Kế Hoạch Hoạt Động Câu Lạc Bộ Địa Lý

Trường THPT Lê QuýĐôn

Tổ Lý - Sử - Địa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân An, ngày 16 tháng 09 năm 2018

KẾ HOẠCH

 THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ ĐỊA LÝ

NĂM HỌC 2018 – 2019

Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018 -2019 của trường THPT Lê Quý Đôn.

Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học của Tổ Lý - Sử - Địa.

Căn cứ vào tình hình thực tế, nhóm Địa lý xây dựng kế hoạch thành lập “Câu lạc bộ Địa lý” với những nội dung như sau:

I. Mục đích thành lập câu lạc bộ

Câu lạc bộ Địa lý là nơi tập trung những học sinh có cùng sở thích, hứng thú, tìm hiểu địa lý dựa trên sự tham gia tự nguyện của các em nhằm vào việc khuyến khích các em học tập, tìm hiểu, mở rộng kiến thức địa lý và biết liên hệ kiến thức địa lý để giải thích, nhận xét hoặc định hướng các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống

II. Tên gọi, chức năng, nguyên tắc hoạt động của câu lạc bộ.

1. Tên gọi: CLB Địa lý.

2. Nguyên tắc hoạt động:

- CLB Địa lý hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện tham gia của các thành viên, dân chủ trong hoạt động và quản lý.

- Hoạt động của CLB được xây dựng dựa trên đóng góp nội dung hoạt động của các thành viên nhưng chịu sự quán lý, giám sát và quyết định trực tiếp từ Ban giám hiệu và tổ chuyên môn Lý - Sử - Địa.

- Các hoạt động của CLB phải được xây dựng theo kế hoạch. Mọi hoạt động diễn ra trong CLB đều phải báo cáo với Ban giám hiệu và Tổ chuiyên môn.

- Các nội dung hoạt động của CLB được chọn lựa dựa trên các tiêu chí:

  • Thu hút được đông đảo các thành viên tham gia.
  • Thúc đẩy được phong trào học môn Địa lý cho các thành viên CLB và toàn thể những người yêu thích Địa lý.
  • Nội dung mang tính vui nhộn, hấp dẫn, sinh động.
  • Không có ảnh hưởng xấu tới thuần phong mỹ tục, đạo đức, tư tưởng và lối sống lành mạnh. Không có các nội dung vi phạm pháp luật về bí mật nhà nước, an ninh quốc gia.

III. Đối tượng và điều kiện tham gia CLB.

1. Đối tượng tham gia CLB.

Tất cả các em học sinh yêu thích Địa lý và tự nguyện đăng ký tham gia CLB.

2. Điều kiện tham gia CLB.

Yêu thích Địa lý và chấp nhận điều lệ CLB Địa lý.

IV. Ban chủ nhiệm CLB.

1. Chỉ đạo và giám sát: BGH trường THPT Lê Quý Đôn.

2. Ban chủ nhiệm:

- Chủ nhiệm: Thầy Nguyễn Tường Minh. (Tạm thời)

- Cố vấn CLB: Thầy Nguyễn Tường Minh.

- Phó chủ nhiệm: Chưa có.

Thành viên Ban chủ nhiệm tạm thời chưa có nhưng khi CLB đi vào hoạt động sẽ tiến hành bầu cử sau.

3.Ban tổ chức

- Các lớp trưởng, lớp phó học tập khối 10.

- Các lớp trưởng, lớp phó học tập khối 11.

4. Quyền hạn và trách nhiệm của chủ nhiệm CLB.

Chủ nhiệm CLB là người có trách nhiệm cao nhất và là người thực hiện các công việc quản lýchung. Các Phó chủ nhiệm trợ giúp Chủ nhiệm trong việc điều hành và quản lý CLB. Tất cả cùng hướng tới một mục tiêu chung là làm sao cho CLB ngày càng vững mạnh.

V. Quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên CLB

1. Quyền lợi.

- Được tham gia các buổi sinh hoạt của CLB.

- Đề xuất ý kiến xây dựng các nội dung hoạt động của CLB.

- Nêu lên và được giải đáp các thắc mắc trong quá trình học tập và rèn luyện.

- Được ưu tiên tham gia các hoạt động ngoại khóa.

- Học hỏi, tăng cường thêm kiến thức, giao lưu với các thành viên khác trong CLB.

- Được CLB tạo điều kiện giúp đỡ khi gặp khó khăn.

* Ngoài ra, thành viên CLB còn có thể được BGH bổ sung thêm quyền lợi nếu thấy cần thiết và hợp lý.

2. Nghĩa vụ.

- Chấp hành quy chế và mọi quy định sinh hoạt của CLB.

- Tôn trọng các thành viên khác trong CLB.

- Tích cực tham gia các hoạt động của CLB.

- Tích cực đóng góp ýkiến và nội dung để xây dựng CLB.

- Tham gia đầy đủ, đúng giờ các sinh hoạt của CLB.

VI. Hoạt động chủ yếu của CLB.

Tùy theo điều kiện, tình hình cụ thể CLB sẽ có các hoạt động theo tháng hoặc các thời điểm phù hợp. Tuy nhiên các hoạt động chủ đạo của CLB, có thể bao gồm các hoạt động:

- Tổ chức các buổi thảo luận: các vấn đề Địa lý ở trường THPT.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa dành cho các thành viên của CLB hoặc phối hợp với các CLB khác trong trường.

- Tổ chức các buổi giao lưu tìm hiểu kiến thức Địa lý.

- Viết báo nội bộ hoặc sưu tầm những bài viết, video clip…về Địa lý.

VII. Thời gian tổ chức.

-Mỗi tháng tổ chức 1 lần, thời gian sẽ do Ban chủ nhiệm trình BGH quyết định.

- Thời gian đầu tiên tổ chức là vào ngày 24/9/2018.

VIII. Địa điểm tổ chức.

Hội trường của trường THPT Lê Quý Đôn.

Trên đây là kế hoạch “Thành lập CLB Địa lý”. Kính trình BGH xét duyệt và cho ý kiến.

 

Người lập kế hoạch

 

 

 

Nguyễn Tường Minh

 

 

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0721307
Hôm qua 0382
Hôm nay 0448
Tuần này 1979
Tháng này 8605