Kế Hoạch Tổ Chức Lớp Kỹ Năng Sống

THÀNH ĐOÀN THÀNH PHỐ TÂN AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số:  16 /KH-PCT

   Tân An, ngày 23 tháng 11 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức lớp kỹ năng sống  

   

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN trường THPT Lê Quý Đôn năm 2018. Nhằm trang bị kỹ năng sống cho các bạn ĐVTN, Ban chấp hành Đoàn đề ra kế hoạch tổ chức hoạt động huấn luyện kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi với các nội dung cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ: “SỐNG BIẾT QUAN TÂM”

II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG

-  Giáo dục cho thanh thiếu nhi biết quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình đồng thời định hướng cho học sinh trong việc lựa chọn nghề nghiệp, việc làm, lý tưởng sống tốt đẹp.

- Hoạt động phải thiết thực, tiết kiệm, tạo mội trường học tập, rèn luyện nghiêm túc cho học sinh; qua hoạt động học sinh sẽ thay đổi theo hướng tiến bộ.

III. Ý NGHĨA, TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG

 1. Kĩ năng sống thúc đẩy sự phát triển cá nhân và xã hội.
 2. Giáo dục kĩ năng sống là yêu cầu cấp thiết đối với thế hệ trẻ.
 3. Giáo dục kĩ năng sống nhằm thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

IV. Ban tổ chức :

 1. Ông Trần Quang Hiệp – Hiệu trưởng: Trưởng ban.

 2. Ông Lê Hồng Thái – P. Hiệu trưởng: Phó trưởng ban

 3. Ông Nguyễn Phúc Thẩm – Bí thư Đoàn trường: Phó trưởng ban

 4. Ông Hoàng Văn Lộc – Thủ quỹ trường: Thành viên

 5. Bà Nguyễn Đan Thùy – P. Bí thư Đoàn trường: Thành viên.

 6. Ông Nguyễn Hưng Phú – P. Bí thư Đoàn trường: Thành viên.

 7. Bà Nguyễn Thị Kim Nương – CT Hội LHTNVN trường: Thành viên.

 8. Bà Đoàn Thị Hồng Nhung – P. CT Hội LHTNVN trường: Thành viên.

 9. Bà Phạm Thị Minh Nguyệt – P. CT Hội LHTNVN trường: Thành viên.

 10. Bà Trần Thị Ngọc Diễm – Nhân viên Y tế: Thành viên

11. GVCN các khối lớp: Thành viên.

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Thời gian – địa điểm:

- Thời gian: vào lúc 7h00- 16h00 ngày 9 tháng 12 năm 2018

- Địa điểm: trường THPT Lê Quý Đôn.

2. Thành phần tham dự:

- Ban giám hiệu: 1 người

- Phụ huynh học sinh: 1 người

- BCH đoàn trường THPT Lê Quý Đôn

- Học sinh:  212 học sinh của các lớp chất lượng cao khối  11 (11.1 đến 11.6)

* Đối với học sinh tham gia:

+ Xin phép gia đình: Nhờ GVCN thông báo cho gia đình học sinh tham gia sẽ có mặt ở trường 1 ngày  9/12/2018: từ 7h00 đến 16h00.

+ Đồng phục: buổi sáng mặc đồ thể dục, buổi chiều mặc đồ lịch sự. Buổi trưa nghỉ ngơi và ăn trưa tại trường nên các học viên sẽ mang theo 1 bộ đồ để thay, ban tổ chức chuẩn bị ăn trưa cho học sinh mỗi suất 25.000 đồng .

3. Quản lí lớp học:

- Ban chấp hành Đoàn trường tham gia quản lí, ổn định trật tự lớp học.

- Các học viên có trách nhiệm giữ vệ sinh chung và tuân thủ những qui định của lớp học. Có ý thức bảo vệ tài sản chung của nhà trường.

4. Thành phần tham gia quản lí:

- Bảo vệ: 1 người

- Y tế: 1 người (cô Trần Thị Ngọc Diễm)

- Chi đoàn giáo viên

- BCH đoàn trường THPT Lê Quý Đôn

5. Các hoạt động chính:

- Buổi sáng:

+ Tập trung học viên, chia nhóm

+  Học viên tham gia trò chơi nhỏ

+ Hoạt động trò chơi team bulding

- Buổi chiều:

+ Học bài dân dũ

+ Chuyên đề cảm xúc

 VI. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Ban Chấp hành Đoàn Trường  kết hợp với Nguyễn Hải Đăng phòng nghiệp vụ nhà văn hóa thiếu nhi Long An  báo cáo các chuyên đề: chuyên đề cảm xúc, bài học rút ra từ các trò chơi.

- Nguyễn Hải Đăng phòng nghiệp vụ nhà văn hóa thiếu nhi Long An lên kế hoạch phân công chuẩn bị đạo cụ cho các trò chơi, tổ chức việc hướng dẫn hoạt động cho các học viên.

  VII. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

 

- Thầy Nguyễn Phúc Thẩm: liên hệ Nguyễn Hải Đăng , lập kế hoạch, tham mưu cấp trên, dự trù kinh phí.

