Thông báo về việc bán tài sản thanh lý

SỞ GD&ĐT LONG AN         
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 398/TB-THPTLQĐ

       Tân An, ngày 19 tháng 11 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

về việc bán tài sản thanh lý

 

 

Căn cứ Quyết định số 571/QĐ-SGDĐT ngày 21/7/2020 của Sở GD&ĐT Long An về việc cho chủ trương thanh lý tài sản trường THPT Lê Quý Đôn

Căn cứ Công văn số 3552/CV-SGDĐT-HCQT ngày 05/11/2020 của Sở GD&ĐT Long An về việc khảo sát xác định giá khởi điểm tài sản thanh lý của trường THPT Lê Quý Đôn

Căn cứ Công văn số 3646/CV-SGDĐT-HCQT ngày 13/11/2020 của Sở GD&ĐT Long An về việc hướng dẫn thanh lý tài sản đối với các tài sản của trường THPT Lê Quý Đôn

Trường THPT Lê Quý Đôn thông báo bán tài sản thanh lý gồm:

1.Tài sản bán thanh lý: 56 bộ máy vi tính để bàn (năm 2008)

2. Giá bán tài sản (khởi điểm): 1.680.000 đồng (30.000đồng/máy)

3. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản nêu trên đăng ký với Phòng Hành chính như sau:

- Thời gian đăng ký mua và xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/11/2020

- Thời gian tổ chức bán tài sản: 15giờ ngày 25/11/2020

- Địa điểm bán tài sản: Phòng họp (lầu 1 khu hành chính) Trường THPT Lê Quý Đôn

- Mọi thông tin chi tiết xin liện hệ:

+ Ông Lê Xuân Hồng. SĐT: 0905555981; (0272)3.838.26483 (nhánh 3)

+ Ông Hoàng Văn Lộc. SĐT: 0919554630; (0272)3.838.26483 (nhánh 5)

 

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- CB, GV, NV trường;

- Cổng Thông tin điện tử trường;

- Lưu VT.

                                                                                                           Lê Thanh Hải

TIN TỨC LIÊN QUAN
VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0559150
Hôm qua 0583
Hôm nay 0104
Tuần này 0687
Tháng này 1708