Kế Hoạch Hoạt Động Của CĐCS THPT Lê Quý Đôn Năm Học 2019 - 2020

 

   CÔNG ĐOÀN NGÀNH GD LONG AN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                            

  Số:   41/ KH-CĐCS                                                  Tân An, ngày 15 tháng 08 năm 2019.

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA CĐCS THPT LÊ QUÝ ĐÔN          

NĂM HỌC 2019-2020

Kính gửi:    - BTV Công đoàn Ngành GD Long An.

- Đảng bộ Trường THPT Lê Quý Đôn

- Ban Giám Hiệu Trường THPT Lê Quý Đôn.

- Các Tổ Công đoàn trực thuộc CĐCS Trường THPT Lê Quý Đôn.

- Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn.

Trong năm học 2019- 2020, Công đoàn Cơ Sở Trường THPT Lê Quý Đôn thực hiện các nội dung hoạt động theo kế hoạch thời gian như sau:

THÁNG 08/2019:

 - Tuyên truyền theo định hướng CĐN tháng 8.

- Công đoàn viên tiếp tục tham gia tốt các lớp học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do Sở GDĐT tổ chức.

- Toàn thể CC-VC-NLĐ của trường tham gia chuẩn bị tốt cho năm học mới 2019-2020.

          - Hoạt động tựu trường ngày 05/08/2019 khối 12 , 19/8/2019 khối 11,10 ổn định việc dạy và học đầu năm.

          -BCH CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 họp để chuẩn bị cho xây dựng phương hướng nhiệm vụ, hoạt động CĐ của năm học 2019-2020. Sau khi dự Hội nghị tổng kết công tác CĐ NH 2018-2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ NH 2019-2020 do CĐN GD Long An tổ chức, BCH CĐCS lập kế hoạch hoạt động NH 2019-2020 theo từng tháng trong năm học, kế hoạch thi đua trong đơn vị theo từng giai đoạn.

          - Quan tâm việc phân công nhiệm vụ của GV-NV.

          - Thu đoàn phí CĐ, quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời. Chi quà sinh nhật quý 3/2019.

          - Đôn đốc nhắc nhở CĐV thực hiện tốt các quy định của cơ quan, của Ngành.

          - Triển khai  nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 8.

          - Thực hiện các báo cáo, tham gia các buổi hội họp và tập huấn theo yêu cầu của CĐN.

- Lập kế hoạch tổ chức  buổi sinh hoạt đón Tết Trung thu 2018 cho các cháu thiếu nhi là con của CC-VC-NLĐ trong toàn trường dự kiến  lúc 16h 00 ngày 12/9/2019.

          - Động viên CĐV viết bài dự thi do CĐN phát động.

- Động viên CĐV là GV bồi dưỡng HSG và kỳ thi HSG các môn văn hóa cấp Tỉnh vòng 2

 

THÁNG 09/2019:

          - Tuyên truyền theo định hướng CĐN tháng 9.

-  Kế hoạch nghỉ Lễ Quốc Khánh có tổ chức trực cơ quan nghiêm túc.

- Thực hiện các báo cáo  theo yêu cầu của CĐN.

          - Tiếp tục tuyên truyền  công tác ATVSLĐ là nhiệm vụ quan trọng đưa vào chương trình, kế họach hoạt động toàn khóa, hàng năm của nhà trường.100% CCVC- NLĐ hưởng ứng phong trào “ Xanh – sạch – đẹp”

-  Phối hợp với BGH kế hoạch nghỉ Lễ Quốc Khánh có tổ chức trực cơ quan nghiêm túc.

Tổ chức  Lễ Khai giảng năm học mới 2019-2020. CĐV tham dự đông đủ Lễ Khai giảng năm học mới 2019-2020 vào ngày 5-9-2019.

          - Kết hợp với BGH nhà trường tổ chức các Đại hội trong tháng 9/2019: ĐH PHHS đầu năm học, Hội nghị CC-VC-NLĐvào ngày 05/9/ 2018 năm học 2019-2020.

          - BCH CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022  ổn định lại cơ cấu nhân sự các tổ công đoàn trong đơn vị , và đôn đốc CĐN việc làm thẻ CCVC, CĐV.

          - Rà soát các tiêu chí đánh giá thi đua của CĐCS.

          - Góp ý việc sửa đổi, xây dựng tiêu chí thi đua NH 2019-2020 của đơn vị.

          - Phát động phong trào thi đua và tiến hành đăng ký thi đua của từng cá nhân và của tập thể CĐCS. Động viên CĐV đăng ký tham gia thi GV Giỏi cấp trường, CSTĐ các cấp; nộp đăng ký thi đua về CĐN, Sở GDĐT Long An.

          - Triển khai tiếp tục thực hiện Quỹ tương trợ trong đơn vị.

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của CĐCS năm 2019- 2020. Lập báo cáo tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm 2019, dự toán ngân sách công đoàn của năm 2020 để báo cáo về CĐ Ngành GD Long An theo quy định.

          - Hoàn thiện hồ sơ, sổ sách trong hoạt động của BCH CĐCS và các Tổ CĐ trực thuộc.

- BTTND nhiệm kỳ 2018- 2020 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020.

          - Thông qua qui chế lần việc của BCH CĐ  và kế hoach làm việc của BCH..

          - Tính toán và chi phụ cấp công tác phí cho BCH và Cán bộ CĐ quý III/ năm 2019.

          - Thu đoàn phí CĐ, quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời.

