Bảo Quản Chế Biến Lương Thực, Thực Phẩm

  ( BÀI 42, bài 44, bài 45 CÔNG NGHỆ 10)

        Lý do liên kết các bài học này: Để hiểu được quá trình bảo quản lương thực thực phẩm là như thế nào? Vì sao cần phải bảo quản? và chế biến lương thực, thực phẩm nhằm mục đích gì? =>  từ đó đưa ra biện pháp bảo quản và chế biến hợp lý.

1.1. XÁC ĐỊNH MỐI LIÊN HỆ GIỮA NỘI DUNG BÀI HỌC VỚI THỰC TẾ SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở ĐỊA PHƯƠNG.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH:

1. Biết được các loại kho và các phương pháp bảo quản lương thực, thực phẩm.

2. Biết được quy trình bảo quản lương thực, thực phẩm.

3. Trình bày được phương pháp, chế biến gạo từ thóc.

4. Thực hiện đúng quy trình, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong bảo quản và chế biến tại địa phương.

CÁC VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT TRONG CHỦ ĐỀ LÀ:

- Cách bảo quản và chế biến như thế nào mang lại hiệu quả kinh tế cao.

- Có những phương pháp bảo quản và chế biến lương thực ,thực phẩm nào phổ biến tại địa phương? Quy trình thực hiện?

HÌNH THỨC HỌC:

- Hình thức học tại lớp kết hợp với xem video

          Giáo viên hướng dẫn, phân công nhiệm vụ để học sinh tìm hiểu, quan sát, ghi chép các thông tin thu thập về cách bảo quản, cách chế biến lúa và rau củ quả ở địa phương. Sau đó tổ chức hoạt động học trên lớp để học sinh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bằng sơ đồ, ... Cuối cùng giáo viên và học sinh chốt lại những kiến thức của bài học sau đó đề xuất các biện pháp bảo quản, chế biến lúa và rau củ quả phổ biến tại địa phương.

1.2. NHỮNG CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ CHO PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY HỌC.

a. Chuẩn bị của giáo viên:

- Xác định nội dung cần triển khai phân công cho học sinh tìm hiểu ở nhà về một số cách bảo quản và chế biến lúa rau quả.

+ Giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu bài 42,44, 45 – SGK Công nghệ 10.

+ Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu thêm các thông tin về bảo quản và chế biến  ở địa phương trên mạng.

- Xác định nội dung để hướng dẫn học sinh quan sát cách bảo quản và quy trình chế biến ở địa phương.

  b. Chuẩn bị của học sinh:

- Nghiên cứu trước nội dung bài 42 và bài 44, 45 – SGK Công nghệ 10 và thu thập và ghi chép các thông tin về một số cách bảo quản và chế biến lúa ,rau , quả có tại địa phương.

1.3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC.

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Mục tiêu, kiến thức kỹ năng, thái độ:

 a. Kiến thức:

   Sau khi học xong chủ đề này HS phải:

- Biết được các loại kho và các phương pháp bảo quản lương thực, thực phẩm.

- Biết được quy trình bảo quản lương thực, thực phẩm.

-Trình bày được phương pháp, chế biến gạo từ thóc.

- Thực hiện đúng quy trình, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong bảo quản và chế biến tại địa phương.

b. Kỹ năng:

- Rèn học sinh kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích, đánh giá.

- Vận dụng vào thực tế ở địa phương

c. Thái độ:

- Có ý thức bảo vệ môi trường, tình yêu thiên nhiên, an toàn lao động.

B. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1: Tìm hiểu về một số phương pháp bảo quản và chế biến lương thực, thực phẩm tại địa phương.

1. Mục đích:

- Học sinh trình bày được các phương pháp bảo quản và chế biến lương thực,thực phẩm.

- Học sinh dựa vào kiến thức đã học tự trải nghiệm vào thực tế cuộc sống.

2. Nội dung

- Quan sát các phương pháp các phương pháp bảo quản và chế biến.Tìm hiểu tại sao?

3. Kỹ thuật tổ chức hoạt động:

- GV tạo tình huống có vấn đề bằng cách chiếu đoạn clip và đặt câu hỏi.

- Theo em qua đoạn video quy trình bảo quản lúa gồm công đoạn nào?

- Tại sao người ta phải theo những công đoạn như vậy?

- Nêu ưu nhược điểm của phương pháp.Giải thích ý kiến của em về phương pháp đó.

- Giáo viên nêu mục đích yêu cầu, nội dung và nhiệm vụ học tập.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh học tập.

- Trước khi xem video giáo viên định hướng để họcsinh phát hiện ra vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Học sinh chủ động quan sát tìm hiểu ghi chép để hoàn thành báo cáo theo nhiệm vụ được giao.

