Kế Hoạch Thi Nghiên Cứu Khoa Học Kỹ Thuật Cấp Trường Năm Học 2018 - 2019

     SỞ GD&ĐT LONG AN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  SỐ:         /KH- THPT LQĐ                               Tân An, ngày 8  tháng  09  năm  2018

KẾ HOẠCH THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 -2019

       Căn cứ theo quy chế thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo thông tư 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012;

            Thực hiện văn bản số 2290/SGDĐT ngày 29  tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 – 2019.

       Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch thi nghiên cứu khoa học và kỹ thuật cấp trường với những nội dung cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH:
 •  Khuyến khích học sinh trung học NCKH; sáng tạo kĩ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.
 • Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học.
 • Phát triển văn hóa đọc trong trường trung học gắn với đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.
 • Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhânhỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh trung học.
 • Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

          

II. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CUỘC THI.

1. Đối tượng dự thi.

- Học sinh học lớp 10,11,12 Trường THPt Lê Quý Đôn  năm học 2018-2019 tự nguyện tham gia dự thi.

2. Người hướng dẫn.

- Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên THTP bảo trợ, có thể đồng thời là người hướng dẫn.

- Một giáo viên được bảo trợ tối đa 02 dự án KHKT của học sinh trong cùng thời gian.

- Ngoài người bảo trợ ,dự án dự thi có thể có thêm người hướng dẫn khoa học là các nhà khoa học chuyên ngành thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ (có thể là cha, mẹ, người thân của học sinh).

3. Nội dung thi.

- Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án khoa học hoặc dự án kĩ thuật (sau đây gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực của Cuộc thi (theo phụ lục đính kèm).

- Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 học sinh (gọi là dự án tập thể). Dự án tập thể phải có sự phân biệt mức độ đóng góp khác nhau vào kết quả nghiên cứu của người thứ nhất (nhóm trưởng) và người thứ hai.

4. Hình thức thi.

- Dự án dự thi được trưng bày tại khu vực trưng bày của Cuộc thi (dưới hình thức Poster, theo phụ lục đính kèm), tác giả hoặc nhóm tác giả trình bày dự án và trả lời phỏng vấn của ban giám khảo. Các dự án có ý tưởng tốt nhất, sáng tạo và thấu đáo nhất của các lĩnh vực dự thi sẽ được chọn tham gia vòng thi cấp tỉnh .

5. Yêu cầu đối với các dự án dự thi.

- Yêu cầu đối với các dự án dự thi thực hiện theo Điều 4 của Thông tư 38.

- Những vật dụng không được phép trưng bày trong cuộc thi, theo phụ lục II của Thông tư 38.

Lưu ý:

- Mỗi thí sinh chỉ được tham gia vào 01 dự án dự thi.

- Các dự án dựa trên những nghiên cứu trước đây ở cùng lĩnh vực nghiên cứu có thể được tiếp tục dự thi (dự án tiếp tục), các dự án này phải chứng tỏ được những nghiên cứu tiếp theo là mới và khác với dự án trước. Ban giám khảo cuộc thi chỉ chấm, đánh giá dự án ở những phần nghiên cứu tiếp theo so với dự án trước đây.

- Để tránh sự trùng lặp về kết quả nghiên cứu, yêu cầu các thí sinh, giáo viên hướng dẫn, đơn vị dự thi kiểm tra, rà soát, đối chiếu với kết quả nghiên cứu khác đã có thông tin trên internet.

- Đối với giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học được tính giảm số tiết dạy trong trong thời gian hướng dẫn vận dụng theo quy định tại điểm c, điểm d, khoản 2, Điều 11 của Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 ban hành quy định chế độ làm việc với giáo viên phổ thông. Giáo viên có đóng góp tích cực và có học sinh đạt giải trong cuộc thi có thể xem xét nâng lương trước hạn, được ưu tiên xét đi học tập nâng cao trình độ, xét tặng giấy khen, bằng khen và ưu tiên khi xét tặng các danh hiệu khác.

