Một số dạng bài trắc nghiệm khách quan đối với môn Lịch sử

 

Một số dạng bài trắc nghiệm khách quan đối với môn Lịch sử

Để dạt điểm cao trong bất cứ môn nào, thí sinh không chỉ nắm vững kiến thức mà còn tiếp cận làm quen các dạng câu hỏi khác nhau để khi đọc cảm thấy quen thuộc và tự tin. Để chinh phục điểm cao trong lịch sử, các em cần lưu ý các dạng câu hỏi trắc nghiệm thường áp dụng như sau:

Dạng câu hỏi yêu cầu thí sinh chọn câu trả lời đúng: dạng câu hỏi này thường yêu cầu mức độ nhận biết. Trong 4 phương án gây nhiễu (A, B, C, D) sẽ có một phương án đúng còn lại đều sai, các em chỉ cần khoanh tròn câu trả lời đúng là có điểm.

Ví dụ:Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản của Việt Nam đầu năm 1930 quyết định thành lập một đảng duy nhất lấy tên là
A. Đảng Cộng sản Việt Nam. B. Đảng Lao động Việt Nam.
C. Đảng Dân chủ Việt Nam. D. Đảng Cộng sản Đông Dương.

Dạng câu hỏi yêu cầu thí sinh chọn câu trả lời đúng nhất: Dạng câu hỏi này nhằm phân hóa thí sinh (mức độ hiểu và vận dụng), đưa ra 4 phương án gây nhiễu (A, B, C, D), trong đó nhiều phương án đúng, hoặc gần đúng nhưng chỉ có một phương án đúng nhất đầy đủ nhất, quan trọng nhất, quyết định nhất hoặc cơ bản nhất… Nhiệm vụ của thí sinh phải lựa chọn phương án đúng nhất. Thực tiễn cho thấy do chưa nắm vững kiến thức trong quá trình ôn luyện nên nhiều em bị nhầm lẫn, mất điểm ở dạng câu hỏi này.

Ví dụ: Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Liên Xô và Mỹ cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh (tháng 12 - 1989) là
A. nền kinh tế hai nước đều lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng.
B. sự suy giảm thế mạnh của cả hai nước trên nhiều mặt.
C. phạm vi ảnh hưởng của Mỹ bị mất, của Liên Xô bị thu hẹp.
D. trật tự hai cực Ianta bị xói mòn và sụp đổ hoàn toàn.

Dạng câu hỏi yêu cầu thí sinh hoàn thành câu (điền vào chỗ trống): Trong dạng câu hỏi này, câu đề dẫn của câu hỏi sẽ thiếu một cụm từ, 4 phương án gây nhiễu (A, B, C, D) sẽ cho sẵn để thí sinh chọn một phương án đúng.

Ví dụ:Cho dữ liệu: Bộ máy của tổ chức Liên hợp quốc gồm sáu cơ quan chính, trong đó ..... là cơ quan nắm giữ vai trò trọng yếu để duy trì hòa bình và an ninh thế giới,...... là cơ quan hành chính, đứng đâu là...... với nhiệm kì 5 năm. Trụ sợ Liên hợp quốc đặt tại.....

Chọn các dữ liệu cho săn để điền vào chỗ trống.

A. Hội đồng quản thác...Ban thư kí...Tổng thư kí...New York (Mỹ)

B. Hội đồng bảo an... Ban thư kí..Tổng thư kí....Vec xai (Pháp)

C. Đại hội đồng....Ban thư kí...Tổng thư kí...New York ( Mỹ)

D. Hội đồng bảo an... Ban thư kí..Tổng thư kí....New York ( Mỹ)

Dạng câu hỏi yêu cầu thí sinh phải kết nối hoặc sắp xếp đúng trật tự (thư tự) logic của các sự kiện, hiện tượng lịch sử: Ở dạng câu hỏi này, đề thi sẽ cho sẵn dữ liệu nhưng bị đảo lộn trật tự, nhiệm vụ của thí sinh phải kết nối lại sao cho đúng với lịch sử.

Cho các dữ kiện sau: 1. Cuộc chính biến nhằm lật đổ Goocbachop no ra nhưng thất bại; 2. Goocbachop lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô; 3. Nhà nước Liên bang Xô Viết tan rã; 4. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ra đời.

Hãy sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian về quá trình sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô

A. 1,4,3,2       B. 2,4,1,3            C. 2,1,4,3           D. 2,1,3,4

Dạng câu hỏi yêu cầu thí sinh đọc hiểu một đoạn tư liệu: Dạng câu hỏi này nhằm phân hóa thí sinh. Câu hỏi sẽ đưa ra đoạn tư liệu liên quan trực tiếp đến một sự kiện, hiện tượng lịch sử quan trọng (có trong sách giáo khoa hoặc ngoài sách giáo khoa). Đoạn tư liệu sẽ làm căn cứ định hướng cho các em tư duy, suy luận để đưa ra quyết định lựa chọn.

Ví dụ: Trong (tháng 12 - 1944), Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân Hồ Chí Minh viết: “Vì cuộc kháng chiến của ta là kháng chiến của toàn dân cần phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân…” (1). Trong bối cảnh lịch sử cụ thể của Việt Nam lúc đó, câu trích trên thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về
A. tuyên truyền toàn dân. B. quân đội nhân dân.
C. khởi nghĩa toàn dân. D. quốc phòng toàn dân.

Dạng câu hỏi yêu cầu thí sinh lựa chọn ý phủ định trong 4 phương án (A, B, C, D) đã cho: Câu hỏi được kiểm tra, đánh giá ở mức độ khác nhau, yêu cầu các em

không hiểu sai về các sự kiện, hiện tượng trong lịch sử. Các cụm từ thường được sử

dụng trong dạng câu hỏi này là không đúng, ngoại trừ, không phải, không chính xác…

Ví dụ: Chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh (đầu thế kỷ XX) không có nội dung nào dưới đây?
A. Đề cao cải cách, duy tân nhằm nâng cao dân trí và dân quyền.
B. Đánh đuổi giặc Pháp, thành lập Cộng hòa Dân quốc Việt Nam.
C. Chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh, phát triển kinh tế.
D. Dựa vào Pháp đánh đổ ngôi vua và chế độ phong kiến lạc hậu.

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0559184
Hôm qua 0583
Hôm nay 0138
Tuần này 0721
Tháng này 1742