KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019 – 2020

ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

          CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN                             Tân An, ngày 25 háng 09 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019 – 2020

 

 - Căn cứ chỉ đạo của Đảng bộ – Ban giám hiệu nhà trường về công tác đoàn năm học 2019 – 2020.

 - Căn cứ tình hình hoạt động đoàn và phong trào thanh niên trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2019 – 2020.

    BCH Chi đoàn giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn đưa ra chương trình hoạt động đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020 cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

       Giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên giáo viên, tuyên truyền đường lối của Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc. Giáo dục đạo đức lối sống và kỹ năng sống cho đoàn viên từ đó khơi dậy và phát huy tính năng động của thanh niên tự giác, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.

      Phát huy hiệu quả và chất lượng hoạt động của Chi đoàn như: đẩy mạnh công tác tự học, tự bồi dưỡng cho đoàn viên giáo viên; đi đầu trong tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới trong dạy học. Coi trọng việc xây dựng đạo đức, nề nếp cho học sinh. Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng sống góp phần xây dựng “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”. Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng hoạt động cụ thể là phấn đấu “mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”.

      Phát huy vai trò công tác tham mưu cho Đảng bộ, BGH nhà trường. Đẩy mạnh phong trào tình nguyện, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động ngoại khoá nhằm nâng cao chất lượng, cũng như uy tín của tổ chức Đoàn trong nhà trường. Tham gia tích cực và có hiệu quả các cuộc phát động về phong trào của Đoàn cấp trên.

  1. TÌNH HÌNH CHUNG

     Trong những năm qua chi đoàn luôn được sự quan tâm chỉ đạo của chi bộ nhà trường, lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Hiện nay chi đoàn có 14  đoàn viên giáo viên. Tất cả đoàn viên đều có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 6 đồng chí là Đảng viên. Các đoàn viên trong Chi đoàn luôn đoàn kết, thống nhất, năng động, trong mọi hoạt động, mỗi đoàn viên là một nhân tố tích cực không chỉ trong công tác đoàn mà còn trong công tác chuyên môn như soạn, giảng, chấm trả bài đúng quy định. Đoàn viên không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp tốt giữa các đoàn viên với lãnh đạo, đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đoàn viên đều có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành kỷ luật của nhà trường, các quy định của đoàn và chính sách pháp luật của Nhà nước.

III. CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Chỉ tiêu cụ thể

* Đội ngũ đoàn viên giáo viên, nhân viên trong nhà trường

– 100 % Đoàn viên có phẩm chất, đạo đức lối sống, tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, quy định ngành giáo dục.

– Trình độ chuyên môn: 100 % đoàn viên  đạt chuẩn và trên chuẩn; năng lực chuyên môn phù hợp.

– 100% đoàn viên có tinh thần trách nhiệm cao đối với các nhiệm vụ được giao. Xếp loại các giờ dạy 100 % từ khá trở lên; hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

 – 100% đoàn viên  tham gia tích cực trong việc thao giảng, dự giờ thăm lớp đủ và vượt chỉ tiêu theo quy định. Tham gia đầy đủ các hội nghị, các hoạt động giáo dục, các phong trào thi đua…Thể hiện văn hóa khi đến cơ quan như ăn mặc lịch sự, xưng hô, không uống rượu bia trước, trong khi tham gia các hoạt động giáo dục,  không nghe, trả lời điện thoại khi đang tham gia các hoạt động giáo dục, hội họp.

– 100% đoàn viên  tham gia viết SKKN theo quy định có hiệu quả ứng dụng vào dạy học.

– Đoàn viên đảm bảo đúng giờ công, bảo quản tốt tài sản của nhà trường. Thực hiện tốt các chế độ cho CB – CN – CNV trong nhà trường.

2. Biện pháp thực hiện

2.1. Chi đoàn

– Chi đoàn chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên. Thúc đẩy phong trào dạy và học trong trường. Tổ chức cho đoàn viên học tập chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, là lực lượng trẻ tham gia tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Củng cố, kiện toàn BCH.

– BCH Chi đoàn xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết cho các hoạt động.

– 100 % đoàn viên tham gia các phong trào do đoàn tổ chức. Ban chấp hành chi đoàn thường xuyên chỉ đạo Đội TNTP HCM hoạt động và rèn luyện đội viên đạt kết quả cao.

– Cuối năm Chi đoàn đạt chi đoàn vững mạnh.