- Vận động CĐV tham gia các phong trào thi đua và hỗ trợ,… , thi GV dạy Giỏi cấp Trường vào 22/9( Lý thuyết)

- Động viên CĐV là GV bồi dưỡng HSG và kỳ thi HSG các môn văn hóa cấp Tỉnh vòng 2

-  Phối hợp với BGH tổ chức tốt buổi sinh hoạt đón Tết Trung thu 2019 cho các cháu thiếu nhi là con của CC-VC-NLĐ trong toàn trường dự kiến  lúc 16h ngày 12/9/2019.

- Hướng dẫn tổ chức bình chọn, tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp công đoàn cơ sở  năm học 2019-2020 và  thực hiện “ Đổi mới phương pháp  quản lý dạy và học.”

 

THÁNG 10/2019:

          - Tuyên truyền theo định hướng CĐN tháng 10.

- Thực hiện kế hoạch “Vì sự tiến bộ Phụ nữ” do CĐN, BVSTB Phụ nữ Sở GD&ĐT Long An phát động.,và nộp báo cáo( TBNC)

          - Chăm lo việc cấp mới và đổi giấy Kế hoạch hóa gia đình của CĐV( TBNC).

- Vận động ,hỗ trợ kịp thời CĐV là GV tham gia phong trào làm đồ dùng dạy học, thi GV dạy Giỏi cấp Trường, thực hiện NCKH Sư phạm ứng dụng, thi GV soạn giảng giáo án bảng tương tác cấp Tỉnh, thi Đổi mới phương pháp giảng dạy, hướng dẫn HS thi NC KH…

          - Theo dõi việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra GV nội bộ trong nhà trường. Chú ý vấn đề dạy thêm-học thêm trong nhà trường.

          - Tổ chức tuyên truyền trong CĐCS về việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, về công tác an ninh trường học, công tác tuyên giáo.

          - Động viên CĐV viết bài dự thi do CĐN phát động. Thực hiện tốt  nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức trong cán bộ, nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mi.

          - Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, việc CC-VC-NLĐ kê khai tài sản theo QĐ số 85/TTg của Thủ tướng chính phủ.

          - Lập kế hoạch và thực hiện tổ chức tốt buổi sinh hoạt Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 / 2019 với sự tham gia của toàn thể CB-GV-NV của đơn vị.(dự kiến tổ chức 15h ngày 19/10: tham gia  ôn lại  truyền thống Phụ nữ Việt Nam 20/10 và dự thi TDTT: chạy cư li ngắn, nhảy bao bố, ném bóng, đua xe đạp chậm đôi (nam, nữ), cầu lông ,…) nữ duyên dáng Lê Quý Đôn.

          - Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.(mỗi tổ 2 tiết day tốt trong đó :01 tiết máy chiếu,01 tiết sử dụng bảng tương tác, và tham gia dự thi bóng bàn, ném bóng ,…. )

          - Thực hiện các báo cáo, tham gia các buổi hội họp và tập huấn theo yêu cầu của CĐN.

          - Thu đoàn phí CĐ, quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời. Thực hiện Quỹ tương trợ.

          - Lập danh sách giáo viên về hưu 2020

 

THÁNG 11/2019:

- Tuyên truyền theo định hướng CĐN tháng 11.

 - Vận động toàn thể CĐCS tiếp tục nổ lực phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng ngày NGVN 20/11.

- Tổ chức, tham gia các hội thi, hoạt động văn nghệ, TDTT của đơn vị và do CĐ Ngành phát động chào mừng ngày NGVN 20/11.

- Lập kế hoạch kết hợp với BGH nhà trường triển khai thực hiện buổi sinh hoạt Kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam với sự tham gia của toàn thể CB-GV-NV của đơn vị.

          - Sinh hoạt với CĐV của đơn vị về việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn đạo đức nhà giáo, thực hiện tốt phong trào Phụ nữ hai giỏi- Nam giới điểm 10. Kết hợp Đoàn thanh niên sinh hoạt với học sinh về truyền thống tôn sư trọng đạo.

          - Động viên GV bồi dưỡng HS tham gia thi HS Giỏi.

          -  Kết hợp với BGH của đơn vị trong việc thực hiện thanh tra, kiểm tra GV.

          - Thực hiện các báo cáo, tham gia các buổi hội họp và tập huấn theo yêu cầu của CĐN.

          - Thu đoàn phí CĐ, quỹ  tương trợ, quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời. Tổ chức thăm hỏi CB-GV nghỉ hưu nhân dịp 20/11.

          - Phối hợp BGH chia tay giáo viên về hưu.

THÁNG 12/2019:

          - Tuyên truyền theo định hướng CĐN tháng 12.

          - Tuyên truyền về An ninh quốc phòng; ngày quốc phòng toàn dân, sinh hoạt kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường; giáo dục kỹ năng sống-giá trị sống…

          - Vận động CĐV tham gia cuộc thi sáng tạo làm ĐDDH.

          - Kết hợp chuyên môn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kỳ thi HK I của NH 2019 -2020.

          - Kết hợp BGH tổ chức  ĐH PHHS lần thứ 2.

          - Tổ chức thanh tra, kiểm tra

          - Tổng kết phong trào thi đua học kỳ 1

          - BCH chuẩn bị hồ sơ quyết toán kinh phí hoạt động quý 3 và 4 năm 2019 với CĐ Ngành.

          - Thực hiện các báo cáo, tham gia các buổi hội họp và tập huấn theo yêu cầu của CĐN.

          - Thu đoàn phí CĐ, quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời.

THÁNG 01/2020:

- Tuyên truyền theo định hướng CĐN tháng 01.

          - Sơ kết công tác thi đua giai đoạn HK I của CĐCS và của đơn vị.

          - Chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày SVHS 9/1.

          - Thực hiện các báo cáo, tham gia các buổi hội họp và tập huấn theo yêu cầu của CĐN.

