Kế Hoạch Giáo dục kỹ năng sống học sinh

 

         THÀNH ĐOÀN TP. TÂN AN                              ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

                        ***

           Số: 25 -KH/ĐTN                                      Tân An, ngày 28 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

(Giáo dục kỹ năng sống học sinh)

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

 - Hình thành ở học sinh một số kỹ năng hoạt động tập thể và trở nên mạnh dạn hơn.

 - Thông qua bài giảng hình thành ở học sinh một số thói quen có ích và giúp học sinh sống tích cực hơn.

II Thời gian và địa điểm

1. Thời gian: Vào lúc 7h30’ ngày 01 tháng 06 năm 2018

2. Địa điểm:

     Tại trường THPT Lê Quý Đôn

III. Người dạy:

      Đồng chí: Th.sĩ Hồ Văn Tùng – Trưởng ban tuyên truyền ban tuyên giáo tỉnh ủy.

IV. Đối tượng:

     Học sinh khối 10 và khối 11

V. Trang phục

    Đồng phục thể dục

VI. Nội dung

“Nói chuyện chuyên đề về Giáo dục Đạo đức học sinh” “Sinh hoạt vui chơi tập thể”     

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

        Nơi lưu                 Duyệt BGH TRƯỜNG         TM/BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Chi bộ                                           Hiệu trưởng                                P.Bí thư

BGH                                   

Văn phòng Đoàn                       

                                                                                                        

Trần Quang Hiệp                Nguyễn Phúc Thẩm

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0558781
Hôm qua 0389
Hôm nay 0316
Tuần này 0316
Tháng này 1337