       6. Lĩnh vực dự thi: Các dự án dự thi ở 22 lĩnh vực trong bảng dưới đây:

 

STT

Lĩnh vực

Lĩnh vực chuyên sâu

1

Khoa học động vật

Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lí; Hệ thống và tiến hóa;…

2

Khoa học xã hội và hành vi

Điều dưỡng và phát triển; Tâm lí; Tâm lí nhận thức; Tâm lí xã hội và xã hội học;…

3

Hóa Sinh

Hóa-Sinh phân tích; Hóa-Sinh tổng hợp; Hóa-Sinh-Y; Hóa-Sinh cấu trúc;…

4

Y Sinh và khoa học Sức khỏe

Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lí học và Bệnh lí học;…

5

Kĩ thuật Y Sinh

Vật liệu Y Sinh; Cơ chế Sinh học; Thiết bị Y sinh; Kỹ thuật tế bào và mô; Sinh học tổng hợp;…

6

Sinh học tế bào và phân tử

Sinh lí tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh;…

7

Hóa học

Hóa phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hóa vô cơ; Hóa vật liệu; Hóa hữu cơ; Hóa Lý;…

8

Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

Kĩ thuật Y sinh; Dược lí trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen;…

9

Khoa học Trái đất và Môi trường

Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước;…

10

Hệ thống nhúng

Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu;…

11

Năng lượng: Hóa học

Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển tế bào nhiên liệu và pin; Vật liệu năng lượng mặt trời;…

12

Năng lượng: Vật lí

Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;…

13

Kĩ thuật cơ khí

Kĩ thuật hàng không và vũ trụ; Kĩ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lí thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kĩ thuật gia công công nghiệp; Kĩ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải;…

14

Kĩ thuật môi trường

Xử lí môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lí chất thải và tái sử dụng; Quản lí nguồn nước;…

15

Khoa học vật liệu

Vật liệu sinh học; Gốm và Thủy tinh; Vật liệu composite; Lí thuyết và tính toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu nano; Pô-li-me;…

16

Toán học

Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;…

17

Vi Sinh

Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút;…

18

Vật lí và Thiên văn

Thiên văn học và Vũ trụ học; Vật lí nguyên tử, phân tử và quang học; Lý - Sinh; Vật lí trên máy tính; Vật lí thiên văn; Vật liệu đo; Từ, Điện từ và Plasma; Cơ học; Vật lí hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; La-de; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lí lí thuyết;…

19

Khoa học Thực vật

Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lí thực vật; Sinh lí thực vật; Hệ thống và tiến hóa;…

20

Rô bốt và máy thông minh

Máy sinh học; Lí thuyết điều khiển; Rô bốt động lực;…

21

Phần mềm hệ thống

Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình;…

22

Y học chuyển dịch

Khám bệnh và chẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc; Nghiên cứu tiền lâm sàng;…

   

 III. ĐĂNG KÝ VÀ HỒ SƠ DỰ THI.

1. Đăng ký dự thi.

- Học sinh đăng ký trực tiếp với Ban tổ chức cuộc thi.

2. Hồ sơ dự thi.

- Phiếu học sinh dự thi (phiếu 1A);

- Phiếu phê duyệt dự án (phiếu 1B);

- Phiếu người hướng dẫn nghiên cứu (phiếu 1);

- Kế hoạch nghiên cứu (theo mẫu hướng dẫn kèm theo phiếu 1A);

- Bản tóm tắt dự án;

- Báo cáo kết quả nghiên cứu;

- Một số mẫu phiếu khác (nếu có):

+ Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu;

+ Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành;

+ Phiếu đánh giá rủi ro;

+ Phiếu dự án tiếp tục;

+ Phiếu tham gia của con người;

+ Phiếu cho phép thông tin;

+ Phiếu nghiên cứu động vật có xương sống;

+ Phiếu đánh giá rủi ro chất nguy hiểm;

+ Phiếu sử dụng mô người và động vật.

Mẫu hồ sơ dự thi, hướng dẫn trưng bày Poster và tiêu chí chấm dự án dự thi đính kèm.

IV. KẾ HOẠCH THỜI GIAN.

1. Thời gian nộp hồ sơ dự thi: từ 15/9/2018 đến 29/09/2018.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc thi cấp trường: 20/10/2018 tại hội trường, trường THPT Lê Quý Đôn.

V. KINH PHÍ.

Kinh phí phục vụ công tác NCKH-KT và tổ chức Cuộc thi trích từ các nguồn ngân sách nhà nước dành cho các hoạt động thường xuyên phục vụ dạy học của đơn vị và vận động sự hỗ trợ Ban Đại diện Cha mẹ PHHS.