 2.2. Về công tác chuyên môn 

 Đây là công tác trọng tâm, quyết định vai trò, vị trí và sức trẻ của mỗi một đoàn viên và của cả chi đoàn. Là người giáo viên, mỗi đoàn viên phải luôn gương mẫu trong công tác giảng dạy và công tác giáo dục học sinh. Luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tiền phong, đi đầu trong công tác chuyên môn: giảng dạy, kiểm tra đánh giá học sinh đúng quy trình và đúng quy chế. Tham gia tích cực các hoạt động chuyên môn, các phong trào giáo dục và các hội thi của ngành, của nhà trường phát động trong năm học.

2.3. Công tác phong trào

– Tổ chức lao động trồng cây tạo bóng mát cho sân trường.

– Tham gia lao động vệ sinh trường lớp, trồng và chăm sóc bồn hoa ,cây cảnh trong sân trường.

– 100% đoàn viên tham gia các hoạt động  phong trào do nhà trường và Chi đoàn tổ chức.

2.4. Công tác phát triển Đảng

   – Cuối năm chi Đoàn  xét bầu 2  đồng chí đoàn viên xuất sắc lên Đảng bộ xem xét để tham gia học đối tượng Đảng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG

THÁNG

CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

9/2019

- Sinh hoạt chi đoàn triển khai nhiệm vụ phục vụ cho khai giảng năm học.

– Sinh hoạt chi đoàn đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học.

– Tổ chức tết trung thu.

– Tổ chức đại hội Đoàn bầu ra ban chấp hành mới thực hiện nhiệm vụ năm học

– Họp Ban chấp hành bầu ra bí thư và phân công nhiệm vụ cho ban chấp hành.

  • - Kiểm tra nội quy học sinh

10/2019

– Tổ chức kỷ niệm ngày 61 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam15/10.

– Đôn đốc, động viên đoàn viên tích cực trong hoạt động dạy và học để tạo thành phong trào.

- Kế hoạch nhỏ trong chi đoàn.

- Kiểm tra nội quy hs.

11/2019

  • Hỗ trợ hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11

– Kết hợp với BCH thực hiện quy chế chuyên môn, quy định của nhà trường tạo cho điều kiện cho hs có nền nếp học tập tốt.

- Kiểm tra nội quy hs.

12/2019

– Tổ chức thi vẽ tranh với chủ đề “Biển đảo quê em” và các trò chơi dân gian chào mừng ngày 22/12.

 – Kiểm tra nề nếp hs chuẩn bị cho thi kết thúc học kì I.

– Sinh hoạt chi đoàn sơ kết tình hình của tháng và năm học.

– Đánh giá tổng kết kết quả làm được của kỳ I, từ đó rút ra kinh nghiệm và đưa ra các phương án hiệu quả.

- Kiểm tra nội quy hs.

1/2020

– Sinh hoạt chi đoàn theo đúng nội dung.

– Duy trì nền nếp của đoàn viên .

– Tổ chức thảo luận về công tác giảng dạy góp phần thúc đẩy phong trào chuyên môn và học hỏi lẫn nhau.

– Động viên cổ vũ các đồng chí là đoàn viên giáo viên tích cực bồi dưỡng HSG.

- Tham gia và hỗ trợ các hoạt động “Mừng Đảng, mừng xuân”

- Kiểm tra nội quy hs.

2/2020

– Duy trì nền nếp dạy và học của đoàn viên

– Đẩy mạnh phong trào học tập trong toàn trường để chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3.

  • - Kiểm tra nội quy hs

3/2020

– – Tổ chức chào mừng ngày 8/3 cho đoàn viên trong chi đoàn.

– Tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập Đoàn  26/3

 – Sinh hoạt chi đoàn.

- Kiểm tra nội quy hs.

- Tổ chức kết nạp Đoàn đợt 2 cho hs các khối.

4/2020

– Tổ chức chào mừng ngày 30/4 bằng các hoạt động văn nghệ.

– Sinh hoạt chi đoàn.

5/2020

Đẩy mạnh phong trào học tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm đặc biệt là kì thi TN THPT Quốc gia.

– Sinh hoạt chi đoàn tổng kết tình hình của tháng và năm học.

– Chuyển sinh hoạt cho đoàn viên về sinh hoạt hè tại địa phương.

– Sinh hoạt chi đoàn.

- Kiểm tra nội quy hs.

 

   

T.M BCH CHI ĐOÀN

                                                                                                           Bí thư 

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0558760
Hôm qua 0389
Hôm nay 0295
Tuần này 0295
Tháng này 1316