Bản Tổng Hợp Đăng Ký Thi Đua Của Các Tổ Chuyên Môn - Tổ Công Đoàn. Năm Học: 2018 - 2019

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GD LONG AN

CĐCS TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

                ----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------

 

BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ THI ĐUA CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN – TỔ CÔNG ĐOÀN. Năm học: 2018 - 2019

 

A/ DANH HIỆU THI ĐUA CÁ NHÂN:

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

CÔNG ĐOÀN VIÊN

 

DANH HIỆU THI ĐUA

 

CHUYÊN MÔN

ĐOÀN THỂ

GV DẠY GIỎI

CẤP CƠ SỞ

GVCN GIỎI

CẤP CƠ SỞ

SÁNG TẠO ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

DẠY E LEARNING+ BẢNG TT

TIÊN

TIẾN

CSTĐ

CẤP CƠ SỞ

CSTĐ

CẤP TỈNH

CĐV

XUẤT

SẮC

PHỤ NỮ

2 GIỎI

NAM GIỚI

ĐIỂM 10

1

Trần Quang Hiệp

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

2

Lê Xuân Hồng

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

3

Huỳnh Ngọc Linh Phượng

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

4

Lê Hồng Thái

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

5

Trương Thanh Hòa

X

 

 

X

X

X

 

X

 

X

6

Nguyễn Thị Thùy Nhung

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

7

Nguyễn Phước Thọ

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

8

Nguyễn Thị Yến Anh

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

9

Võ Thị Cúc

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

10

Nguyễn Thị Kim Anh

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

11

Lê Thị Ngọc Huệ

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

12

Trương Thị Ngọc Phương

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

13

Đặng Võ Hoa Anh Đào

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

14

Nguyễn Thị Ánh Sang

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

15

Nguyễn Thị Thu Rin

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

16

Nguyễn Thị Kim Soa

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

17

Trần Trung Hiếu

X

 

 

 

X

X

 

X

 

 

18

Võ Thị Giáng Hương

X

 

 

 

X

X

X

X

X

 

19

Lê Văn Trọng

X

 

 

X

X

 

 

X

 

X

20

Đinh Thị Minh Hiếu

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

21

Nguyễn Kim Ngân

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

22

Phạm Quang Triển

X

 

 

 

X

 

 

X

 

X

23

Nguyễn Đan Thùy

X

 

X

 

X

X

 

X

X

 

24

Nguyễn Hưng Phú

X

 

 

X

X

 

 

X

 

X

25

Châu Văn Lanh

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

26

Cổ Thanh Phương

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

27

Đinh Ngọc Danh

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

28

Trần Văn Phong

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

29

Nguyễn Trung Sơn

 

 

X

 

X

 

 

X

 

X

30

Trần Thị Ngọc Thúy

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

31

Lê Thị Ánh Tuyết

X

X

 

 

X

X

 

X

X

 

32

Đinh Thị Nhã Phương

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

33

Nguyễn Tường Minh

X

 

 

X

X

X

 

X

 

X

34

Nguyễn Thị Thảo

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

35

Nguyễn Minh Sơn

X

 

 

 

X

X

 

X

 

X

36

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

37

Võ Thị Thúy Liễu

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

38

Nguyễn Thị Kim Nương

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

39

Hồ Quang Khải

X

 

 

 

X

X

 

X

 

X

40

Nguyễn Huy Bình

X

 

 

 

X

 

 

X

 

X

41

Lâm Khánh Đào

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

42

Huỳnh Thị Thanh Mỹ

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

43

Nguyễn Thị Thu Thủy

X

X

 

 

X

 

 

X

X

 

44

Mai Thị Thuận

X

 

X

X

X

 

 

X

X

 

45

Lê Thụy Uyên phương

X

 

 

 

X

 

 

X

X

 

46

Lê Thị Thủy

X

 

 

 

X

 

 

X

X

 

