Kế Hoạch Hoạt Động Câu Lạc Bộ Khoa Học Kỹ Thuật Năm Học 2018 - 2019

 SỞ GD&ĐT LONG AN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  SỐ:         /KH- THPT LQĐ                               Tân An, ngày 8  tháng  09  năm  2018

 

KẾ HOẠCH THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 -2019

             Thực hiện công văn số    /SGDĐT- long an, ngày    tháng   năm 2017 về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp Tỉnh học sinh trung học năm học 2018-2019; Trường THPT Lê Quý Đôn lập kế hoach hoạt động câu lạc bộ KHKT năm học 2018-2019 như sau:

I. Mục đích

            1. Khuyến khích học sinh trung học NCKH; sáng tạo kĩ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

            2. Tạo cơ hội để học sinh trường giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu KHKT.

II. Yêu cầu:

          1. Thực hiện được các đề tài KHKT.

          2. Ứng dụng được các kiến thức đã học vào thực tiễn.

III. TÌNH HÌNH ĐẦU NĂM HỌC:

     - Số lượng thành viên câu lạc bộ (lớp 11 và 12): 25

     - Giáo viên đồng hành: 05

IV. MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG:

     - Tạo dựng môi trường để các bạn học sinh có nguyện vọng tham gia kỳ thi nghiên cứu khoa học được gặp gỡ, học hỏi, trao đổi ý tưởng và cùng nhau lập các nhóm dự án.

     - Cung cấp thông tin thiết yếu cho các bạn học sinh bước đầu tiếp xúc với khoa học kỹ thuật.

     - Hỗ trợ các bạn xây dựng ý tưởng, kèm theo đó là cách viết báo cáo nghiên cứu khoa học cho các lĩnh vực.

     - Giúp các bạn có cơ hội giao lưu, thực hành làm các dự án nhỏ và chia sẻ phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật rộng hơn.

     -Để tạo cơ hội cho các bạn tiếp xúc dễ dàng hơn với khoa học kỹ thuật.

V. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

     - Thời gian sinh hoạt: Các tiết 4 – 5(chiều) thứ 5 hàng tuần.

     - Địa điểm sinh hoạt: Phòng thao giảng.

     - Đối tượng tham gia: Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn có đăng ký tham gia câu lạc bộ.

VI. KẾ HOẠCH SINH HOẠT:

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Từ tháng 8 đến tháng 9

Phát động kỳ thi KHKT cấp trường.

Đưa thông tin cuộc thi đến các bạn học sinh lớp 10,11.

Từ tháng 9 đến tháng 10

Đánh giá ý tưởng – thực hiện đề tài.

Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện đề tài.

Tháng 10

Thi KHKT cấp trường

BGK chấm, đóng góp, hoàn thiện đề tài.

Học sinh tiếp tục  hoàn thành đề tài chuẩn bị vòng thi cấp tỉnh.

Từ tháng 11

Thi KHKT cấp tỉnh

 

Từ tháng 12 đến tháng 3

Tiếp tục tìm ý tưởng – đáng giá ý tưởng; thực hiện đề tài.

Giáo viên tiếp tục hướng dẫn học sinh hoàn thành đề tài và hồ sơ dư thi cấp quốc gia.

Câu lạc bộ tiếp tục hoạt động .

Trong tháng 3

Thi KHKT cấp quốc gia

 

Từ tháng 4 đến cuối tháng 5

Sau kì thi quốc gia, phát động cuộc thi cấp trường cho năm học mới.

Câu lạc bộ tiếp tục hoạt động (bổ sung thành viên cho câu lạc bộ)cho năm học mới.

VII. ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ:

Theo dự trù kinh phí cho mỗi đề tài được dự thi cấp tỉnh.

               BAN GIÁM HIỆU                      GV ĐỒNG HÀNH                    CHỦ NHIỆM CLB

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0559198
Hôm qua 0583
Hôm nay 0152
Tuần này 0735
Tháng này 1756