Đáp án kiểm tra học kỳ I môn Địa lý 10 năm học 2019 - 2020

SỞ GD & ĐT LONG AN

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN ĐỊA LÝ 10

 Thời gian làm bài : 45 Phút

 

 

 

001

002

003

004

 

 

1

A

A

D

D

 

 

2

C

D

A

B

 

 

3

B

D

C

B

 

 

4

A

C

D

D

 

 

5

B

B

A

D

 

 

6

B

D

B

D

 

 

7

A

D

B

C

 

 

8

C

D

B

A

 

 

9

A

D

D

A

 

 

10

D

A

C

B

 

 

11

B

B

D

B

 

 

12

D

D

C

A

 

 

13

D

A

D

A

 

 

14

D

C

A

B

 

 

15

A

D

B

C

 

 

16

A

C

B

D

 

 

17

C

B

C

D

 

 

18

C

A

B

C

 

 

19

C

B

D

B

 

 

20

C

C

A

B

 

 

21

A

A

A

D

 

 

22

B

C

D

D

 

 

23

B

D

B

C

 

 

24

C

C

B

C

 

 

25

A

B

A

D

 

 

26

A

A

C

A

 

 

27

B

C

A

C

 

 

28

D

C

B

A

 

 

29

B

B

C

A

 

 

30

A

D

C

D

 

 

31

C

C

B

A

 

 

32

A

A

A

A

 

 

33

C

C

A

B

 

 

34

D

A

C

A

 

 

35

C

D

A

B

 

 

36

D

D

A

C

 

 

37

D

C

B

A

 

 

38

A

C

A

B

 

 

39

D

A

B

C

 

 

40

D

D

B

B

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0559296
Hôm qua 0583
Hôm nay 0250
Tuần này 0833
Tháng này 1854