Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Trường THPT Lê Quý Đôn Năm 2018 -2019

Stt

Họ và tên CMHS

Họ và tên HS

Lớp

Số điện thoại

Chức danh và nhiệm vụ

 1.  

Lê Văn Lối

Lê Ngọc Thùy Dương

11.5

0918430199

Trưởng ban-Phụ trách chung-phụ trách lớp 11.5 và 11.3

 1.  

Trần Quốc Khánh

Trần Yến Phương

11.1

0918468479

Phó ban-Phụ văn tài chính và lớp 11.1 đến 11.7 và 11.8

 1.  

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Như Huy

12.6

0983062669

Phó ban-Phụ trách

văn hóa và khối 12.6 và 12.11

 1.  

Trần Đỗ Nguyên Thủy

Nguyễn Thụy Nguyên Khánh

11.2

01238100139

Thủ Quỹ –Phụ trách khối lớp 11.2 và 11.8

 1.  

Phạm Hồng Mộng Thúy

Nguyễn Ngọc Minh Châu

12.5

0918955955

Kế toán-Phụ trách lớp 11.5

 1.  

Nguyễn Thanh Vũ

Nguyễn Tri Khoa

10.14

0903680678

Uỷ viên- Phụ trách lớp 10.14

 1.  

Trần Đình Thọ

Trần Đình Nam An

11.4

0918126948

Ủy viên- Phụ trách 11.4 và 11.9

 1.  

Trần Ngọc Xuân

Hồ Hữu Lộc

11.6

0983059567

Uỷ viên-Phụ trách lớp 11.6 và 11.10

 1.  

Nguyễn Thị Kiệp

Ngô Giàu Sang

12.1

0942718787

Ủy viên-Phụ trách lớp 12.1 đến 12.3 và

 1.  

Nguyễn Văn Vàng

Nguyễn Phạm Thúy Nguyên

12.4

0918343675

Ủy viên-Phụ trách lớp 12.4 đến 12.6

 1.  

Lê Quốc Dũng

Lê Thị Việt Hằng

10.5

0903654333

Ủy viên-phụ trách 10.5 

 1.  

Trần Văn Thanh

Trần Thanh Liêm

12.3

0983029069

Uỷ viên-Phụ trách lớp 12.3

 1.  

Nguyễn Thị Nhật Phương

Nguyễn Nhật Hạ Vy

12.7

0914762771

Ủy viên-Phụ trách lớp 12.7 và 12.9

 1.  

Phạm Thị Lệ Thu

Huỳnh Mai Anh

12.9

0946639936

Ủy Viên-phụ trách 12.9

 1.  

Phùng Văn Thành

Phùng Tấn Đạt

11.11

0913718899

Ủy viên- phụ trách 11.11

 1.  

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Như Dũng

10.1

0918129485

Ủy viên-Phụ trách lớp 10.1

 1.  

Bùi Thu Hương

Lê Xuân Thịnh

10.3

0909241430

Uỷ viên-Phụ trách lớp 10.3

 1.  

Đỗ Hữu Thành Nhân

Đỗ Ngọc Hải Hải Đường

10.6

0908050979

Ủy viên-Phụ trách 10.6

 1.  

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thị Bích Ngọc

 10.7

01632819691

Ủy viên-Phụ trách 10.7

VIDEO

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

WEBSITE LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
0610123
Hôm qua 0410
Hôm nay 0201
Tuần này 0611
Tháng này 8961