47

Trần Kim Anh

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

48

Nguyễn  Cát Phương

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

49

Đặng Văn Phú

X

 

 

 

X

X

 

X

 

X

50

Nguyễn Hoàng Việt

 

 

X

 

X

 

 

X

 

X

51

Nguyễn Văn Hiển

X

 

 

 

X

X

 

X

 

X

52

Nguyễn Thị Thanh Dung

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

53

Lê Thị Diễm Nương

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

54

Nguyễn Thị Xuân Phượng

 

X

 

 

X

X

 

X

X

 

55

Nguyễn Văn Hải

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

56

Nguyễn Cảnh Thao

X

 

 

 

X

X

 

X

 

X

57

Nguyễn Hải Tâm

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

58

Lê Thị Kim Hương

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

59

Nguyễn Thị Thanh Vân

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

60

Huỳnh Thị Phương Linh

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

61

Đỗ Thị Kim Thoa

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

62

Lê Kim Thoa

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

63

Lý Thị Thu Hà

X

X

 

 

X

 

 

X

X

 

64

Trần Thị Bích Tuyền

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

65

Phan Thị Mỹ Nương

X

X

 

 

X

 

 

X

X

 

66

Phạm Thị Thu Ý

X

 

X

 

X

 

 

X

X

 

67

Nguyễn Phúc Thẩm

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

68

Phan Mạnh Huỳnh

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

69

Nguyễn Thanh Tùng

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

70

Phạm Thị Minh Nguyệt

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

71

Đặng Phương Mai

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

72

Đào Công Thơi

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

73

Nguyễn Văn Kiện

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

74

Nguyễn Hữu Trí

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

75

Nguyễn Văn Phước

X

 

 

 

X

X

 

X

 

X

76

Võ Thanh Bình

X

 

 

 

X

X

 

X

 

X

77

Nguyễn Hồng Dũng

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

78

Đào Thị Bé Ngọc

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

79

Trịnh Thị Huỳnh Lan Thanh

X

 

X

 

X

X

 

X

X

 

80

Đoàn Thị Hồng Nhung

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

81

Hồ Văn Tuấn Anh

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

82

Huỳnh Tấn Khởi

X

 

X

 

X

X

 

X

 

X

83

Hoàng Văn Lộc

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

84

Trần Thị Ngọc Diễm

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

85

Phạm Văn Lâm

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

86

Nguyễn Thị Mộng Thùy

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

87

Nguyễn Thị Cẩm Lượng

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

88

Hồ Thị Bình

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

89

Nguyễn Văn Bưu

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

90

Bùi Văn Kiều

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

91

Nguyễn Văn Tuấn

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

92

Nguyễn Phương Lộc

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

Tổng hợp:

1. GV dạy giỏi cấp trường: 56

2. GVCN giỏi cấp trường: 8

3. Dạy học bảng tương tác; e.learning : 23

4. LĐTT: 92(trong đó có ….. đăng ký CSTĐCCS)

5. CSTĐCCS: 46     

6. CĐVXS:92

7. Phụ nữ 2 giỏi: 53

8. Nam điểm 10: 39

 

B/ DANH HIỆU THI ĐUA TẬP THỂ:

 

STT

TỔ CÔNG ĐOÀN

TỔ CÔNG ĐOÀN

 VỮNG MẠNH

1

Ngữ văn

X

2

Văn phòng

X

3

Tiếng Anh

X

4

Hóa – Sinh

X

5

Thể dục – GDCD

X

6

Lý – Sử -  Địa

X

7

Tin – Công nghệ

X

8

Toán

X

 

Xác nhận của BGH nhà trường

      (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

        Trần Quang Hiệp

Tân An, ngày 5 tháng 9 năm 2018

Chủ tịch công đoàn       

(Ký và ghi rõ họ tên)       

 

Lê Thị Ngọc Huệ         

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0559224
Hôm qua 0583
Hôm nay 0178
Tuần này 0761
Tháng này 1782