

    - Tác giả: Đỗ Đức Thái ( chủ biên).

    - Nhà xuất bản: Đại học Sư Phạm.

    - Số trang:  204.

    Phần một: Một số vấn đề dạy học môn toán theo tiếp cận phát triển năng lực, đề cập nội dung chính: Dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực là gì? Đặc điểm và yêu cầu dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực toán học là gì?

    Phần hai: Phương pháp dạy học môn toán theo tiếp cận phát triển năng lực, đề cập hai nội dung chính:

    Nêu lên quan niệm về dạy học môn toán theo tiếp cận phát triển năng lực, đó là cách tổ chức quá trình dạy học thông qua chuỗi các hoạt động học tập tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh, với sự hợp tác của bạn học và sự hướng dẫn trợ giúp hợp lý của giáo viên, hướng đến mục tiêu hình thành và phát triển năng lực toán học của học sinh. Quá trình đó có thể tổ chức theo quy trình 4 bước: Trải nghiệm- Phân tích, khám phá, rút ra bài học- Thực hành, luyện tập- Vận dụng kiền thức, kĩ năng vào thực tiễn. Từ đó có thể xây dựng kế hoạch bài học môn toán dựa trên cơ sở của quy trình này.

    Hướng dẫn dạy học phát triển năng lực học sinh ở một số dạng bài chủ đề trong môn toán. Ở phần này có trính bày chi tiết kế hoạch bài học theo định hướng phát triển năng lực toán học. Nội dung các bài tập dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình hiện hành nhưng phương pháp dạy học, quy trình dạy học thể hiện cụ thể và tường minh cách tiếp cận phát triển năng lực.

    Phần ba: Kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn toán theo tiếp cận phát triển năng lực, đề cập các nội dung chính:Những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá quá trình học tập môn toán theo định hướng phát triển năng lực; Một số kỷ thuật đánh giá trong dạy học môn toán ở từng cấp học; Một số ví dụ minh họa.

    Các tác giả hi vọng quyển sách không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần cùng nhà trường suy nghĩ, tìm tòi các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn toán theo định hướng phát triển năng lực, đồng thời là tài liệu góp phần trực tiếp chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

    Sách hiện có mặt ở thư viện trường. Rất mong sự đón nhận của quý đọc giả.

    Xin chân thành cảm ơn!

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0558729
Hôm qua 0389
Hôm nay 0264
Tuần này 0264
Tháng này 1285