       VI. GIẢI THƯỞNG.                                                               

- 01 giải nhất : 200.000 đ; 01 giải nhì: 150.000 đ;01 giải ba: 100.000 đ

Lưu ý : Mỗi đề đài dự thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật sẽ được BTC hổ trợ

tùy theo từng dự án lớn, nhỏ khác nhau và tùy thuộc vào nguồn ngân sách của nhà trường và sự vận động hỗ trợ của Ban Đại diện Cha mẹ PHHS.

 

Nơi nhận:

- TTCM

- Lưu: VT.

                                                           

HIỆU TRƯỞNG

 

  Trần Quang Hiệp

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 -2019

Thời gian

Công việc cần triển khai

Nội dung cụ thể

 

06/ 9/2018

 

-  Thông báo đến toàn thể giáo viên trong tổ về kế hoạch cuộc thi nghiên cứu KHKT của học sinh.  

- Nghiên cứu các qui định thể lệ của cuộc thi các cấp.

- Căn cứ theo kế hoạch của nhà trường để phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ chuyên môn.

- Phát động cuộc thi, phổ biến kế hoạch thời gian cuộc thi (KH của đơn vị); các lĩnh vực nghiên cứu có tổ chức thi (phụ lục 1 – Thông tư 38/2012/TT-GDĐT);

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội.

- Tổ chức tìm hiểu, phổ biến các quy định, hướng dẫn của Bộ, Sở  GDĐT và của trường về cuộc thi.

- Họp phân công công việc phụ trách của các thành viên có liên quan. 

15/9/2018

 

 Hoàn thiện kế hoạch triển khai cuộc thi

    - Nhận ý kiến và kế hoạch cụ thể của tổ chuyên môn về công tác triển khai cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học phổ thông năm học 2018-2019.

15/9-29/9/2018

- Cá tổ thu thập các đề tài của học sinh, các ý tưởng nghiên cứu khoa học có tính khả thi, rà soát điều chỉnh lại việc phân công cho các giáo viên tham gia hướng dẫn, phù hợp với các công việc của các thành viên trong tổ được nhà trường giao.

- Các tổ dăng ký về nhà trường các đề tài nghiên cứu của học sinh và giáo viên hướng dẫn.

- Tổ trưởng phân giáo viên hướng dẫn gợi ý HS tìm tòi ý tưởng, tập hợp các ý tưởng,...

- Phân công giáo viên có kinh nghiệm hướng dẫn HS.

 - Giáo viên và HS lập kế hoạch nghiên cứu rõ ràng, cụ thể đối với từng khoảng thời gian .

- Tạo điều kiện để GV trao đổi với HS về những vấn đề thời sự, khoa học, nhưng vấn đề nảy sinh trong thực tiễn và khuyến khích các em suy nghĩ, trao đổi để tìm hiểu, tìm giải pháp giải quyết

- Lựa chọn Dự án dự khả thi tham gia cuộc thi.

1/10/-15/10/2018

 - Tiếp tục triển khai nghiên cứu các dự án.

  -  Tổ chức cho HS báo cáo tóm tắt đề tài, báo cáo kế hoạch nghiên cứu.

- Gv hướng dẫn và  HS thu thập đầy đủ số liệu, tài liệu, thực nghiệm, chế tạo mô hình...

 - Gv phân công hướng dẫn HS viết báo cáo đề tài, viết tóm tắt, chuẩn bị bài trình bày, tác phong trình bày, trả lời phỏng vấn (bằng cách cho HS báo cáo trước các hội đồng khoa học của nhà trường); phản biện, hoàn thiện nghiên cứu hơn…

- Tổ chức cho học sinh báo cáo để đánh giá quá trình nghiên cứu, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và kịp thời khắc phục những sai sót hoặc chệch hướng.

20/10/2018

 

- HS hoàn thiện đề tài, tham dự Cuộc thi các cấp.

 

 

- Hoàn thiện hồ sơ dự thi theo Hướng dẫn của Sở GDĐT.

- Tạo điều kiện cho GV hướng dẫn và HS hoàn thiện sản phẩm dự thi.