          - Phối hợp cùng với các tổ chức trong nhà trường chuẩn bị kế hoạch cho các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng và vui Xuân đón tết 2020.

          - Khuyến khích CĐV là GV tham gia các cuộc thi: ĐM PPDH cấp tỉnh, đề tài sáng tạo khoa học kỹ thuật, GVG.

          - Thực hiện đề nghị công nhận và đăng ký thi đua đầu năm 2020: Nếp sống văn minh, gia đình văn hoá; Đơn vị đạt chuẩn văn hoá.

          - Lập kế hoạch hoạt động VH-VN-TDTT của đơn vị dịp Mừng Đảng-Mừng Xuân 2020.

          - Thu đoàn phí CĐ, quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời.

THÁNG 02/2020:

          - Tuyên truyền theo định hướng CĐN tháng 02.

          - Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2.

          - Tổ chức các hoạt động VH-VN-TDTT mừng Đảng, Mừng xuân năm 2020.

          - Tham mưu việc phân công và theo dõi thực hiện việc trực Tết.

          - Vận động CB-GV-NV vui Xuân an toàn, tiết kiệm.

          - CĐV nổ lực ôn luyện bồi dưỡng cho HS Khối10, 11 tham gia kỳ thi học sinh giỏi Lê Quý Đôn.(nếu có)

- Thực hiện các báo cáo, tham gia các buổi hội họp và tập huấn theo yêu cầu của CĐN.

          - Thu đoàn phí CĐ, Quỹ tương trợ, quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời. Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết CB-GV nghỉ hưu cũng như mọi người trong đơn vị.

          - Tặng quà tết cho CĐV( nếu có).

THÁNG 03/2020:

- Tuyên truyền theo định hướng CĐN tháng 3.

- Phối hợp với các bộ phận tổ chức kỷ niệm 8/3 ,20/3với các hoạt động VH-VN-TDTT tại đơn vị cũng như do CĐN tổ chức.

- Trao đổi với các bộ phận trong nhà trường về kế hoạch tổ chức thi HSG Lê Quý Đôn dành cho HS khối 10 và 11.

- Sơ kết phong trào thi đua giai đoạn  từ 5/09/2019 đến 30/12/2019, phát động thi đua giai đoạn 2 từ 2/01/2020 đến khi kết thúc năm học. và Phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học” năm học 2019 – 2020.

- Thực hiện các báo cáo, tham gia các buổi hội họp và tập huấn theo yêu cầu của CĐN.

- Thu đoàn phí CĐ, quỹ tương trợ, quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời. Quà sinh nhật quý 1 năm 2020 của CĐV.Chi phụ cấp CB CĐ không chuyên trách quý 1.

THÁNG 04/2020:

- Tuyên truyền theo định hướng CĐN tháng 4.

- Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam thông nhất đất nước, theo dõi phân công và thực hiện việc trực trong các ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

- Chuẩn bị cho kỳ thi HK II diễn ra nghiêm túc, chất lượng.

- Phối hợp liên tịch lập kế hoạch tuyển sinh lớp 10 NH 2019 -2020.Tư vấn hướng dẫn HS khối 12 làm hồ sơ thi TN THPT cấp Quốc gia và định hướng chọn nghề nghiệp.

- Thực hiện các báo cáo, tham gia các buổi hội họp và tập huấn theo yêu cầu của CĐN.

- Thu đoàn phí CĐ, thực hiện quỹ tương trợ, quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời.

- Lấy ý kiến CĐV và xây dựng kế hoạch tổ chức tham quan hè 2020.

- Triển khai quyết định 62 về các chương trình hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2018- 2023.

- Hưởng ứng các hoạt động “ Tháng hành động vì bình đẳng giới, và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2020.Công tác bảo vệ môi trường năm 2020.

 

THÁNG 05/2020:

- Tuyên truyền theo định hướng CĐN tháng 5.

 - CĐV tham gia coi và chấm thi kỳ thi HK II nghiêm túc.

 - Phối hợp các bộ phận trong nhà trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Quốc tế lao động 1/5 và Tháng Công nhân tháng 5/2020, VSATLĐ và bình đẳng giới.

 - Tiếp tục cùng với liên tịch lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh lớp 10 NH 2020-2021.

 - Thực hiện các báo cáo, tham gia các buổi hội họp và tập huấn theo yêu cầu của CĐN.

 - Chuẩn bị cho lễ tổng kết NH 2019-2020.

 - Tổng kết các phong trào thi đua, xét thi đua Công đoàn ở đơn vị tổ CĐ và CĐCS, lập hồ sơ báo cáo kết quả công tác thi đua về CĐN.

 - Thu đoàn phí CĐ, quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời.

 - Lên kế hoạch tổ chức tham quan du lịch hè 2020 cho CB-GV-NV.

 - Thu đoàn phí CĐ, thực hiện hoàn trả lại quỹ tương trợ, quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời.

THÁNG 06/2020:

  - Tuyên truyền theo định hướng CĐN tháng 6.

            - Tổ chức các hoạt động ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con của CB-GV-CNV của đơn vị. Khen thưởng các cháu đạt danh hiệu HSG trong năm học. Kỷ niệm ngày Gia đình VN 28/6.

            - Tổ chức tuyên dương cá nhân điển hình về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM. Hoàn thiện các báo cáo của UBKTCĐ, Ban Nữ công, CĐCS, danh sách đề nghị khen thưởng… về CĐN.Hồ sơ quyết toán kinh phí quý 1 và 2 năm 2020.

            - Cùng với liên tịch nhà trường tổ chức xét thi đua về chuyên môn NH 2019-2020.

và phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học” năm học 2019 – 2020.

