Hoạt Động Tổ Hóa - Sinh

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ BỘ MÔN HÓA SINH NĂM 2018 - 2019

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

1

Nguyễn Thị Thanh Vân

Tổ trưởng CM

2

Phan Mạnh Huỳnh

Tổ phó

3

Đỗ Thị Kim Thoa

Tổ viên

4

Hồ Sỹ Khoa

Tổ viên

5

Lê  Kim Thoa

Tổ viên

6

Nguyển Phúc Thẩm

Tổ viên

7

Huỳnh Thị Phương Linh

Tổ trưởng CĐ

8

Lý Thị Thu Hà

Tổ viên

9

Trần Thị Bích Tuyền

Tổ viên

10

Phan Mỹ Nương

Tổ viên

11

Phạm Thị Thu Ý

Tổ viên

12

Nguyễn Thanh Tùng

Tổ viên

13

Phạm Thị Minh Nguyệt

Tổ phó CĐ

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0559262
Hôm qua 0583
Hôm nay 0216
Tuần này 0799
Tháng này 1820