      

 

 

 

     SỞ GD&ĐT LONG AN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  SỐ:         /KH- THPT LQĐ                               Tân An, ngày  26  tháng  09  năm  2017

KẾ HOẠCH THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 -2018

       Căn cứ theo quy chế thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo thông tư 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012; văn bản số 3486/BGDĐT-GDTrH ngày 09/8/2017 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn triển khai nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2017 – 2018;

       Thực hiện văn bản số 2399/KH- SGDĐT ngày 15/9/2017 về việc tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2017 – 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An;

       Căn cứ kế hoạch năm học 2017 -2018, trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch thi nghiên cứu khoa học và kỹ thuật cấp trường với những nội dung cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH:
 •  Khuyến khích học sinh trung học NCKH; sáng tạo kĩ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.
 • Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học.
 • Phát triển văn hóa đọc trong trường trung học gắn với đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.
 • Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhânhỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh trung học.
 • Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

          

II. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CUỘC THI.

1. Đối tượng dự thi.

- Học sinh học lớp 10,11,12 Trường THPt Lê Quý Đôn  năm học 2017-2018 tự nguyện tham gia dự thi.

2. Người hướng dẫn.

- Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên THTP bảo trợ, có thể đồng thời là người hướng dẫn.

- Một giáo viên được bảo trợ tối đa 02 dự án KHKT của học sinh trong cùng thời gian.

- Ngoài người bảo trợ ,dự án dự thi có thể có thêm người hướng dẫn khoa học là các nhà khoa học chuyên ngành thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ (có thể là cha, mẹ, người thân của học sinh).

3. Nội dung thi.

- Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án khoa học hoặc dự án kĩ thuật (sau đây gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực của Cuộc thi (theo phụ lục đính kèm).

- Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 học sinh (gọi là dự án tập thể). Dự án tập thể phải có sự phân biệt mức độ đóng góp khác nhau vào kết quả nghiên cứu của người thứ nhất (nhóm trưởng) và người thứ hai.

4. Hình thức thi.

- Dự án dự thi được trưng bày tại khu vực trưng bày của Cuộc thi (dưới hình thức Poster, theo phụ lục đính kèm), tác giả hoặc nhóm tác giả trình bày dự án và trả lời phỏng vấn của ban giám khảo. Các dự án có ý tưởng tốt nhất, sáng tạo và thấu đáo nhất của các lĩnh vực dự thi sẽ được chọn tham gia vòng thi cấp tỉnh .

5. Yêu cầu đối với các dự án dự thi.

- Yêu cầu đối với các dự án dự thi thực hiện theo Điều 4 của Thông tư 38.

- Những vật dụng không được phép trưng bày trong cuộc thi, theo phụ lục II của Thông tư 38.

Lưu ý:

- Mỗi thí sinh chỉ được tham gia vào 01 dự án dự thi.

- Các dự án dựa trên những nghiên cứu trước đây ở cùng lĩnh vực nghiên cứu có thể được tiếp tục dự thi (dự án tiếp tục), các dự án này phải chứng tỏ được những nghiên cứu tiếp theo là mới và khác với dự án trước. Ban giám khảo cuộc thi chỉ chấm, đánh giá dự án ở những phần nghiên cứu tiếp theo so với dự án trước đây.

- Để tránh sự trùng lặp về kết quả nghiên cứu, yêu cầu các thí sinh, giáo viên hướng dẫn, đơn vị dự thi kiểm tra, rà soát, đối chiếu với kết quả nghiên cứu khác đã có thông tin trên internet.

- Đối với giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học được tính giảm số tiết dạy trong trong thời gian hướng dẫn vận dụng theo quy định tại điểm c, điểm d, khoản 2, Điều 11 của Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 ban hành quy định chế độ làm việc với giáo viên phổ thông. Giáo viên có đóng góp tích cực và có học sinh đạt giải trong cuộc thi có thể xem xét nâng lương trước hạn, được ưu tiên xét đi học tập nâng cao trình độ, xét tặng giấy khen, bằng khen và ưu tiên khi xét tặng các danh hiệu khác.