            -  Coi thi và chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 NH 2020-2021.

            -  Thực hiện các báo cáo, tham gia các buổi hội họp và tập huấn theo yêu cầu của CĐN.

            -  Thu đoàn phí CĐ, quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời. Tiếp tục thực hiện Quỹ tương trợ.

            -  Coi thi và chấm kì thi Quốc gia.

THÁNG 07/2020:

            - Tuyên truyền theo định hướng CĐN tháng 7.

            - Theo dõi việc thực hiện nghiêm túc công tác trực hè theo phân công, chế độ nghỉ phép của CC-VC-NLĐ trong đơn vị..

           -  Phối hợp các tổ chức trong nhà trường tuyên truyền kỷ niện ngày TBLS 27/7. Tổ chức chuyến đi về nguồn cùng với Đoàn TNCS HCM. Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

          - Thực hiện các báo cáo, tham gia các buổi hội họp và tập huấn theo yêu cầu của CĐN. Chuẩn bị hoàn chỉnh hồ sơ để phúc tra CĐCS theo kế hoạch của CĐN

- Thu đoàn phí CĐ, quỹ tương trợ; quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời.

          - Tổ chức tham quan hè 2020 của đơn vị.

          - Hỗ trợ tiền cho CĐV là con của TBLS.(nếu có)

          - Chuẩn bị các công việc cho ngày tựu trường năm học 2020-2021 và bắt đầu năm học mới vào đầu tháng 8/2020 theo kế hoạch chung của Ngành.

                                                                                     

T/M BCH CĐCS

                                                                                            Chủ tịch

 

 

 

                                                                                          Lê Thị Ngọc Huệ

 

 

 

 

THI ĐUA

----------

 

BẢNG SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ THI ĐUA

NĂM HỌC 2018 -2019

 

CHUYÊN MÔN

CÔNG ĐOÀN

TỔNG SỐ TỔ: 08

TỔNG SỐ TỔ: 08

ĐĂNG KÝ TẬP THỂ

DANH HIỆU

TỔNG SỐ

DANH HIỆU

TỔNG SỐ

Tập thể lao động xuất sắc

01

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc

 

Tập thể lao động tiên tiến

 

Công đoàn cơ sở vững mạnh

08

ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN

DANH HIỆU

TS

Nữ

DANH HIỆU

TS

Nữ

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

 

 

Đoàn viên công đoàn xuất sắc

93

53

Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành tỉnh, đoàn thể TW

 

 

Nữ GV “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

53

53

Chiến sĩ thi đua cơ sở

46

 

“Nam giới điểm 10”

40

 

Lao động tiên tiến

47

 

Đoàn viên nồng cốt

 

 

 

 

 

Gia đình nhà giáo văn hóa

93

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ THI ĐUA

(Năm học 2018-2019)

----------

 

 

CHUYÊN MÔN

CÔNG ĐOÀN

TỔNG SỐ TỔ: 08

TỔNG SỐ TỔ: 08

ĐĂNG KÝ TẬP THỂ

DANH HIỆU

TỔNG SỐ

DANH HIỆU

TỔNG SỐ

Cờ thi đua của Chính phủ

 

Cờ thi đua của Tổng LĐ

 

Bằng khen Thủ tướng

 

Bằng khen Tổng LĐ

 

Cờ thi đua cấp bộ, ngành tỉnh, đoàn thể TW

 

Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh

 

Bằng khen UBND tỉnh, bộ

 

Bằng khen LĐLĐ tỉnh

 

Giấy khen sở GD&ĐT

 

Giấy khen CĐ ngành

 

Tập thể lao động xuất sắc

 

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc

 

Tập thể lao động tiên tiến

08

Công đoàn cơ sở vững mạnh

8

ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN

DANH HIỆU

TS

Nữ

DANH HIỆU

TS

Nữ

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

 

 

Đoàn viên công đoàn xuất sắc

91

53

Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành tỉnh, đoàn thể TW

 

 

Nữ GV “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

53

53

Chiến sĩ thi đua cơ sở

13

7

“Nam giới điểm 10”

38

38

Lao động tiên tiến

91

53

Đoàn viên nồng cốt

 

 

 

 

 

Gia đình nhà giáo văn hóa

91

53

Bằng khen Thủ tướng

 

 

Bằng khen Tổng LĐ

 

 

Bằng khen UBND tỉnh

 

 

Bằng khen LĐLĐ tỉnh, CĐGD.VN

01

 

Giấy khen sở GD&ĐT

09

02

Giấy khen CĐ ngành

02

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THI ĐUA

----------

 

BẢNG SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ THI ĐUA

NĂM HỌC 2019 -2020

 

CHUYÊN MÔN

CÔNG ĐOÀN

TỔNG SỐ TỔ: 08

TỔNG SỐ TỔ: 08

ĐĂNG KÝ TẬP THỂ

DANH HIỆU

TỔNG SỐ

DANH HIỆU

TỔNG SỐ

Tập thể lao động xuất sắc

01

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc

 

Tập thể lao động tiên tiến

 

Công đoàn cơ sở vững mạnh

08

ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN

DANH HIỆU

TS

Nữ

DANH HIỆU

TS

Nữ

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

 

 

Đoàn viên công đoàn xuất sắc

92

53

Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành tỉnh, đoàn thể TW

 

 

Nữ GV “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

53

53

Chiến sĩ thi đua cơ sở

41

 

“Nam giới điểm 10”

39

 

Lao động tiên tiến

92

53

Đoàn viên nồng cốt

 

 

 

 

 

Gia đình nhà giáo văn hóa

93

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GD LONG AN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                            

  Số:   41/ KH-CĐCS                                                  Tân An, ngày 15 tháng 08 năm 2019.

