Hoạt Động Tổ Tiếng Anh

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ BỘ MÔN TIẾNG ANH NĂM 2018 - 2019

 

 STT

HỌ VÀ TÊN 

 NỮ

NAM

 CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ 

CHỨNG CHỈ TA THEO KHUNG THAM CHIẾU CA 

1

 Võ Thị Cúc

 X

 

 tổ trưởng

Đại học

C1

2

 Nguyễn Phước Thọ

 X

X

 tổ phó

Đại học

C1

3

 Nguyễn Thị Kim Anh

 X

 

 tổ viên

Đại học

C1

4

 Lê Thị Ngọc Huệ

 X

 

 tổ viên

Đại học

C1

5

 Nguyễn Thị Kim Soa

 X

 

 tổ viên

Đại học

C1

6

 Nguyễn Thị Ánh Sang

 X

 

 tổ trưởng CĐ

Đại học

C1

7

 Nguyễn Thị Thùy Nhung

 X

 

 tổ viên

Đại học

C1

8

 Nguyễn Thị Thu Rin

 X

 

 tổ viên

Đại học

C1

9

Trương Thanh Hòa

 

X

 tổ phó CĐ

Đại học

C1

10

Trương Thị Ngọc Phương

X

 

 tổ viên

Đại học

C1

11

Nguyễn Thị Yến Anh

X

 

 tổ viên

Đại học

C1

12

Đặng Võ Hoa Anh Đào

X

 

 tổ viên

Đại học

C1

 

 

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0559209
Hôm qua 0583
Hôm nay 0163
Tuần này 0746
Tháng này 1767