       6. Lĩnh vực dự thi: Các dự án dự thi ở 22 lĩnh vực trong bảng dưới đây:

 

STT

Lĩnh vực

Lĩnh vực chuyên sâu

1

Khoa học động vật

Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lí; Hệ thống và tiến hóa;…

2

Khoa học xã hội và hành vi

Điều dưỡng và phát triển; Tâm lí; Tâm lí nhận thức; Tâm lí xã hội và xã hội học;…

3

Hóa Sinh

Hóa-Sinh phân tích; Hóa-Sinh tổng hợp; Hóa-Sinh-Y; Hóa-Sinh cấu trúc;…

4

Y Sinh và khoa học Sức khỏe

Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lí học và Bệnh lí học;…

5

Kĩ thuật Y Sinh

Vật liệu Y Sinh; Cơ chế Sinh học; Thiết bị Y sinh; Kỹ thuật tế bào và mô; Sinh học tổng hợp;…

6

Sinh học tế bào và phân tử

Sinh lí tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh;…

7

Hóa học

Hóa phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hóa vô cơ; Hóa vật liệu; Hóa hữu cơ; Hóa Lý;…

8

Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

Kĩ thuật Y sinh; Dược lí trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen;…

9

Khoa học Trái đất và Môi trường

Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước;…

10

Hệ thống nhúng

Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu;…

11

Năng lượng: Hóa học

Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển tế bào nhiên liệu và pin; Vật liệu năng lượng mặt trời;…

12

Năng lượng: Vật lí

Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;…

13

Kĩ thuật cơ khí

Kĩ thuật hàng không và vũ trụ; Kĩ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lí thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kĩ thuật gia công công nghiệp; Kĩ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải;…

14

Kĩ thuật môi trường

Xử lí môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lí chất thải và tái sử dụng; Quản lí nguồn nước;…

15

Khoa học vật liệu

Vật liệu sinh học; Gốm và Thủy tinh; Vật liệu composite; Lí thuyết và tính toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu nano; Pô-li-me;…

16

Toán học

Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;…

17

Vi Sinh

Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút;…

18

Vật lí và Thiên văn

Thiên văn học và Vũ trụ học; Vật lí nguyên tử, phân tử và quang học; Lý - Sinh; Vật lí trên máy tính; Vật lí thiên văn; Vật liệu đo; Từ, Điện từ và Plasma; Cơ học; Vật lí hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; La-de; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lí lí thuyết;…

19

Khoa học Thực vật

Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lí thực vật; Sinh lí thực vật; Hệ thống và tiến hóa;…

20

Rô bốt và máy thông minh

Máy sinh học; Lí thuyết điều khiển; Rô bốt động lực;…

21

Phần mềm hệ thống

Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình;…

22

Y học chuyển dịch

Khám bệnh và chẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc; Nghiên cứu tiền lâm sàng;…

     III. ĐĂNG KÝ VÀ HỒ SƠ DỰ THI.

1. Đăng ký dự thi.

- Học sinh đăng ký trực tiếp với Ban tổ chức cuộc thi.

2. Hồ sơ dự thi.

- Phiếu học sinh dự thi (phiếu 1A);

- Phiếu phê duyệt dự án (phiếu 1B);

- Phiếu người hướng dẫn nghiên cứu (phiếu 1);

- Kế hoạch nghiên cứu (theo mẫu hướng dẫn kèm theo phiếu 1A);

- Bản tóm tắt dự án;

- Báo cáo kết quả nghiên cứu;

- Một số mẫu phiếu khác (nếu có):

+ Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu;

+ Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành;

+ Phiếu đánh giá rủi ro;

+ Phiếu dự án tiếp tục;

+ Phiếu tham gia của con người;

+ Phiếu cho phép thông tin;

+ Phiếu nghiên cứu động vật có xương sống;

+ Phiếu đánh giá rủi ro chất nguy hiểm;

+ Phiếu sử dụng mô người và động vật.

Mẫu hồ sơ dự thi, hướng dẫn trưng bày Poster và tiêu chí chấm dự án dự thi đính kèm.

IV. KẾ HOẠCH THỜI GIAN.

1. Thời gian nộp hồ sơ dự thi: từ 20/9/2017 đến 28/09/2017.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc thi cấp trường: 30/9/2016 tại hội trường trường THPT Lê Quý Đôn.