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA CĐCS THPT LÊ QUÝ ĐÔN          

NĂM HỌC 2019-2020

Kính gửi:    - BTV Công đoàn Ngành GD Long An.

- Đảng bộ Trường THPT Lê Quý Đôn

- Ban Giám Hiệu Trường THPT Lê Quý Đôn.

- Các Tổ Công đoàn trực thuộc CĐCS Trường THPT Lê Quý Đôn.

- Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn.

Trong năm học 2019- 2020, Công đoàn Cơ Sở Trường THPT Lê Quý Đôn thực hiện các nội dung hoạt động theo kế hoạch thời gian như sau:

THÁNG 08/2019:

 - Tuyên truyền theo định hướng CĐN tháng 8.

- Công đoàn viên tiếp tục tham gia tốt các lớp học bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do Sở GDĐT tổ chức.

- Toàn thể CC-VC-NLĐ của trường tham gia chuẩn bị tốt cho năm học mới 2019-2020.

          - Hoạt động tựu trường ngày 05/08/2019 khối 12 , 19/8/2019 khối 11,10 ổn định việc dạy và học đầu năm.

          -BCH CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 họp để chuẩn bị cho xây dựng phương hướng nhiệm vụ, hoạt động CĐ của năm học 2019-2020. Sau khi dự Hội nghị tổng kết công tác CĐ NH 2018-2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ NH 2019-2020 do CĐN GD Long An tổ chức, BCH CĐCS lập kế hoạch hoạt động NH 2019-2020 theo từng tháng trong năm học, kế hoạch thi đua trong đơn vị theo từng giai đoạn.

          - Quan tâm việc phân công nhiệm vụ của GV-NV.

          - Thu đoàn phí CĐ, quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời. Chi quà sinh nhật quý 3/2019.

          - Đôn đốc nhắc nhở CĐV thực hiện tốt các quy định của cơ quan, của Ngành.

          - Triển khai  nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 8.

          - Thực hiện các báo cáo, tham gia các buổi hội họp và tập huấn theo yêu cầu của CĐN.

- Lập kế hoạch tổ chức  buổi sinh hoạt đón Tết Trung thu 2018 cho các cháu thiếu nhi là con của CC-VC-NLĐ trong toàn trường dự kiến  lúc 16h 00 ngày 12/9/2019.

          - Động viên CĐV viết bài dự thi do CĐN phát động.

- Động viên CĐV là GV bồi dưỡng HSG và kỳ thi HSG các môn văn hóa cấp Tỉnh vòng 2

 

THÁNG 09/2019:

          - Tuyên truyền theo định hướng CĐN tháng 9.

-  Kế hoạch nghỉ Lễ Quốc Khánh có tổ chức trực cơ quan nghiêm túc.

- Thực hiện các báo cáo  theo yêu cầu của CĐN.

          - Tiếp tục tuyên truyền  công tác ATVSLĐ là nhiệm vụ quan trọng đưa vào chương trình, kế họach hoạt động toàn khóa, hàng năm của nhà trường.100% CCVC- NLĐ hưởng ứng phong trào “ Xanh – sạch – đẹp”

-  Phối hợp với BGH kế hoạch nghỉ Lễ Quốc Khánh có tổ chức trực cơ quan nghiêm túc.

Tổ chức  Lễ Khai giảng năm học mới 2019-2020. CĐV tham dự đông đủ Lễ Khai giảng năm học mới 2019-2020 vào ngày 5-9-2019.

          - Kết hợp với BGH nhà trường tổ chức các Đại hội trong tháng 9/2019: ĐH PHHS đầu năm học, Hội nghị CC-VC-NLĐvào ngày 05/9/ 2018 năm học 2019-2020.

          - BCH CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022  ổn định lại cơ cấu nhân sự các tổ công đoàn trong đơn vị , và đôn đốc CĐN việc làm thẻ CCVC, CĐV.

          - Rà soát các tiêu chí đánh giá thi đua của CĐCS.

          - Góp ý việc sửa đổi, xây dựng tiêu chí thi đua NH 2019-2020 của đơn vị.

          - Phát động phong trào thi đua và tiến hành đăng ký thi đua của từng cá nhân và của tập thể CĐCS. Động viên CĐV đăng ký tham gia thi GV Giỏi cấp trường, CSTĐ các cấp; nộp đăng ký thi đua về CĐN, Sở GDĐT Long An.

          - Triển khai tiếp tục thực hiện Quỹ tương trợ trong đơn vị.

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của CĐCS năm 2019- 2020. Lập báo cáo tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm 2019, dự toán ngân sách công đoàn của năm 2020 để báo cáo về CĐ Ngành GD Long An theo quy định.

          - Hoàn thiện hồ sơ, sổ sách trong hoạt động của BCH CĐCS và các Tổ CĐ trực thuộc.

- BTTND nhiệm kỳ 2018- 2020 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020.

          - Thông qua qui chế lần việc của BCH CĐ  và kế hoach làm việc của BCH..

          - Tính toán và chi phụ cấp công tác phí cho BCH và Cán bộ CĐ quý III/ năm 2019.

          - Thu đoàn phí CĐ, quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời.

- Vận động CĐV tham gia các phong trào thi đua và hỗ trợ,… , thi GV dạy Giỏi cấp Trường vào 22/9( Lý thuyết)

- Động viên CĐV là GV bồi dưỡng HSG và kỳ thi HSG các môn văn hóa cấp Tỉnh vòng 2

-  Phối hợp với BGH tổ chức tốt buổi sinh hoạt đón Tết Trung thu 2019 cho các cháu thiếu nhi là con của CC-VC-NLĐ trong toàn trường dự kiến  lúc 16h ngày 12/9/2019.

