Hoạt động tổ Tin - Công Nghệ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ BỘ MÔN TIN - CÔNG NGHỆ NĂM 2018 - 2019

STT

HỌ VÀ TÊN 

 NỮ

NAM

 CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ 

1

 Phạm Quang Triển

 

X

tổ trưởng

Đại học

2

 Lê Văn Trọng

 

X

tổ phó

Đại học

3

 Nguyễn Kim Ngân

X

 

tổ trưởng CĐ

Đại học

4

 Võ Thị Giáng Hương        

X

 

tổ viên

Đại học

5

 Trần Trung Hiếu

 

X

BCHCĐ

Đại học

6

 Nguyễn Đan Thùy

X

 

PBTĐ

Đại học

7

 Nguyễn Hưng Phú

 

X

PBTĐ

Đại học

8

 Châu Văn Lanh

 

X

tổ viên

Đại học

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0486774
Hôm qua 0551
Hôm nay 0217
Tuần này 0217
Tháng này 5545