V. KINH PHÍ.

Kinh phí phục vụ công tác NCKH-KT và tổ chức Cuộc thi trích từ các nguồn ngân sách nhà nước dành cho các hoạt động thường xuyên phục vụ dạy học của đơn vị và vận động sự hỗ trợ Ban Đại diện Cha mẹ PHHS.

       VI. GIẢI THƯỞNG.                                                               

- 01 giải nhất : 200.000 đ; 01 giải nhì: 150.000 đ;01 giải ba: 100.000 đ

Lưu ý : Mỗi đề đài dự thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật sẽ được hổ trợ

200. 000đ

Nơi nhận:

- TTCM

- Lưu: VT.

                                                           

HIỆU TRƯỞNG

 

  Trần Quang Hiệp

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THỜI GIAN

THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017 -2018

Thời gian

Công việc cần triển khai

Nội dung cụ thể

 

Tháng 5/2017

 

-  Thông báo đến toàn thể giáo viên trong tổ về kế hoạch cuộc thi nghiên cứu KHKT của học sinh.  

- Nghiên cứu các qui định thể lệ của cuộc thi các cấp.

- Căn cứ theo kế hoạch của nhà trường để phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ chuyên môn.

- Phát động cuộc thi, phổ biến kế hoạch thời gian cuộc thi (KH của đơn vị); các lĩnh vực nghiên cứu có tổ chức thi (phụ lục 1 – Thông tư 38/2012/TT-GDĐT);

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội.

- Tổ chức tìm hiểu, phổ biến các quy định, hướng dẫn của Bộ, Sở  GDĐT và của trường về cuộc thi.

- Họp phân công công việc phụ trách của các thành viên có liên quan. 

Tháng 6/2017

 

 Hoàn thiện kế hoạch triển khai cuộc thi

    - Nhận ý kiến và kế hoạch cụ thể của tổ chuyên môn về công tác triển khai cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học phổ thông năm học 2016-2017.

Tháng 7/2017

- Cá tổ thu thập các đề tài của học sinh, các ý tưởng nghiên cứu khoa học có tính khả thi, rà soát điều chỉnh lại việc phân công cho các giáo viên tham gia hướng dẫn, phù hợp với các công việc của các thành viên trong tổ được nhà trường giao.

- Các tổ dăng ký về nhà trường các đề tài nghiên cứu của học sinh và giáo viên hướng dẫn.

- Tổ trưởng phân giáo viên hướng dẫn gợi ý HS tìm tòi ý tưởng, tập hợp các ý tưởng,...

- Phân công giáo viên có kinh nghiệm hướng dẫn HS.

 - Giáo viên và HS lập kế hoạch nghiên cứu rõ ràng, cụ thể đối với từng khoảng thời gian .

- Tạo điều kiện để GV trao đổi với HS về những vấn đề thời sự, khoa học, nhưng vấn đề nảy sinh trong thực tiễn và khuyến khích các em suy nghĩ, trao đổi để tìm hiểu, tìm giải pháp giải quyết

- Lựa chọn Dự án dự khả thi tham gia cuộc thi.

 

Tháng 8/2017

 - Tiếp tục triển khai nghiên cứu các dự án.

  -  Tổ chức cho HS báo cáo tóm tắt đề tài, báo cáo kế hoạch nghiên cứu.

- Gv hướng dẫn và  HS thu thập đầy đủ số liệu, tài liệu, thực nghiệm, chế tạo mô hình...

 - Gv phân công hướng dẫn HS viết báo cáo đề tài, viết tóm tắt, chuẩn bị bài trình bày, tác phong trình bày, trả lời phỏng vấn (bằng cách cho HS báo cáo trước các hội đồng khoa học của nhà trường); phản biện, hoàn thiện nghiên cứu hơn…

- Tổ chức cho học sinh báo cáo để đánh giá quá trình nghiên cứu, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và kịp thời khắc phục những sai sót hoặc chệch hướng.

Tháng 9/2017

 

- HS hoàn thiện đề tài, tham dự Cuộc thi các cấp.

 

 

- Hoàn thiện hồ sơ dự thi theo Hướng dẫn của Sở GDĐT.

- Tạo điều kiện cho GV hướng dẫn và HS hoàn thiện sản phẩm dự thi.

      

 

 

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0559211
Hôm qua 0583
Hôm nay 0165
Tuần này 0748
Tháng này 1769