- Hướng dẫn tổ chức bình chọn, tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” cấp công đoàn cơ sở  năm học 2019-2020 và  thực hiện “ Đổi mới phương pháp  quản lý dạy và học.”

 

THÁNG 10/2019:

          - Tuyên truyền theo định hướng CĐN tháng 10.

- Thực hiện kế hoạch “Vì sự tiến bộ Phụ nữ” do CĐN, BVSTB Phụ nữ Sở GD&ĐT Long An phát động.,và nộp báo cáo( TBNC)

          - Chăm lo việc cấp mới và đổi giấy Kế hoạch hóa gia đình của CĐV( TBNC).

- Vận động ,hỗ trợ kịp thời CĐV là GV tham gia phong trào làm đồ dùng dạy học, thi GV dạy Giỏi cấp Trường, thực hiện NCKH Sư phạm ứng dụng, thi GV soạn giảng giáo án bảng tương tác cấp Tỉnh, thi Đổi mới phương pháp giảng dạy, hướng dẫn HS thi NC KH…

          - Theo dõi việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra GV nội bộ trong nhà trường. Chú ý vấn đề dạy thêm-học thêm trong nhà trường.

          - Tổ chức tuyên truyền trong CĐCS về việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, về công tác an ninh trường học, công tác tuyên giáo.

          - Động viên CĐV viết bài dự thi do CĐN phát động. Thực hiện tốt  nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức trong cán bộ, nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mi.

          - Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, việc CC-VC-NLĐ kê khai tài sản theo QĐ số 85/TTg của Thủ tướng chính phủ.

          - Lập kế hoạch và thực hiện tổ chức tốt buổi sinh hoạt Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 / 2019 với sự tham gia của toàn thể CB-GV-NV của đơn vị.(dự kiến tổ chức 15h ngày 19/10: tham gia  ôn lại  truyền thống Phụ nữ Việt Nam 20/10 và dự thi TDTT: chạy cư li ngắn, nhảy bao bố, ném bóng, đua xe đạp chậm đôi (nam, nữ), cầu lông ,…) nữ duyên dáng Lê Quý Đôn.

          - Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.(mỗi tổ 2 tiết day tốt trong đó :01 tiết máy chiếu,01 tiết sử dụng bảng tương tác, và tham gia dự thi bóng bàn, ném bóng ,…. )

          - Thực hiện các báo cáo, tham gia các buổi hội họp và tập huấn theo yêu cầu của CĐN.

          - Thu đoàn phí CĐ, quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời. Thực hiện Quỹ tương trợ.

          - Lập danh sách giáo viên về hưu 2020

 

THÁNG 11/2019:

- Tuyên truyền theo định hướng CĐN tháng 11.

 - Vận động toàn thể CĐCS tiếp tục nổ lực phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng ngày NGVN 20/11.

- Tổ chức, tham gia các hội thi, hoạt động văn nghệ, TDTT của đơn vị và do CĐ Ngành phát động chào mừng ngày NGVN 20/11.

- Lập kế hoạch kết hợp với BGH nhà trường triển khai thực hiện buổi sinh hoạt Kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam với sự tham gia của toàn thể CB-GV-NV của đơn vị.

          - Sinh hoạt với CĐV của đơn vị về việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn đạo đức nhà giáo, thực hiện tốt phong trào Phụ nữ hai giỏi- Nam giới điểm 10. Kết hợp Đoàn thanh niên sinh hoạt với học sinh về truyền thống tôn sư trọng đạo.

          - Động viên GV bồi dưỡng HS tham gia thi HS Giỏi.

          -  Kết hợp với BGH của đơn vị trong việc thực hiện thanh tra, kiểm tra GV.

          - Thực hiện các báo cáo, tham gia các buổi hội họp và tập huấn theo yêu cầu của CĐN.

          - Thu đoàn phí CĐ, quỹ  tương trợ, quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời. Tổ chức thăm hỏi CB-GV nghỉ hưu nhân dịp 20/11.

          - Phối hợp BGH chia tay giáo viên về hưu.

THÁNG 12/2019:

          - Tuyên truyền theo định hướng CĐN tháng 12.

          - Tuyên truyền về An ninh quốc phòng; ngày quốc phòng toàn dân, sinh hoạt kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường; giáo dục kỹ năng sống-giá trị sống…

          - Vận động CĐV tham gia cuộc thi sáng tạo làm ĐDDH.

          - Kết hợp chuyên môn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kỳ thi HK I của NH 2019 -2020.

          - Kết hợp BGH tổ chức  ĐH PHHS lần thứ 2.

          - Tổ chức thanh tra, kiểm tra

          - Tổng kết phong trào thi đua học kỳ 1

          - BCH chuẩn bị hồ sơ quyết toán kinh phí hoạt động quý 3 và 4 năm 2019 với CĐ Ngành.

          - Thực hiện các báo cáo, tham gia các buổi hội họp và tập huấn theo yêu cầu của CĐN.

          - Thu đoàn phí CĐ, quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời.

THÁNG 01/2020:

- Tuyên truyền theo định hướng CĐN tháng 01.

          - Sơ kết công tác thi đua giai đoạn HK I của CĐCS và của đơn vị.

          - Chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày SVHS 9/1.

          - Thực hiện các báo cáo, tham gia các buổi hội họp và tập huấn theo yêu cầu của CĐN.

          - Phối hợp cùng với các tổ chức trong nhà trường chuẩn bị kế hoạch cho các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng và vui Xuân đón tết 2020.

