KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG “CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH” Năm học: 2022 – 2023

Video 

Video 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG “CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH” (CLB)

Năm học: 2022 – 2023

 

Theo kế hoạch năm học 2022-2023 của tổ Tiếng Anh và Chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20-11, tổ Tiếng Anh dự kiến tổ chức CLB Tiếng Anh với:

 

I. MỤC ĐÍCH

         - Phát triển kĩ năng nghe – nói Tiếng Anh cho học sinh và giáo viên.

         - Phát triển kĩ năng làm việc theo nhóm, kĩ năng thảo luận, tranh luận trước đám động.

    - Tạo môi trường thực hành tiếng Anh tích cực để giáo viên và học sinh thể hiện những hiểu biết, tư duy và sáng tạo.

 

II. NỘI DUNG HÌNH THỨC SINH HOẠT

     1. Nguyên tắc hoạt động

          - Thu hút được đông đảo các thành viên tham gia.

          - Thúc đẩy được phong trào học Tiếng Anh trong trường học.

          - Nội dung mang tính vui nhộn, hấp dẫn, sinh động.

          - Khuyến khích các ý tưởng mới lạ về hình thức hoạt động.

     2. Hình thức hoạt động  

          - Dưới sân trường- tuần 2 của tháng 11- thời gian 150 phút

- Sau khi có danh sách tham gia của các khối lớp, BTC sẽ cho bóc thăm vào 2 đội ngẫu nhiên để đảm bảo có đủ các khối mỗi đội.

- Hoạt động 1: RUNG CHUÔNG VÀNG

+ BTC sẽ soạn câu hỏi Tiếng Anh với nội dung xoay quanh kiến thức quen thuộc các em.

+ Học sinh ngồi ngẫu nhiên, không ngồi theo khối, theo đội.

à sẽ có phần thưởng cá nhân và phần thưởng cho đội của người chiến thắng .

- Hoạt động 2: HÙNG BIỆN

+ Các em sẽ chuẩn bị ý tưởng cho chủ đề cả FOR  và GAINST

+ 2 đội sẽ bóc thăm, sau đó bắt đầu debate

+ Thời gian ấn định cho hoạt động là 40p, hết giờ đội nào nhiều lý do hơn thì dành chiến thắng.

à sẽ có phần thưởng cho đội của người chiến thắng.

- Hoạt động 3: HOẠT ĐỘNG GÓP VUI

+ Mỗi đội chuẩn bị ít nhất 3 bài hát tiếng Anh ( hoặc có thể hát nhìn điện thoại )

à sẽ có phần thưởng cá nhân và phần thưởng cho đội của người chiến thắng .

- Kết quả chung cuộc là kết quả của cả 3 hoạt động (giải I, II)

 _ Cách  bình bầu : tất cả gv có mặt sẽ bỏ phiếu bình chọn dựa trên các tiêu chí sau : nội dung, ngữ pháp , phát âm

 

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

     1. Thành viên Câu lạc bộ:

          - Các giáo viên bộ môn tiếng Anh trong trường.

          - Các giáo viên trong trường yêu thích tiếng Anh.

          - Học sinh của 3 khối lớp 10,11,12 đang học tại trường.( mỗi lớp 2hs)

     2. Thành phần Câu lạc bộ:  

            - Ban tư vấn:               + Thầy Lê Thanh Hải              - Hiệu trưởng

                                                + Lê Hồng Thái                       - Phó Hiệu trưởng

            - Chịu trách nhiệm CLB: Thầy Nguyễn Phước Thọ   - Tổ trưởng

- Chủ nhiệm CLB:       Cô Nguyễn Thị Kim Soa       - Giáo viên

            - Phó chủ nhiệm CLB: Cô Nguyễn Thị Thùy Nhung - Tổ phó

            - Ủy viên CLB:           + Cô Nguyễn Thị Yến Anh    - Giáo viên

                                                + Cô Nguyễn Thị Kim Anh    - Giáo viên

                                                + Cô Trương Thị Ngọc Phương- Giáo viên

+ Cô Lê Thị Ngọc Huệ           - Giáo viên

+ Cô Đặng Võ Hoa Anh Đào - Giáo viên

+ Cô Nguyễn Thị Ánh Sang   - Giáo viên

+ Cô Nguyễn Thị Thu Rin      - Giáo viên

+ Thầy Trương Thanh Hòa     - Giáo viên

            - Thành phần tham gia: 90 học sinh của 3 khối lớp 10, 11, 12

 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỜNG

- Cá nhân: (Hoạt động 1+ 3)

       + Giải I: 4 quyển tập

       + Giải II: 3 quyển tập

       + Giải III: 2 quyển tập

       + Giải KK: 1 quyển tập

- Đồng đội: (Hoạt động 2)

+ Giải I:  bánh/ kẹo các loại

+ Giải II: bánh/ kẹo các loại

- Giải xếp hạng (Hoạt động 1+ 2+ 3)

+ Giải I: 500.000đ

+ Giải II: 400.000đ

 

* Dự trừu Kinh phí

1/ Băng rôn (khổ lớn)              500.000 x 1tấm           = 500.000đ

2/ Ban tư vấn:                                     200.000đ x 2gv           = 400.000đ

3/ Chịu trách nhiệm CLB:       150.000đ x 3gv           = 450.000đ

4/ Ủy viên:                              80.000 x 8 gv              = 640.000đ

5/ Tiền thưởng học sinh          500.000 + 400.000đ    = 900.000đ

6/ Quà thưởng                                                             = 100.000đ

                Tổng cộng                                                  2.990.000đ     

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     - Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn Ban chủ nhiệm CLB lập kế hoạch hoạt động của CLB.

     - Các ủy chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch và nội dung hoạt động của CLB đến tất cà các lớp và vận động học sinh tham gia.

     - Tổ trưởng chuyên môn và Ban chủ nhiệm CLB có trách nhiệm tham mưu với ban tư vấn để được sự hỗ trợ kip thời (về kinh phí) nhằm đem lại hiệu quả cao cho hoạt động của CLB.

 

Tân An ngày 17 tháng 10 năm 2022

Duyệt BGH                                                                                                Giáo viên lập kế hoạch

                                                                  TTCM

                                          

                                                                                                                    

Nguyễn Phước Thọ

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0721255
Hôm qua 0382
Hôm nay 0396
Tuần này 1927
Tháng này 8553