4. Sản phẩm học tập:

- Báo cáo của nhóm thảo luận về kết quả quan sát.

- Vấn đề câu hỏi đặt ra tiếp theo cần giải quyết:Những biện pháp  bảo quản và chế biến hiệu quả ở địa phương. Các cách bảo quản và chế biến nào mang lại hiệu quả cao nhất tại địa phương?

Hoạt động 2: Vận dụng kiến thức về  bảo quản và chế biến để áp dụng vào thực tế tại địa phương.

1. Mục đích:

- Vận dụng kiến thức về bảo quản và chế biến.

2. Nội dung:

- Các dạng kho bảo quản, một số phương pháp bảo quản, quy trình bảo quản và chế biến

3. Kỹ thuật tổ chức:

- Học sinh tự nghiên cứu lý thuyết về bảo quản ( I và II  bài 42).

- Học sinh tự nghiên cứu lý thuyết về chế biến (bài 44).

- Giáo viên chia lớp thành bốn nhóm ( Hai nhóm tìm hiểu về bảo quản, Hai nhóm tìm hiểu về chế biến).

- Vận dụng lý thuyết đã nghiên cứu để nhận biết được một số biện pháp bảo quản và chế biến ở địa phương từ đó tìm ra được biện pháp bảo quản vàchế biến hiệu quả.

 4. Sản phẩm học tập:

- Các nhóm trình bày các nội dung theo yêu cầu của giáo viên dưới dạng powerpoint, sơ đồ tư duy, video, ....

- Giáo viên chốt lại các kiến thức, lồng ghép giáo dục bảo vệ an toàn thực phẩm ( Ưu tiên sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường trong việc bảo quản và chế biến lương thưc, thực phẩm).

Hoạt động 3: Luyện tập

1. Mục đích:

 - Vận dụng các kiến thức đã được hình thành ở các hoạt động trước để ứng dụng vào thực tế.

2. Nội dung:

- Đề ra quy trình bảo quản và chế biến hat thoc

3. Kỹ thuật tổ chức hoạt động:

           - Giáo viên đưa một số hình ảnh phổ biến về bảo quản chế biến ở địa phương yêu cầu học sinh nhận dạng.

Hoạt động 4: Vận dụng,

1. Mục đích:

Khuyến khích học sinh nghiên cứu sáng tạo tìm ra cái mới theo sự hiểu biết của mình

2. Nội dung:

Liên hệ thực tế và kể tên theo yêu cầu.

3. Kỹ thuật tổ chức hoạt động:

Thảo luận nhóm:

- Nhóm 1, 2: Em hãy kể tên một số phương pháp bảo quản rau củ quả ở gia đình em vào dịp tết?

- Nhóm 3, 4: Em hãy kể tên một số sản phẩm chế biến lương thực thực phẩm ở quê em mà em biết?

=> Giáo viên nhận xét đánh giá ý kiến thảo luận của các nhóm.

 Hoạt động 5: Tìm tòi, mở rộng.

https://www.youtube.com/watch?v=R0666znP201dHo

https://www.youtube.com/watch?v=bfUFMqoLxzQ

1. Mục đích:

  - Vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.

2. Nội dung:

Học sinh thảo luận nhóm để bản thân tự liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương.

3. Kỹ thuật tổ chức:

 Chia nhóm thực hành:

Từ những nguyên liệu:

+ Cà rốt, củ cải trắng,củ kiệu, cà pháo, rau muống, giá, ớt, sơ ri, tắc, khóm.

+ Gia vị.

Mỗi nhóm sẽ chọn cho mình những nguyên liệu cần thiết để nhóm mình chế biến 1 sản phẩm áp dụng vào thực tế.

Nêu các bước thực hiện sản phẩm đó.

4. Sản phẩm học tập:

   - Một số sản phẩm được chế biến từ lương thực thực phẩm. Từ đó giáo viên kiểm tra, đánh giá  kết quả.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CHUYÊN ĐỀ:

Description: D:\chuyen de bao quan\IMG_20180208_121811.jpg  Description: D:\chuyen de bao quan\IMG_20180208_135617.jpg

Hình 1, 2: Học sinh hoàn thành sản phẩm.

 

Description: D:\chuyen de bao quan\IMG_20180208_140816.jpg  Description: D:\chuyen de bao quan\IMG_20180208_124139.jpg

Hình 3,4: Học sinh tự đánh giá sản phẩm.

Description: D:\chuyen de bao quan\IMG_20180208_123854.jpg  Description: D:\chuyen de bao quan\IMG_20180208_141006.jpg

Hình 5,6: Học sinh tự thưởng thức sản phẩm.

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0558762
Hôm qua 0389
Hôm nay 0297
Tuần này 0297
Tháng này 1318