          - Khuyến khích CĐV là GV tham gia các cuộc thi: ĐM PPDH cấp tỉnh, đề tài sáng tạo khoa học kỹ thuật, GVG.

          - Thực hiện đề nghị công nhận và đăng ký thi đua đầu năm 2020: Nếp sống văn minh, gia đình văn hoá; Đơn vị đạt chuẩn văn hoá.

          - Lập kế hoạch hoạt động VH-VN-TDTT của đơn vị dịp Mừng Đảng-Mừng Xuân 2020.

          - Thu đoàn phí CĐ, quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời.

THÁNG 02/2020:

          - Tuyên truyền theo định hướng CĐN tháng 02.

          - Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2.

          - Tổ chức các hoạt động VH-VN-TDTT mừng Đảng, Mừng xuân năm 2020.

          - Tham mưu việc phân công và theo dõi thực hiện việc trực Tết.

          - Vận động CB-GV-NV vui Xuân an toàn, tiết kiệm.

          - CĐV nổ lực ôn luyện bồi dưỡng cho HS Khối10, 11 tham gia kỳ thi học sinh giỏi Lê Quý Đôn.(nếu có)

- Thực hiện các báo cáo, tham gia các buổi hội họp và tập huấn theo yêu cầu của CĐN.

          - Thu đoàn phí CĐ, Quỹ tương trợ, quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời. Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết CB-GV nghỉ hưu cũng như mọi người trong đơn vị.

          - Tặng quà tết cho CĐV( nếu có).

THÁNG 03/2020:

- Tuyên truyền theo định hướng CĐN tháng 3.

- Phối hợp với các bộ phận tổ chức kỷ niệm 8/3 ,20/3với các hoạt động VH-VN-TDTT tại đơn vị cũng như do CĐN tổ chức.

- Trao đổi với các bộ phận trong nhà trường về kế hoạch tổ chức thi HSG Lê Quý Đôn dành cho HS khối 10 và 11.

- Sơ kết phong trào thi đua giai đoạn  từ 5/09/2019 đến 30/12/2019, phát động thi đua giai đoạn 2 từ 2/01/2020 đến khi kết thúc năm học. và Phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học” năm học 2019 – 2020.

- Thực hiện các báo cáo, tham gia các buổi hội họp và tập huấn theo yêu cầu của CĐN.

- Thu đoàn phí CĐ, quỹ tương trợ, quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời. Quà sinh nhật quý 1 năm 2020 của CĐV.Chi phụ cấp CB CĐ không chuyên trách quý 1.

THÁNG 04/2020:

- Tuyên truyền theo định hướng CĐN tháng 4.

- Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam thông nhất đất nước, theo dõi phân công và thực hiện việc trực trong các ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

- Chuẩn bị cho kỳ thi HK II diễn ra nghiêm túc, chất lượng.

- Phối hợp liên tịch lập kế hoạch tuyển sinh lớp 10 NH 2019 -2020.Tư vấn hướng dẫn HS khối 12 làm hồ sơ thi TN THPT cấp Quốc gia và định hướng chọn nghề nghiệp.

- Thực hiện các báo cáo, tham gia các buổi hội họp và tập huấn theo yêu cầu của CĐN.

- Thu đoàn phí CĐ, thực hiện quỹ tương trợ, quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời.

- Lấy ý kiến CĐV và xây dựng kế hoạch tổ chức tham quan hè 2020.

- Triển khai quyết định 62 về các chương trình hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2018- 2023.

- Hưởng ứng các hoạt động “ Tháng hành động vì bình đẳng giới, và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2020.Công tác bảo vệ môi trường năm 2020.

 

THÁNG 05/2020:

- Tuyên truyền theo định hướng CĐN tháng 5.

 - CĐV tham gia coi và chấm thi kỳ thi HK II nghiêm túc.

 - Phối hợp các bộ phận trong nhà trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Quốc tế lao động 1/5 và Tháng Công nhân tháng 5/2020, VSATLĐ và bình đẳng giới.

 - Tiếp tục cùng với liên tịch lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh lớp 10 NH 2020-2021.

 - Thực hiện các báo cáo, tham gia các buổi hội họp và tập huấn theo yêu cầu của CĐN.

 - Chuẩn bị cho lễ tổng kết NH 2019-2020.

 - Tổng kết các phong trào thi đua, xét thi đua Công đoàn ở đơn vị tổ CĐ và CĐCS, lập hồ sơ báo cáo kết quả công tác thi đua về CĐN.

 - Thu đoàn phí CĐ, quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời.

 - Lên kế hoạch tổ chức tham quan du lịch hè 2020 cho CB-GV-NV.

 - Thu đoàn phí CĐ, thực hiện hoàn trả lại quỹ tương trợ, quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời.

THÁNG 06/2020:

  - Tuyên truyền theo định hướng CĐN tháng 6.

            - Tổ chức các hoạt động ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con của CB-GV-CNV của đơn vị. Khen thưởng các cháu đạt danh hiệu HSG trong năm học. Kỷ niệm ngày Gia đình VN 28/6.

            - Tổ chức tuyên dương cá nhân điển hình về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM. Hoàn thiện các báo cáo của UBKTCĐ, Ban Nữ công, CĐCS, danh sách đề nghị khen thưởng… về CĐN.Hồ sơ quyết toán kinh phí quý 1 và 2 năm 2020.

            - Cùng với liên tịch nhà trường tổ chức xét thi đua về chuyên môn NH 2019-2020.

và phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học” năm học 2019 – 2020.

            -  Coi thi và chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 NH 2020-2021.