- Thầy Nguyễn Hưng Phú và Cô Nguyễn Đan Thùy : phụ trách

+ Ổn định học sinh trước, trong và sau buổi học, theo dõi nhắc nhở học sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất cho lớp học. Thay mặt bí thư giải quyết các tình huống đột xuất.

- Chi đoàn giáo viên: cô Nguyễn Thị kim Nương tham gia quản lí, điều động học sinh.

Ngoài ra các thành viên trong ban tổ chức chịu sự điều động của người quản lí khi có công việc phát sinh

Trên đây là kế hoạch tổ chức lớp kỹ năng sống cho học sinh của trường THPT Lê Quý Đôn.

Nơi lưu         DUYỆT CỦA ĐẢNG BỘ                       TM/BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Đảng bộ                             Bí Thư                                                                            Bí thư

BGH

ĐTN                                                  

 

                         Trần Quang Hiệp                                    Nguyễn Phúc Thẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     THÀNH ĐOÀN THÀNH PHỐ TÂN AN             ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                      Tân An, ngày 23 tháng  11 năm 2018

                               

DỰ TRÙ KINH PHÍ

(Tổ chức kỹ năng sống  cho học sinh)

Số lượng học sinh khối 11: 212 x 110.000=                                23.320.000 Đồng

Tổng số tiền: hai mươi ba triệu ba trăm hai mươi  nghìn đồng

      Nguồn chi: hoạt động kỹ năng sống cho lớp chất lượng cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

Sở Giáo Duc và Đào Tạo Long an        Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

     Trường THPT Lê Quý Đôn                       Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số:     /QĐ                                                         Tân An ngày, 24 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

( v/v Thành lập ban tổ chức kĩ năng sống cho học sinh khối 11 năm 2018 )

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 

 • Căn cứ vào nhiệm vụ năm học năm 2018 – 2019 của Sở giáo dục vào đào tạo Long An.
 • Xét khả năng của cán bộ Giáo viên, CNV trong đơn vị.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập BTC Kĩ năng sống cho học sinh khối 11 năm 2018 của trường THPT Lê Quý Đôn gồm những Ông ( bà) có tên sau:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi Chú

 1.  

Thầy Trần Quang Hiệp

Hiệu Trưởng

Trưởng Ban

 1.  

Thầy Lê Hồng Thái

Phó Hiệu trưởng

Phó Ban

 1.  

Thầy Nguyễn Phúc Thẩm

Bí Thư

Ủy Viên

 1.  

Thầy Nguyễn Hưng Phú

P. Bí Thư

Ủy Viên

 1.  

Cô Nguyễn Đan Thùy

P.Bí Thư

Ủy Viên

 1.  

Cô Nguyễn Thị Kim Nương

BT Chi Đoàn GV

Ủy Viên

 1.  

Nguyễn Hải Đăng

Chuyên viên nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Long An

BCV

 1.  

ThS. Trần Minh Quang

Trường Chính Trị Tỉnh Long An

BCV

 1.  

Nguyễn Hoàng Long

Tỉnh Đoàn Long An

BCV

 1.  

Nguyễn Thế Anh

Tỉnh Đoàn Long An

BCV

 1.  

Đặng Văn Phú

GVCN lớp 11.1

Ủy Viên

 1.  

Nguyễn Cát Phương

GVCN lớp 11.2

Ủy Viên

 1.  

Lê Kim Thoa

GVCN lớp 11.3

Ủy Viên

 1.  

Lý Thị Thu Hà

GVCN lớp 11.4

Ủy Viên

 1.  

Lê Thị thủy

GVCN lớp 11.5

Ủy Viên

 1.  

Nguyễn Thị Ánh Sang

GVCN lớp 11.6

Ủy Viên

 1.  

Lê Hữu Minh Khang

Lớp 12.2

TNV

 1.  

Dương Đức Thành

Lớp 12.2

TNV

 1.  

Nguyễn Ngọc Minh Thư

Lớp 11.4

TNV

 1.  

Nguyễn Trương Nhã Trúc

Lớp 12.5

TNV

 1.  

Phùng Minh Tiến

Lớp 11.4

TNV

 1.  

Nguyễn Lê Minh Trâm

Lớp 11.4

TNV

 1.  

 Trần Trọng Dân

Lớp11.8

TNV

 1.  

Huỳnh Thị Như Huỳnh

Lớp 10.2

TNV

 1.  

Phạm Khánh Bình

Lớp 11.6

TNV

 1.  

Nguyễn Thị Lam Tuyền

Lớp 11.6

TNV

 1.  

Nguyễn Vinh Huy

Lớp 11.12

TNV

 1.  

Nguyễn Thị Như Thảo

Lớp 10.12

TNV

 1.  

Nguyễn Minh Châu

Lớp 11.12

TNV

 1.  

Nguyễn Xuân Thy

Lớp 10.14

TNV

Điều 2: Ban tổ chức kĩ năng sống có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức , kiểm tra, đánh giá việc thực hiện lớp kĩ năng sống năm 2018.

Điều 3: Các ông (bà ) có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

                                                                            Hiệu Trưởng

 

 

 

                                                                         Trần Quang Hiệp

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH VỀ TRƯỜNG
VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0558754
Hôm qua 0389
Hôm nay 0289
Tuần này 0289
Tháng này 1310