Kế Hoạch Hoạt Động Câu Lạc Bộ Văn

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ NGỮ VĂN                                            Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

                                                                                

Tân An, ngày 20 tháng 09 năm 2018

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ VĂN HỌC

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

     Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2017 – 2018  của nhà trường;

Căn cứ vào yêu cầu thực tiễn giảng dạy của bộ môn Ngữ văn;

          Tổ Ngữ văn Trường THPT Lê Quý Đôn, xây dựng kế hoạch ngoại khóa học năm học 2018 – 2019 với chủ đề  “Tôn sư trọng đạo như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

       - Tổ chức buổi ngoại khóa nhằm thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018-2019.

       - Qua buổi ngoại khóa giúp học sinh cảm nhận sâu sắc hơn về đạo đức của người  học sinh đối với thầy cô giáo.

      - Tạo ra một sân chơi bổ ích giáo dục nhân cách và để tạo hứng thú học tập cho học sinh đối với bộ môn Ngữ Văn.
      - Đây cũng là hoạt động nhằm phát hiện ra những tài năng văn hoá, văn nghệ trong học sinh để bổ sung thêm lực lượng cho nhà trường, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa tổ Ngữ văn với các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể khác trong nhà trường trong việc giáo dục học sinh một cách toàn diện, hiệu quả thiết thực.
II. HÌNH THỨC NGOẠI KHÓA

        - Thi tìm hiểu kiến thức văn học theo hùng biện

III.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

       - Địa điểm: Hội trường Trường THPT Lê Quý Đôn

       - Đối tượng: Học sinh 3 khối 10, 11,12

       - Thời gian: 16g00 ngày 29/11 /2018.

       - Thành phần khách mời tham dự buổi ngoại khóa:  

       + Đại diện BGH

       + Đại diện CMPHHS

       + Đại diện Đoàn thanh niên

       + Đại diện Công đoàn

       + Các thành viên trong CLB Ngữ văn

       + Học sinh toàn trường

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Chuẩn bị của học sinh: cả 3 khối

2.Mỗi lớp đăng kí 01thành viên.

2.Chuẩn bị của các giáo viên trong tổ:

 

Công việc

Cách thức tiến hành

Thời gian

tổ chức

Chịu trách nhiệm

Ghi chú

 

Hùng biện

Học sinh trình bày bằng miệng

29/11/2018

GVBM

Vvvv

Dẫn chươngtrình

 

29/11/2018

Thầy Huy Bình

 

Phụ trách quản sinh

Giữ trật tự và vệ sinh

 

Lê Thị Thủy

Lâm Khánh Đào

 

Ban giám khảo

 

 

Hồ Quang Khải

Nguyễn Thị Thu Thủy

Lê Thụy Uyên Phương

 

Lập kế hoạch

 

 

Huỳnh Thị Thanh Mỹ

 

 

3. Thể lệ:

- Thí sinh tham gia trình bày bằng miệng lưu loát, mạch lạc, đúng nội dung nhất sẽ đạt giải

V. Lên kế hoạch, dự trù kinh phí

   1. Chuẩn bị cơ sở vật chất:

    - Chuẩn bịloa đài, âm thanh: mượn âm thanh của hội trường trường THPT Lê Quý Đôn.

    - Chuẩn bị cơ sở vật chất gồm GV cả tổ: Hồ Quang  Khải, Nguyễn Huy Bình: trang trí, khẩu hiệu; giáo viên còn lại. 

    -Trao giải thưởng cho học sinh: BGH và các giáo viên trong tổ.

    - Chịu trách nhiệm: Thầy Nguyễn Huy Bình 

    - Chỉ đạo học sinh chuẩn bị: Cô Lâm Khánh Đào.

    2. Dự trù kinh phí:

     -    01 giải nhất:    200.000 đ

     -    02 giải nhì:     150.000 đ x 2 = 300.000 đ

     -    04 giải ba:        100.000 đ  x 4= 400.000 đ

     -    05 giải KK:      50.000 đ  x 5=   250.000 đ

    

Tổng cộng: 1.150.000  (Một triệu một trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

 

Kính nhờ Hội CMHS vả Ban giám hiệu hỗ trợ.

Trên đây là kế hoạch hoạt động CLB môn Ngữ văn học kỳ 1 năm học 2018 - 2019.

 

                                              Tân An, ngày 20 tháng 09 năm 2018

 

BAN GIÁM HIỆU KÍ DUYỆT        GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNCHỦ TỊCH CLB

 

 

Trần Quang Hiệp                                          Nguyễn Huy Bình                               

 

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0558743
Hôm qua 0389
Hôm nay 0278
Tuần này 0278
Tháng này 1299