            -  Thực hiện các báo cáo, tham gia các buổi hội họp và tập huấn theo yêu cầu của CĐN.

            -  Thu đoàn phí CĐ, quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời. Tiếp tục thực hiện Quỹ tương trợ.

            -  Coi thi và chấm kì thi Quốc gia.

THÁNG 07/2020:

            - Tuyên truyền theo định hướng CĐN tháng 7.

            - Theo dõi việc thực hiện nghiêm túc công tác trực hè theo phân công, chế độ nghỉ phép của CC-VC-NLĐ trong đơn vị..

           -  Phối hợp các tổ chức trong nhà trường tuyên truyền kỷ niện ngày TBLS 27/7. Tổ chức chuyến đi về nguồn cùng với Đoàn TNCS HCM. Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

          - Thực hiện các báo cáo, tham gia các buổi hội họp và tập huấn theo yêu cầu của CĐN. Chuẩn bị hoàn chỉnh hồ sơ để phúc tra CĐCS theo kế hoạch của CĐN

- Thu đoàn phí CĐ, quỹ tương trợ; quan tâm thăm hỏi CĐV kịp thời.

          - Tổ chức tham quan hè 2020 của đơn vị.

          - Hỗ trợ tiền cho CĐV là con của TBLS.(nếu có)

          - Chuẩn bị các công việc cho ngày tựu trường năm học 2020-2021 và bắt đầu năm học mới vào đầu tháng 8/2020 theo kế hoạch chung của Ngành.

                                                                                     

T/M BCH CĐCS

                                                                                            Chủ tịch

 

 

 

                                                                                          Lê Thị Ngọc Huệ

 

 

 

 

THI ĐUA

----------

 

BẢNG SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ THI ĐUA

NĂM HỌC 2018 -2019

 

CHUYÊN MÔN

CÔNG ĐOÀN

TỔNG SỐ TỔ: 08

TỔNG SỐ TỔ: 08

ĐĂNG KÝ TẬP THỂ

DANH HIỆU

TỔNG SỐ

DANH HIỆU

TỔNG SỐ

Tập thể lao động xuất sắc

01

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc

 

Tập thể lao động tiên tiến

 

Công đoàn cơ sở vững mạnh

08

ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN

DANH HIỆU

TS

Nữ

DANH HIỆU

TS

Nữ

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

 

 

Đoàn viên công đoàn xuất sắc

93

53

Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành tỉnh, đoàn thể TW

 

 

Nữ GV “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

53

53

Chiến sĩ thi đua cơ sở

46

 

“Nam giới điểm 10”

40

 

Lao động tiên tiến

47

 

Đoàn viên nồng cốt

 

 

 

 

 

Gia đình nhà giáo văn hóa

93

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ THI ĐUA

(Năm học 2018-2019)

----------

 

 

CHUYÊN MÔN

CÔNG ĐOÀN

TỔNG SỐ TỔ: 08

TỔNG SỐ TỔ: 08

ĐĂNG KÝ TẬP THỂ

DANH HIỆU

TỔNG SỐ

DANH HIỆU

TỔNG SỐ

Cờ thi đua của Chính phủ

 

Cờ thi đua của Tổng LĐ

 

Bằng khen Thủ tướng

 

Bằng khen Tổng LĐ

 

Cờ thi đua cấp bộ, ngành tỉnh, đoàn thể TW

 

Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh

 

Bằng khen UBND tỉnh, bộ

 

Bằng khen LĐLĐ tỉnh

 

Giấy khen sở GD&ĐT

 

Giấy khen CĐ ngành

 

Tập thể lao động xuất sắc

 

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc

 

Tập thể lao động tiên tiến

08

Công đoàn cơ sở vững mạnh

8

ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN

DANH HIỆU

TS

Nữ

DANH HIỆU

TS

Nữ

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

 

 

Đoàn viên công đoàn xuất sắc

91

53

Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành tỉnh, đoàn thể TW

 

 

Nữ GV “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

53

53

Chiến sĩ thi đua cơ sở

13

7

“Nam giới điểm 10”

38

38

Lao động tiên tiến

91

53

Đoàn viên nồng cốt

 

 

 

 

 

Gia đình nhà giáo văn hóa

91

53

Bằng khen Thủ tướng

 

 

Bằng khen Tổng LĐ

 

 

Bằng khen UBND tỉnh

 

 

Bằng khen LĐLĐ tỉnh, CĐGD.VN

01

 

Giấy khen sở GD&ĐT

09

02

Giấy khen CĐ ngành

02

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THI ĐUA

----------

 

BẢNG SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ THI ĐUA

NĂM HỌC 2019 -2020

 

CHUYÊN MÔN

CÔNG ĐOÀN

TỔNG SỐ TỔ: 08

TỔNG SỐ TỔ: 08

ĐĂNG KÝ TẬP THỂ

DANH HIỆU

TỔNG SỐ

DANH HIỆU

TỔNG SỐ

Tập thể lao động xuất sắc

01

Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc

 

Tập thể lao động tiên tiến

 

Công đoàn cơ sở vững mạnh

08

ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN

DANH HIỆU

TS

Nữ

DANH HIỆU

TS

Nữ

Chiến sĩ thi đua toàn quốc

 

 

Đoàn viên công đoàn xuất sắc

92

53

Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành tỉnh, đoàn thể TW

 

 

Nữ GV “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

53

53

Chiến sĩ thi đua cơ sở

41

 

“Nam giới điểm 10”

39

 

Lao động tiên tiến

92

53

Đoàn viên nồng cốt

 

 

 

 

 

Gia đình nhà giáo văn hóa

93

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0558738
Hôm qua 0389
Hôm nay 0273
Tuần này 0273
Tháng này 1294